Thursday, December 20, 2007

 
BORREDÀ TINDRÀ GUARDERIA MUNICIPAL

En el Ple Municipal Ordinari celebrat el dilluns dia 17, entre altres punts i per unanimitat, es va aprovar la creació d’una guarderia municipal, en règim de concessió administrativa. Es a dir, la gestió no serà directa per part de l’ Ajuntament, sinó indirecta, mitjançant convocatòria pública i adjudicació a persona , entitat o empresa que compleixi els requisits exigits.
Des de fa prop de 30 anys, existeix un servei privat de guarderia, portat per la Carmeta Pregonas, una persona que se n’ha fet càrrec i a la qual l’ajuntament sempre ha ajudat facilitant-li un espai adequat per acollir els infants.
Ara, l’ajuntament considera arribat el moment de professionalitzar aquest servei, oficialitzar-lo i donar-li un carácter més educatiu. Per aquest motiu ha preparat una memòria, bases de convocatòria de la plaça i un reglament de funcionament, i dintre les properes setmanes treurà l’anunci pertinent per iniciar els tràmits d’adjudicació. Els elements bàsics seran la necessitat de disposar de la titulació obligatòria per fer-se càrrec d’un servei com aquest, i presentar una proposta de programa i funcionament en matèria d’horaris, organització, quotes, etc.
La convocatòria preveurà una concessió per 5 anys prorrogables, i serà l’ajuntament qui faciliti l’espai de la guarderia i es faci càrrec del seu manteniment. L’espai serà una planta baixa llogada al carrer Manresa, 23, d’uns 60 m2 de superficie, i un jardí al darrera de 70 m2.
En aquest espai és on s’ubicarà la guarderia municipal, i es permetrà compartir-lo amb la Carmeta Pregonas, mentrestant tingui nens al seu càrrec.
En un futur proper, la intenció de l’ajuntament és la de convertir aquesta guarderia en una futura escola bressol o llar d’infants , i traslladar-la a un espai nou, dintre de la zona esportiva municipal. Per aquest motiu s’està negociant des de fa dos anys la compra d’uns antics horts de 303 m2, en els quals l’ajuntament voldria construir un magatzem a la planta baixa i una llar d’infants al damunt, amb parc infantil inclós, amb entrada pel carrer Barcelona.
Aquest futur projecte tirarà endavant una vegada arribat a un acord de compra, i es buscaran subvencions a la Generalitat per fer realitat aquesta actuació.
Amb tot, ara i aquí, l’Equip de Govern, ha decidit tirar endavant la proposta presentada al Ple del dia 17, per ser realitzable a curt termini i poder disposar d’aquest servei a començaments del nou curs escolar. Actualment en el poble tenim uns 9 nens i nenes que podran acollir-se a aquest nou servei municipal.
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?