Sunday, November 18, 2007

 
REGIO 7 - REDACCIÓ DEL BERGUEDÀ.

Benvolguts senyors,

ho he dit ja en diverses ocasions a diversos periodistes que sempre és aconsellable consultar-me, abans de publicar notícies de Borredà. No per ànim de voler controlar res, en absolut, sinó per raons de contrastar la veracitat i evitar polèmiques sobrevingudes per falta de informació i documentació fidedigna.
En l'article de dissabte, el titular era sorprenent i contrastava radicalment amb el contingut . I el contingut contenia algunes contradiccions evidents que fèia poc entenedor els suposats incompliments de l' Ajuntament de Borredà , envers la llicència de la Pedrera de Capdevila.
Els adjunto còpia del Departament d' Industria, Comerç i Turisme, concretament de la Direcció General de Energia i Mines , del 3 de maig de 2001, concedint AUTORITZACIÓ (pàg. 3) amb el núm. 2.849 del Registre Miner de Barcelona.
Els adjunto també còpia del Departament de Medi Ambient , concretament de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic, de 9 de gener de 2001 en la qual es dona informe FAVORABLE al Programa de Restauració de la explotació Capdevila.
Podria afegir-hi un bon nombre més de documentació, plànols , informes i documents complementaris, però poden comprovar tot plegat vostès mateixos prop de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta activitat fou tramitada per via de l' ANNEX 1, és a dir, pel màxim nivell de rigorositat i a càrrec de la pròpia Generalitat de Catalunya, la qual periòdicament ve a comprovar, controlar i donar el vist i plau als treballs d'aquesta pedrera. Per tant, l'ajuntament ha facilitat tràmits municipals, però tot la tramitació oficial quan es tracta d'una activitat MINERA , depèn de la Generalitat de Catalunya.
El que fa l'ajuntament de Borredà és fer un seguiment de l'explotació i una supervisió periòdica per comprovar també la adequació dels treballs a la llicència atorgada per la Generalitat. Però la ADMINISTRACIÓ COMPETENT, en aquesta i totes les pedreres és la Generalitat, i a ella pertoca comprovar en tot moment de que la empresa estigui al dia en tot.
Per últim, vull manifestar que tot l'expedient de la Pedrera Capdevila, present a l'ajuntament ha estat facilitat als grups d'oposició i concretament al d' IB-CUP-EPM, i a la seva portaveu, Sra. Assumpta Duran, la qual n'ha pogut fer còpies i venir amb altres persones a comprovar la documentació.
Com sempre l'ajuntament que presideixo vetlla i continuarà vetllant per la legalitat, en totes i cadascuna de les activitats presents en el municipi, i considera que aquesta activitat té la garantia de la Generalitat i a ella pertoca la seva supervisió, cosa que ens consta. I considerem positiva aquesta activitat, per quan permet aprofitar una matèria prima valuosa, i necessària pel poble i per la construcció en general.
I perquè consti signa el present escrit a Borredà el dia 17 de novembre de 2007.
L' Alcalde - President. Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?