Thursday, January 31, 2008

 
CATALUNYA RADIO A BORREDÀ.
Demà, divendres 1 de febrer, es faran diverses entrevistes, en el marc d’un programa de radio de Antoni Basas, dedicat a pobles amb un percentatge elevat d’immigració. El periodista de Catalunya Radio, Joaquim Lledó va demanar a l’alcalde de Borredà, Joan Roma, les dades del poble i tot un seguit de informacions per realitzar aquest programa.
Dintre d’uns dies, i una vegada recollides les dades i gravades es passarà en el programa Els Matins de Catalunya Radio, en una hora de màxima audiència.
S’han elegit dos pobles petits de Catalunya com a mostra de que la immigració pot ser normal i sense conflicte. S’analitzarà la vida diària de Borredà i La Portella ( Lleida) un poble d’uns 700 habitants, i amb un percentatge de població immigrant superior a la de Borredà.
Borredà té actualment 615 habitants, dels quals 106 son d’altres nacionalitats. El col.lectiu més nombrós és el dels romanesos, amb 62 empadronats. El segueix el de llatinoamericans , amb 26, i en tercer lloc els alemanys , amb 14, i després uns pocs més de diverses nacionalitats, fins arribar els 106.
Si Borredà està a l’entorn del 18%, La Portella ha superat el 30%. Es vol, doncs, veure com viuen aquests col.lectius, de què treballen, com encaixen en els pobles, etc.
Aquests dos pobles representen realitats molt novedoses , respecte anys passats, i es vol exposar com la nova immigració pot tenir unes efectes beneficiosos i no conflictius si és tractada amb respecte i normalitat.
En el cas nostre, la majoria del col.lectiu romanés treballa en la industria forestal, i en la turística – residencial. El col.lectiu femení sobretot en hosteleria , i en serveis. El mateix que passa amb el col.lectiu llatinoamericà.
La integració es fa a un bon ritme, perquè l’idioma és fàcil d’aprendre i entendre ,tant pels castellanoparlants com pels romanesos, degut a l’arrel romànica dels seus idiomes. Una altra cosa representa pels alemanys, pels quals el català els és molt més complicat, si bé resolen bona part del problema , amb una entesa raonable del idioma més habitual, i pel fet de que l’alcalde parla alemany i els pot solucionar els problemes de caire burocràtic.
Sigui com sigui, el poble continua creixent, i en els darrers dies s’han donat d’alta diferents persones del propi país, de manera que a dia d’avui, hem assolit els 623 habitants. Una xifra , pròpia dels anys seixanta, quan tot el poble vivia de la indústria tèxtil i quedava encara molt lluny l’inici de la crisi de finals dels vuitanta.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?