Monday, March 31, 2008

 
RELLEVANT ANIVERSARI
Just aquesta setmana complim 29 anys de les primeres eleccions municipals. Va ser un 3 d’abril de 1979 que els 8.000 municipis d’Espanya, amb els 942 catalans, varen celebrar eleccions municipals, en un clima d’eufòria i esperança com poques vegades s’ha vist en la història contemporània.
Varen ser unes eleccions presidides per la improvisació perquè tot era nou, tot estava per fer i ningú tenia experiència en la preparació i desenvolupament de campanyes electorals ni processos democràtics. Amb tot, varen sortir bé. Una elevada participació i candidatures a tots els municipis amb pluralitat en els mitjans i grans, i resultats clarament positius pels partits més importants, recentment reconeguts i legalitzats.
Han passat ja 29 anys i en quedem uns quants, encara, que les varem viure en primera persona i continuem en actiu, sigui com a regidors o com alcaldes, o primer una cosa i després l’altra com és el meu cas: 12 anys de regidor i 17 com alcalde. Més de mitja vida, en un treball tant apassionant com intens. A la comarca tenim uns quants altres exemples d’aquesta llarga dedicació.
I mirant enrere, crec que podem estar realment molt satisfets de la feina feta i els resultats obtinguts. Segurament cap de nosaltres hagués imaginat fer tantes coses en aquest temps, perquè tot i ser molts anys, el cost i les dificultats per fer-les han estat realment difícils.
Cal recordar que en aquells anys, just es recuperava la Generalitat, per tant no hi havia ni ajuts ni col•laboració de la principal administració del país. Els únics ajuts amb els que podíem comptar provenien de la Diputació de Barcelona, i en unes condicions i volums molt diferents dels actuals. També en aquells temps aquesta institució renaixia de la llarga nit del franquisme i no disposava ni d’estructura ni de recursos com té ara.
Per tant, la primera etapa fou molt complicada, plena d’entusiasme i alhora de improvisació, però la gent comprenia les dificultats i les acceptava com a lògiques, després de tants anys de deixadesa i abandonament.
Poc a poc, varem anar creant serveis, construint equipaments i millorant infraestructures, i organitzant activitats per tot arreu i en tots els àmbits. Els pobles renaixien i s’omplien d’activitats i entusiasme. Varen néixer multitud d’entitats, clubs, associacions per donar sortida a les ganes de fer coses que hi havia per tot arreu.
I bé, els anys han anat passant i hem transformat els municipis d’una manera radical. I amb ells la comarca. Es bo , aprofitar els aniversaris per recordar la bona feina feta per multitud de regidors i alcaldes que han dedicat una part de la seva vida a la seva comunitat. I això ha passat arreu, aquí no cal discutir sobre colors polítics, uns hauran tingut més encert que altres, uns s’hi han dedicat més, altres han aconseguit millors acords o ajuts, etc, però el resultat és que aquí hem fet el que en altres països europeus varen necessitar 40 anys per fer el que nosaltres hem fet en 29.
I arribats aquí, també la gent ha de saber que els ajuntaments es troben en una cruïlla, i que necessiten més i millors competències i recursos. Sempre han estat la parenta pobra de les administracions i sempre se’ls ha deixat per a més endavant. Es cert que ara la Generalitat els destina més diners i dona més facilitats, però estem lluny d’on necessiten estar per mantenir tot el que s’ha fet en aquests anys i per millorar serveis i equipaments per fer front a les noves necessitats.
Se’ns han promès noves normes i noves fons de finançament que esperem rebre properament. Els qui estem al capdavant d’ajuntaments i pertanyem a partits de govern, ens estem organitzant per exigir que el proper aniversari: el dels 30 anys sigui el definitiu. El que suposi garantir el funcionament i estabilitat del funcionament i les finances municipals. I els ciutadans han de comprendre i saber valorar l’esforç fet per tots aquells que estan en els ajuntaments o hi han estat. Son la prova de que les coses amb esforç i constància es poden canviar i millorar. La mostra la tenim en tots i cadascun dels pobles de la comarca i d’arreu del país.
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?