Thursday, January 17, 2008

 
BUTLLETÍ INFORMEM núm. 4 gener 2008.

EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER 2008.
En el Ple Municipal Ordinari del 17 de desembre, i amb els vots a favor de l’ Equip de Govern (PSC) i de CiU i la abstenció de IB-CUP-EPM es va aprovar el pressupost més elevat de la història de Borredà.
Concretament aquest pressupost preveu uns ingressos de 3.377.879,30 euros i unes despeses de 3.323.736,91 euros. Per tant, amb una diferència de 54.142 ,40 euros de sobrant per compensar el previsible tancament de 2007 amb un dèficit de proporcions similars.
La magnitud d’aquest pressupost ve donada per l’existència de dues grans obres que signifiquen la major part de les inversions per aquest any. Concretament , 1.012.979,30 és la previsió de tots els costos de la Unitat d’Actuació núm. 1 de Cal Gall . Es a dir la urbanització d’aquesta zona que han de pagar integrament els propietaris dels terrenys. I la segona gran obra és la Renovació del Casc Antic- 1a fase, amb 1.150.000 euros,previstos de cobrir amb subvencions de tres llocs diferents, i potser algun crèdit de la Diputació.
Altres obres rellevants son les que figuren en el capítol VI de despeses i tot plegat significa donar compliment a una part important dels compromisos electorals que figuraven en el programa de la candidatura del PSC. En el debat de pressupost ja l’ Equip de Govern va deixar molt clar que la prioritat passa per completar les inversions en aigua, renovar el casc antic, i donar compliment a les promeses fetes. Sempre ens hem caracteritzat per complir el programa i així volem continuar.
Pel que fa l’endeutament municipal, és equilibrat, amb una previsió de liquidar una part a finals d’aquest any i contractar nous crèdits per compensar algunes de les obres realitzades o complementar les que s’hagin de fer i no disposin de suficient subvenció. Tots els crèdits els contractem amb Diputació de Barcelona per oferir-los en molt bones condicions. I ja ho hem dit en vàries ocasions, el ritme d’obres només es pot continuar , sempre i quan s’aconsegueixin subvencions de tot arreu, però les ajudes mai cobreixen tot l’import, per aquest motiu s’han d’agafar crèdits, o en alguns casos fer pagar una part del cost als beneficiaris.
El que sí podem garantir és que l’ajuntament presenta peticions a totes les convocatòries i a tot arreu. Per això s’han pogut fer tantes obres, i d’aquí la magnitud del pressupost d’enguany.

BORREDÀ HA SUPERAT ELS 600 HABITANTS.
A finals de desembre el nostre poble tenia 612 habitants, una xifra que feia 40 anys no havia assolit. Cal anar cap els anys 60 per trobar una xifra com aquesta, i pocs anys després començava la davallada que va portar a quedar en només 441 ,l’any 1991. El punt més àlgid de la crisi econòmica i social.
Passats uns anys molt dolents, el poble va començar a recuperar-se i ara estem en una situació molt més adequada per mantenir les infraestructures, equipaments i serveis que fan de Borredà un municipi atractiu i adequat per viure-hi.
L’Equip de Govern sempre ha deixat clar que la seva prioritat no és créixer per créixer, sinó garantir un creixement equilibrat i sostenible, apostant per la qualitat ,abans que per la quantitat. Fruit d’aquesta política ha estat facilitar unes ampliacions urbanístiques raonables, i el foment d’activitats creadores de llocs de treball. Arribats en aquest punt, ja hem deixat clar que no aspirem a noves requalificacions ni ampliacions.
El nombre d’habitants és l’adequat com per garantir un bon funcionament de tots els serveis, equipaments, establiments i comerços del poble.

MÉS DE 50.000 VISITES AL WEB MUNICIPAL
L’ús de les noves tecnologies permet facilitar informació i documentació a tota la gent interessada, i la aposta per tenir un web municipal interessant i posat al dia, n’és una prova evident.
Des de l’entrada en servei d’aquest instrument més de 52.000 persones han visitat el nostre web. En dos anys, aquesta és una xifra realment important. Aquí podem accedir a informació molt diversa, sobre temes municipals com actes dels plens o de les juntes de govern local i per tant informar-se de tot el que discuteix i aprova l’ajuntament. Com també altres informacions de caràcter privat, relacionats amb comerços, establiments de tota mena, empreses, etc.
Igualment hi posem la agenda de les activitats programades, i altres noticies d’interès divers.
També compleix una funció de documentació essencial. Es poden consultar les NNSS. Es a dir el plànol d’urbanisme de Borredà , amb la seva normativa i condicions de construcció en tots els sectors del municipi. I poc a poc s’hi aniran col•locant altres documentacions d’interès per a molts col•lectius que tenen ja per costum informar-se per mitjà d’aquest sistema.

