Thursday, April 10, 2008

 
L’ALCALDE DE BORREDÀ RESPONSABILITZA MEDI AMBIENT DE LES MANCANCES LEGALS DE LA PEDRERA DE CAPDEVILA.

Per aclarir les darreres informacions donades , respecte la legalitat de la Pedrera de Capdevila, situada en el terme municipal de Borredà, i explotada per la empresa HERVIL SL, vull manifestar que la principal responsabilitat de si falta alguna documentació prové de la pròpia Generalitat, via Departament de Medi Ambient que és qui té les competències per atorgar, supervisar i autoritzar les activitats lligades a una explotació minera.
I de la documentació tramesa, l’any 2000, constava el vist i plau del Departament de Medi Ambient i la concessió de llicència minera per part de Indústria. Posteriorment, tant tècnics de mines com de medi ambient, han estat en la explotació, l’han supervisada i mai fins ara ens havien notificat cap falta de documentació, ni llicència ni expedient sancionador.
Pel que fa les denúncies presentades i la suposada manca de llicència ambiental, hem de dir que l’ajuntament no ha rebut cap explicació, informació ni documentació en els darrers mesos, tot i haver-se demanat per escrit.
Sobte que el Departament de Medi Ambient, donés resposta a una pregunta del Grup Parlamentari de CiU en el Parlament de Catalunya, i s’enviés una informació a la regidora de la oposició Assumpta Duran ( IB-CUP-EPM) , i en canvi res a l’Ajuntament en una mostra de deslleialtat institucional ben poc acceptable.
Per tant, com Ajuntament esperem resposta a la petició feta al Departament, i constatem que pertoca a la Generalitat exercir les seves competències, i donar-ne compte a l’ajuntament i requerir l’empresa a tenir les autoritzacions pertinents, si es que no en disposa.
L’Ajuntament fa un seguiment mensual de l’activitat i ha obtingut complida resposta de l’empresa quan ha fet falta, i també se’ns ha informat de que s’ha iniciat la tramitació de la llicència ambiental, per adequar-se a la nova legislació actualment vigent.
Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’ Ajuntament de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?