Monday, December 31, 2007

 
BORREDÀ DEMANA 3 OBRES AL PUOSC 2008 – 11. I DEMANARÀ 6 OBRES A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE XBMQ 2008 – 11.
En el Ple Municipal del dia 17 de desembre , amb els vots a favor de l’ Equip de Govern (PSC) i de CiU, el vot en contra de IB-CUP-EPM, es va acordar presentar 3 importants obres al PUOSC 2008 -11.
La primera gran obra és la RENOVACIÓ CASC ANTIC, 1ª fase, per un import total de 1.150.000 euros. Per aquesta obra es demana un ajut econòmic de 650.000 euros i poder-lo obtenir per aquest primer any 2008.
La segona gran obra és NOU DIPÒSIT D’AIGUA A CAL GALL, per un import de 140.000 euros. Per aquesta obra es demana un ajut econòmic de 126.000 i poder realitzar-la l’any 2009.
La tercera gran obra és el CAMÍ DELS GRAUS I RESTAURACIÓ PONT DE SANT JOAN, per un import de 106.000 euros i una petició d’ajut de 90.000, per poder fer les obres l’any 2010.
Aquestes tres obres figuraven en el programa electoral de la candidatura del PSC a les passades eleccions municipals i son considerades prioritàries per l’ Equip de Govern, molt especialment les dues primeres. En el cas de la tercera, la prioritat ve donada pel mal estat del Pont de Sant Joan que li convé una intervenció integral de restauració , protecció i recol.locació de les antigues baranes de pedra que havia tingut.
En el mateix Ple Municipal ja es varen proposar les peticions que aniran a la Diputació de Barcelona, en nombre de 6 i que amb les del PUOSC suposaran donar compliment al 80% dels compromisos electorals.
La resta de compromisos es preveu poder-los complir amb ajuts d’altres institucions i organismes de la Generalitat o de la UE.
Les peticions que a finals de gener s’adreçaran a la Diputació de Barcelona, en el marc de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat seran les següents:
-Ajuts per la redacció de projectes tècnics , per un import de 60.000 euros
-Compra local a la Fàbrica de baix per destinar a activitats juvenils, i de lleure, 150.000 euros.
-Completar procès de pas a la Televisió Digital Terrestre, per 50.000 euros
-Renovació Casc Antic , 1ª fase, total 1.150.000 euros i es demana ajut per 350.000 euros.
-Dosificadors de clor, pels dos nous dipòsits d’aigua que es volen construir, per un import total de 20.000 euros.
I finalment es demana que el Servei de Patrimoni Local es faci càrrec de la Restauració del pont romànic del Pont de Roma, sobre la Riera de Merlès.
Aquest conjunt de projectes presentats uns al PUOSC , i els altres , a finals de mes a la Diputació, conformen el gruix essencial de compromisos de l’ Equip de Govern per aquests 4 anys de mandat. De fet, suposen culminar les grans inversions en matèria d’aigua per garantir captacions i subministraments pels propers 20 o 30 anys, per una banda, i per altra renovar Casc Antic, i dotar el poble d’un nou equipament públic per la gent jove, i altres col.lectius que necessiten un espai adequat per dur a terme les seves activitats culturals o de lleure.
Un avantatge en les peticions i programacions és la disponibilitat de projectes executius o avantprojectes de tot, la qual cosa els fan més operatius, i més fàcils per obtenir ajuts de les institucions corresponents. En pocs mesos sabrem el resultat d’aquestes sol.licituts, i es podran començar a posar en marxa.
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?