Monday, March 31, 2008

 
JA EN PORTEM 29.
De ben segur poques persones recordaran que el 3 d’abril de 1979 es varen celebrar les primeres eleccions municipals de la democràcia, just recuperada i que varen significar un esclat d’entusiasme i participació d’una societat afamada per participar i decidir, després de la llarga nit del franquisme.
Res seria igual en el nostre país sense la participació espectacular dels ajuntaments en la transformació de pobles i ciutats. Els qui llegeixin aquest article i tinguin ja una certa edat que recordin com era Solsona, o qualsevol dels altres pobles de la comarca i que mirin com és ara. Independentment del color polític que hagin tingut els seus ajuntaments, el cert és que el treball ha estat enorme i , en general, molt ben fet.
Quedem ja pocs en actiu d’aquella primera tongada. Son molts anys, més de mitja vida a l’ajuntament. En el meu cas 12 anys com a regidor i 17 com alcalde, i encara amb moltes ganes de fer coses i de continuar millorant les condicions de vida dels meus conciutadans.
I és hora de fer balanç i reclamar canvis importants en el funcionament i recursos dels ajuntaments, la parenta pobra de les administracions.
Molta gent es pensa que la majoria de despeses dels ajuntaments les paguen la Generalitat o l’Estat o les Diputacions, i res més fals. Els ajuntaments estan funcionant amb una pobresa de mitjans increïble. Per la majoria de grans temes i obres depenen totalment de les subvencions que els hi puguin donar les altres administracions i malament pots funcionar quan depens de tot i per tot d’altres.
Ara, tots esperem que resolt el finançament de la Generalitat, toqui parlar dels ajuntaments, però com sempre arribem tard, perquè ara mateix amb la crisi al damunt és evident que el govern central no donarà els diners que necessitaríem per funcionar com cal. Fa falta rebre diners per la via directa, i que les ajuntaments en puguin fer el que creguin més convenient i no com ara que sempre van lligats a obres concretes i determinades.
I és que en aquests anys hem fet multitud d’obres i hem creat un gran nombre de serveis, però ara toca mantenir tot això i continuar millorant. I en petits pobles, els costos son igual de grans i les possibilitats d’ingressos molt menors, per tant és lògic reclamar una atenció diferenciada entre grans municipis i petits. Es cert que la Generalitat, en aquests darrers anys ha millorat les aportacions i ha facilitat la feina, però encara queda molt per fer. I no sembla que la rapidesa sigui igual per uns que per altres.
De totes maneres, i a la espera d’aquests canvis, sí hem de reconèixer la dedicació tinguda per moltes persones al llarg de tots aquests anys, en la millora de les condicions de vida dels seus conciutadans. Sense l’esforç dels ajuntaments , el nostre país, seria radicalment diferent. Son els que més han transformat la realitat i ho han fet en condicions difícils. Per això, aprofito aquesta pàgines per recordar-los i per emplaçar els poders públics a que puguem celebrar l’any vinent, els 30 anys, amb una nova realitat a nivell de competències i recursos econòmics. Seria la millora manera de celebrar els trenta anys de vida democràtica municipal.
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà (Berguedà).

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?