Wednesday, April 16, 2008

 
APOSTA PER LA ENERGIA SOLAR
Va bé viatjar perquè es poden comprovar multitud de coses que fan altres territoris i que nosaltres encara estem lluny d’acceptar-les o d’imitar-les. Fa unes setmanes que vaig retornar a la regió de Carcasona , al sud de França, una zona realment molt turística i en la qual no hi ha hagut cap conflicte a l’hora d’instal.lar un bon nombre de parcs eòlics, i un cert nombre d’instal.lacions per la producció d’energia solar.
Allà l’energia eòlica soprepassa la solar perquè realment quan bufa el vent, i ho fa tot sovint, la rendabilitat d’una sobre l’altra és espectacular. Es lògic doncs aquest decalatge a favor de la eòlica.
Aquí comencen a aparéixer algunes iniciatives, lligades a la energia solar, que cal protegir i impulsar com a mesura clara per anar-nos deslligant dels combustibles tradicionals que es van encarint i contaminen enormement.
I veure com en llocs turístics han compaginat les dues activitats, ens ha d’animar a fer el mateix aquí. Es més , en alguns indrets, les pròpies instal.lacions es converteixen en un centre de visites i atractiu, per turistes i per escoles.
I temps vindrà en que la majoria d’instal.lacions turístiques tinguin bona part del subministrament garantit per la producció pròpia . També en tenim ja algun exemple, a l’igual que un major aprofitament de les aigües pluvials, com aigua de rec i altres usos. En fi, és interesssant aquesta aposta perquè ha de suposar una millora evident de la qualitat ambiental.
Joan Roma i Cunill, Conseller Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?