APROVADA LA CREACIÓ DE LA GUARDERIA MUNICIPAL
En el Ple Municipal del 17 de desembre , i per unanimitat, es va aprovar la creació d’una guarderia municipal per aquest any 2008. En aquesta aprovació hi figurava la normativa, reglament i condicions. I en el debat va quedar clara la voluntat de l’ Equip de Govern de donar compliment a un dels compromisos electorals i fer-ho ja en el primer any d’aquest mandat, aprofitant la idoneïtat del local del carrer Manresa,23 baixos. Tant pel que fa el local com el jardí posterior.
En la discussió sobre aquest punt la Regidora, representant de IB-CUP-EPM proposava la creació d’una Llar d’infants , en comptes d’una guarderia, i això va originar un llarg debat, en el qual al final l’ Equip de Govern va mantenir la proposta de guarderia, entre altres motius perquè les exigències d’una Llar son molt diferents i obliguen a disposar de 2 o 3 compartiments separats, per poder acollir un dormitori, un office, i altres complements, cosa que no permet el local actual.
Sí ,tots els grups municipals varen estar d’acord en que la guarderia compleixi una funció educativa, i que quan es pugui dur a terme, es faci el trasllat cap un nou edifici, que l’Equip de Govern té planificat en els terrenys de la cantonada del carrer de Dalt, amb el carrer Barcelona.
Oportunament i dintre de poc, es publicaran les bases de la convocatòria per les persones interessades en donar aquest servei, les quals hauran de tenir la titulació requerida i presentar les propostes organitzatives, econòmiques i educatives per aquest centre.

ARXIVAMENT DEFINITIU DE LA QUERELLA DE CIU.
Tres anys enrere, ja varem informar de la presentació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’una querella signada pels dos regidors de CiU, d’aquell moment , Joan Pons Tubau i Joan Pallach Yeste, amb la destacada participació de la posterior Regidora Mercé Rota Serra, per dimissió de Joan Pons.
La querella va anar al TSJC perquè l’Alcalde, Joan Roma, en aquells moments era Diputat al Parlament,posteriorment va passar als Jutjats de Berga i a la Audiència Provincial.
La querella contenia 8 acusacions diverses, que anaven des de suposades prevaricacions, a vulneracions de lleis i acusacions respecte la gestió de la urbanització de la zona nord. De fet , en el seu moment ja varem repartir per les cases el contingut de la querella i els primers resultats judicials, i tots els interessats varen poder comprovar sobre quines bases es movia aquesta actuació judicial. De fet, i com s’ha comprovat ara, la querella tenia un component clarament personal i polític. Un atac clar a la persona de l’alcalde i la pretensió d’aconseguir en els tribunals el que no s’havia aconseguit a les eleccions.
La Justícia ha posat les coses en el seu lloc, i ha quedat demostrat que totes les acusacions eren falses. Malgrat els dos recursos presentats, la resolució definitiva és contundent: s’arxiva definitivament la querella, per no haver-hi cap raó mínimament fonamentada d’actuació irregular. I ara què? S’ha perdut temps i diners. Diners de tot el poble. L’Alcalde sempre havia deixat clar que si era condemnat hauria de pagar els costos de tot plegat, si era innocent l’ajuntament havia de fer-se càrrec de les despeses generades per una actuació de la oposició, sobretot quan es tracta de maniobres polítiques que res tenen a veure amb el veritable afany de justícia.
Tant en aquest cas com en els altres motivats per altres denúncies, d’una altra persona, davant dels tribunals sense cap fonament real, i amb sentències contundents de rebuig, li han costat a l’ajuntament més de 20.000 euros fins a data d’avui. Diners llençats i que podien haver servit per coses realment útils.
A la vista d’aquests resultats, tant en el cas de CiU com en els altres, s’ha demanat al despatx jurídic l’estudi d’actuacions judicials encaminades a reclamar per danys i perjudicis i castigar aquesta manera de fer, a totes les persones implicades.
Pel que fa als resultats polítics , la gent de Borredà ha deixat molt clar en qui confia i com rebutja aquestes maneres d’actuar. Les darreres eleccions municipals en son la prova més contundent.
I ja ho hem dit en anteriors ocasions, i més ara amb les resolucions judicials a la mà, no permetrem noves falses acusacions contra l’alcalde o qualsevol membre de l’ Equip de Govern. La resposta serà immediata , a nivell judicial, contra les persones que acusin falsament. Estem a l’ajuntament per estimació al poble i afany de fer-lo progressar. I les actuacions han estat sempre honestes i transparents. I ara ja no solament ho diem nosaltres, ho han dictat també els tribunals.

LA SECRETÀRIA PASSA A SER FUNCIONÀRIA .
La fins ara Secretària accidental de l’ajuntament, Montserrat Cabana Sala, va passar amb molt bon resultat les proves d’accés a la plaça de funcionària tècnica en administració local, el passat mes de desembre i per tant des d’ara és funcionària de l’ Ajuntament i pot passar a tenir el càrrec de Secretària en règim d’habilitació.
Igualment informem de que el dia 19 de desembre va ser mare de la Jana, la seva primera filla. Totes dues estan en perfectes condicions i durant la baixa per maternitat, cobrirà la plaça de Secretària, Leonor Escuer, que ja n’havia fet abans de la arribada de la Montserrat Cabana.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?