Thursday, December 13, 2007

 
UN AERÒDROM AL SOLSONÈS.

Fa pocs dies que la Generalitat ha donat a conèixer el que ha de ser el pla d’aeroports i aeròdroms de Catalunya. Set per una banda i set per altra, i un d’ells a Lladurs. Es una bona noticia pel municipi , en concret i per la comarca en general.
Catalunya, tot i ser un petit país, té un nivell d’activitat comercial important, i necessita aquests serveis si vol estar a l’alçada d’un país avançat i dinàmic. I un aeròdrom no es col•loca a qualsevol lloc. Ha de tenir la superfície precisa i una bona xarxa de comunicacions. Si s’ha proposat Lladurs és perquè reuneix les condicions necessàries i té expectatives de millorar les que encara no té.
I en aquest món de la aviació s’hi mouen molts diners, i molts llocs de treball. En ocasió de tot el moviment al voltant de si es posava un dels aeroports o aeròdroms a Fonollosa, vaig fer tot un seguit de gestions, per veure què podia significar a nivell d’inversió i llocs de treball i francament és molt important.
Concretament en el cas de Sabadell, que ara passa d’aeroport a aeròdrom, hi ha prop de 500 persones treballant-hi de forma directa o indirecta. Es evident, que la proximitat a una gran ciutat i a l’àrea metropolitana el fa més atractiu i més important que si estès en un lloc més allunyat, com és el cas de Lladurs, però l’impacta que té sobre el territori és molt gran.
A més, ara hi ha un increment notable de la activitat esportiva, i això significa un moviment permanent de persones, material, i mercaderies que comporta serveis d’atenció personal, serveis mecànics, hostaleria, etc. En resum, que ningú es pensi que una instal•lació com aquesta son quatre casetes, i un parell de magatzems. Es molt més, i la repercussió positiva es notarà a tota la comarca.
I és que el nou pla d’aeroports, es proposa posar al dia un servei que fins ara anava només de la mà del govern central i semblava que tot estava fonamentat en el de Barcelona i poca cosa més. Els qui hagueu viatjat una mica, podeu veure el gran volum de tràfec existent en el de Girona. Aquest aeroport que estava gairebé inactiu ha sofert un canvi substancial i s’ha convertit en un motor de la economia de tota la província. Son ja milers els vols que arriben i surten d’allà i el creixement és necessari de cara el futur immediat.
Els aeròdroms tenen altres funcions més específiques i menys continus, però complementen els altres amb serveis més individualitzats. I permeten la pràctica esportiva a un gran nombre d’afeccionats que es va incrementant a mesura que el nivell de vida ho permet. I l’elevat nivell de vida dels seus practicants permet oferir serveis complementaris dintre d’un ampli radi d’acció. D’aquí el doble interès d’una instal•lació com aquesta. I també ha de ser benvingut aquest pla, perquè finalment fixa i planifica el que el país necessita en aquesta matèria pels propers 15 o 20 anys.
Joan Roma i Cunill, Conseller de la Fed. XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?