Thursday, April 17, 2008

 
EL MES QUE VE FINALITZA EL PAGAMENT DEL RENTING PER LA INSTAL•LACIÓ FALLIDA DE WI –FI.
Cinc anys enrere, a la vista de la incertesa i la negativa a portar ADSL al municipi de Borredà per part de Telefònica i altres empreses de comunicacions, l’ajuntament es va posar en contacte amb diverses empreses del sector que asseguraven poder donar cobertura a tot el poble amb un sistema fiable i a uns preus raonables.
Es varen mantenir entrevistes en diverses empreses i finalment va semblar que ASPENTER oferia una qualitat i unes prestacions realment interessants, a uns preus semblants als d’altres empreses d’àmbit nacional i estatal.
Es varen fer vàries reunions amb els tècnics i els directrius i finalment, es va acordar signar un contracte per tirar endavant la proposta. La pressió de molta gent i el desig de l’ajuntament d’oferir un servei , esdevingut indispensable per molts professionals , estudiants i població en general, va portar a tirar endavant el projecte.
Les incidències negatives varen començar molt aviat, i la malaltia del tècnic principal va complicar enormement les coses, fins el punt de incomplir la major part dels terminis, prestacions i posada en funcionament. Varem requerir l’empresa a complir tots els punts del contracte, però malament quan una empresa no disposa dels mitjans tècnics i econòmics indispensables.
La mateixa empresa havia ofert els seus serveis a molts altres municipis que es varen trobar en situació similar, i tots en varen sofrir les conseqüències.
El servei finalment es posà en marxa, però en condicions diferents, capacitat diferent i velocitat diferent. També les instal•lacions individuals varen retardar-se i es varen fer pagar a preus , en alguns casos abusius. Amb dificultats es va anar donant servei a tot un conjunt d’usuaris i durant uns tres anys, alguns han tingut un servei més o menys regular.
Aquesta situació va portar l’ajuntament a fer nous requeriments i finalment a rescindir el contracte i exigir el retorn de diners als usuaris i suspensió del renting amb l’ajuntament. De totes maneres la desaparició del responsable de l’empresa i la total manca de bens i propietats per embargar, no va fer aconsellable emprendre accions judicials que haguessin costat més diners, i no haguessin assegurat cap compensació econòmica.
La signatura del contracte i la contractació d’un Rènting per avançar el cost de tota la instal•lació i el lloguer del senyal satèl•lit es va fer amb La Caixa. I hem hagut d’anar pagant aquests imports cada mes, fins el proper mes de maig en que liquidarem el rebut núm. 48 , últim de la operació.
Aquest ha estat un projecte fracassat, lamentable i amb un cost de poc més de cinquanta-mil euros per les arques municipals. Varem intentar suspendre la operació, però no va ser possible, degut al paper d’avaladors del projecte que teníem i la inexistència de cap altra part per fer-hi front. A més tot el material que es va fer servir ja no té cap altre destí que el contenidor de voluminosos, perquè es una tecnologia ja obsoleta a dia d’avui.
Aquesta experiència ens va mostrar que en aquest tema només es pot anar de la mà de grans empreses, solvents i sota l’empara de la Generalitat o l’Estat. Ara tenim IBERBANDA, amb unes prestacions raonables , si bé no permet el que volíem de l’anterior empresa, i era arribar a tot arreu del terme municipal.
Per això, els hem demanat i estem provant sistemes via satèl•lit per oferir un servei similar al de dintre del poble per aquelles cases de pagès, turisme rural, càmpings, etc. De moment estem fent unes proves al voltant de la parròquia de Sant Esteve de Comià que semblen anar en la bona direcció. De totes maneres, en matèria de noves tecnologies hi ha constants contradiccions i promeses incomplertes, abans i ara. Properament el segon tinent d’alcalde , Antonio Velasco i la regidora Concepció Barniol, tindran noves reunions amb els tècnics d’Iberbanda per garantir recepció i connexió adients en llocs apartats del terme municipal.
I algun dia arribarà el servi directe de Telefònica, però mai l’empresa ens ha dit quan arribaria ni en quines condicions. De moment, però qui vulgui el servei de Banda Ampla Rural es pot dirigir directament a la empresa Setz.net de Bagà, o demanar informació a Antonio Velasco o a la Concepció Barniol.
Joan Roma, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?