Sunday, December 16, 2007

 
APOSTA PER LA EDUCACIÓ
Realment interessant la presentació feta pel Conseller d' Educació, Ernest Maragall, la setmana passada en el Pavelló de Suècia, de la nova Llei de Educació que prepara el govern català.
En una extensa i intensa xerrada es varen exposar els trets essencials del nou marc educatiu que tindrà Catalunya, pels propers 20 o 25 anys. Es un autèntic projecte de país, una aposta per aconseguir un marc estable i obert, capaç de durar i de solucionar les precarietats i deficiències del nostre sistema educatiu.
Ja ningú posa en dubte que el futur d'un país depèn de la educació que és capaç d'oferir als seus ciutadans. Si aquest és un element essencial de la política d'un govern , és lògic que hi destini els recursos pertinents. I queda clar que aquest govern té clares les prioritats, i ho demostra en els pressupostos de cada any. Els increments anuals estan molt per damunt dels altres departaments, i només son comparables als de les altres prioritats, com Salud , Seguretat i Benestar Social.
El mateix dia de la xerrada, s'informava des de Madrid de la ampliació en un any dels estudis de magisteri, com a mesura obligada per poder millorar la formació docent, i procedir a homologar aquests estudis amb altres europeus, acompanyats d'un període de pràctiques que permeti garantir la millor eficiència docent.
Tot plegat, permet esperar un futur sensiblement millor, i en el qual la educació sigui entesa i atesa amb màxima exigència i valor. I comenci en els primers mesos de vida i continuï fins deixar perfectament format l'alumne, com per poder entrar en el mercat de treball. Queda molt per fer, i tenir les idees clares , la valentia suficient i el recolzament necessari son condicions indispensables per garantir l'èxit de la aposta.
De les paraules del Conseller Maragall es desprèn que el el camí està clar, i la decisió, també, amb la qual cosa ben aviat disposarem d'una eina essencial de millora del país. Ben falta li feia després de massa anys de dubtes i insuficient dotació i atenció.
Joan Roma i Cunill, Conseller de la Fed. XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?