Wednesday, December 19, 2007

 
MAL PERDRE A CASTELLNOU
Amb un gran desplegament de titulars, ahir apareixia en aquest diari una informació referida al municipi de Castellnou de Bages.Conec bé aquest municipi, i tot el que hi ha passat en els darrers vint-i-cinc anys, i puc assegurar que si en un lloc CiU ha tingut un mal perdre, ha estat aquí.
Castellnou és un municipi amb una antiga història al darrere, però amb immensos problemes nous , derivats de l'existència de tres grans urbanitzacions , mancades de infrastructures, equipaments i serveis que obliguen a dedicar importants recursos a la seva posada al dia en els propers deu o quinze anys.
Els governants municipals pensaven més en els beneficis d'un creixement desorbitat que no pas en un de qualitat , equilibrat i ben equipat. Només veure el camí d'accés des de Santpedor, la falta d'equipaments escolars fins aquest any ( i en situació provisional) o d'equipaments de salut, ja es pot comprendre com les actuacions municipals anaven per camins molt diferents als necessaris.
I just poc abans de les eleccions apareix un gran projecte urbanístic, vestit com a solució per aconseguir gratuïtament uns terrenys per les futures escoles. Uns terrenys propietat d'un membre de l'equip de govern que plega per facilitar la operació. Una operació que hagués comportat un enorme benefici econòmic, a canvi d'espatllar força més una de les urbanitzacions del municipi, convertint la zona en plurifamiliar on ara és unifamiliar.
La forta oposició del PSC i de molta altra gent, va aturar el projecte i sobretot la pèrdua de les eleccions per part de CiU , ha condemnat a mort aquell propòsit. Hi ha una alternativa millor per la futura escola i tot està en marxa per començar-la a edificar properament.
I entrem en aquest nou mandat, i per primera vegada en els vint-i-vuit anys de democràcia municipal , governa Castellnou un equip d'esquerres, format per 3 membres del PSC i un d'ERC. Intolerable en un poble on sempre han manat els de sempre, i els de sempre estan a CiU.
Des del primer moment la oposició ha estat ferotge, constant, i sense regles. El que abans ells feien , decidien i duien a terme s'ha d'oblidar i era justificat perquè eren els autèntics defensors del poble. Aquests nouvinguts que han ocupat el govern municipal han de ser combatuts per totes les vies i condicions. I aquí estem.
I entrem en el contingut de la denúncia i dels titulars. Es una mostra clara de la necessitat de modificar alguns aspectes de les lleis municipals pel que fa contractacions i serveis. Si repassem els diaris veurem un bon nombre de denúncies similars a les que fa CiU a Castellnou. En pobles petits, les incompatibilitats son més complicades d'aplicar que no pas en pobles grans o ciutats. Des de la Generalitat quan es demana assessorament, sempre contesten el mateix: apliqueu el sentit comú. Si un contracte és menor, o suposa un cost menor per l'ajuntament que si es va a fora, es justifica aquesta contractació.
Molts pobles petits tenen un sol llauner, un sol camioner, un sol maquinista, dues o tres botigues, un mecànic, un parell de fusters, etc, etc, i la majoria son parents uns dels altres, amb implicacions familiars amb membres del Consistori. Per aquest motiu, l'ajuntament ha d'anar a comprar a un altre municipi i pagar un sobrecost? Ha de fer una reparació ,pagant el doble perquè el tècnic del poble està emparentat amb algú de l'ajuntament? Podríem seguir amb una multitud d'exemples de situacions que no tenen res a veure amb suposades corrupcions ni aprofitaments de càrrec.
Tot és qüestió de proporcions i explicacions. Sincerament el cas denunciat per CiU a Castellnou no mereix cap qualificatiu de delictiu, motivat per la continuïtat d'uns serveis preexistents amb anterioritat, i pel propi import dels serveis. I tot s'emmarca en unes formes d'actuar de CiU ,típiques del mal perdedor i pitjor opositor.
Joan Roma i Cunill, Conseller de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?