Monday, April 21, 2008

 
DEPARTAMENT POLÍTICA TERRITORIAL
DEPARTAMENT D’INTERIOR

Borredà, 21 d’abril de 2008.

Hbles. Senyors Consellers,

En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’ Ajuntament de Borredà

EXPOSA

Que el divendres passat, dia 18 a les 8.45 es va produir un accident automovilistic a la C-16, sentit Manresa, a la alçada del municipi de Navàs ( Bages). En aquell precís moment circulava en el mateix sentit, i vaig ser la primera persona a auxiliar a la conductora del vehicle, greument accidentada.
La activació del telèfon d’emergències, el 112, i la resposta de tots els cossos implicats fou ràpida, eficient i ben culminada, amb el trasllat per helicòpter cap a l’ Hospital General de Manresa.
Amb tot, la trucada al 112 contenia, per la meva part un error en el sentit de la circulació, degut a que el vehicle accidentat va quedar mirant ,sentit Berga i així ho vaig indicar, i no cap a Manresa, com era realment.
L’arribada dels primers vehicles de Mossos i Bombers , em va fer adonar de l’error, i posteriorment vaig poder comprovar la falta de sortida d’escapament al llarg de l’autovia, per passar d’un sentit a l’altre, cada certa distància.
Es per aquest motiu que els
DEMANA
Estudiar la possibilitat de trencar aquesta continuïtat de la mitjanera de separació entre un sentit i l’altre, per aconseguir passos, cada 3, 4 o 5 km, i així facilitar l’accés dels vehicles d’emergències , vinguin d’on vinguin . Ara, han d’arribar al poble veí i donar la volta, amb la conseqüent pèrdua de temps i esforços.
Pel demès, prego facin arribar als responsables dels cossos activats: Bombers, SEM(Ambulància i Helicòpter), Mossos i Servei de Conservació Carreteres, la més sincera felicitació per la perfecta coordinació i bon treball realitzat.

I perquè consti signa el present escrit a Borredà el dia 21 d’abril de 2008.

L’ Alcalde – President: Joan Roma i Cunill

ALS HONORABLES CONSELLERS DE INTERIOR , I DE POLÍTICA TERRITORIAL- DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?