Friday, November 30, 2007

 
PRIORITATS EQUIP DE GOVERN – AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
Els resultats electorals sempre tenen una clara significació i no solament suposen fer confiança en un equip determinat, sinó recolzar i demanar que es compleixi el programa electoral presentat.
Creiem que bona part de l’èxit obtingut en aquestes eleccions i en les anteriors, és que la gent confia en que complirem amb les promeses fetes. I el programa electoral el vàrem elaborar d’una manera molt rigurosa , coneixedors de les necessitats del poble i de les possibilitats de trobar ajuda prop de les altres institucions .
Tots sabem que amb els recursos del municipi ben poques coses podríem fer. Borredà té uns ingressos normals en un poble de 600 habitants, sense ingressos extres per grans indústries o altres activitats, i per tant ha de confiar en el que pot aconseguir de la Diputació , Generalitat, Estat i UE per dur a terme els projectes programats.
I un dels elements essencials per aconseguir el màxim de subvencions és la planificació i la petició a cada Institució del que millor se li adapta. Res de improvisació. Tots els projectes que tenim plantejats per aquest mandat 2007 – 2011, és fruit de l’estudi, programació i planificació per anualitats, per volums econòmics, per disponibilitat de projecte, i per qüestió de prioritats, de manera que encaixi un en l’altre, i s’aprofitin millor totes les oportunitats.
A continuació exposem el PROGRAMA D’INVERSIONS MUNICIPALS per aquests 4 anys, indicant import del projecte, i institució o organisme que preveiem el financii. Tot seguit ordenarem per prioritats aquests projectes, perquè tothom pugui saber cap on volem anar, en matèria d’infrastructures, equipaments i serveis.
Institució o Organisme Titol projecte Import total Ajut previst

ACA Dipòsit Subirà (1000 m3) 133.000,00 106.000,00

PUOSC Casc Antic 1a. fase 1.150.000,00 650.000,00
Dipòsit Cal Gall (1000 m3) 140.000,00 126.000,00
Camí Graus,Pont St Joan 102.000,00 90.000,00

XBMQ Redacció projectes 60.000,00 60.000,00
Compra local Fàbrica baix 150.000,00 150.000,00
Dosificadors clors ( 2 Ut.) 20.000,00 20.000,00
Casc Antic 1ª. Fase 1.150.000,00 350.000,00
Completar TDT 50.000,00 50.000,00

DPTOP Casc Antic 1a. f. 1.150.000,00 150.000,00

DAR Camins rurals 3a fase 250.000,00 250.000,00

PDR Pou núm3, I connexió 170.000,00 136.000,00
Pl. baixa Ajuntament 50.000,00 40.000,00
Rest. Molí Subirà (final.) 40.000,00 35.000,00

IND. Adap. Enllum. Públic 60.000,00 50.000,00

PCM Camins rurals 4a. fase 120.000,00 120.000,00
Millora nucli Pont Sorra 140.000,00 90.000,00

SPL Rest. Pont de Roma 200.000,00 200.000,00
Queden dues actuacions per poder col.locar a l’hora d’obtenir subvencions: la compra dels horts del Canudas, i la construcció de magatzem municipal i al damunt la futura guarderia municipal, amb entrada pel carrer Barcelona.
I la compra de la planta baixa de Cal Royo, per destinar-la a futur espai polivalent , per entitats i ajuntament.
La primera, la de la guarderia i magatzem municipal, no ens preocupa especialment , perquè el local actual de guarderia serveix pels propers 3 o 4 anys, i no tenim pressa a l’hora de comprar els terrenys necessaris. La darrera oferta feta per la compra va ser fa un any, per un import de 18.000 euros, preu que considerem adequat a la vista de la superficie ( 303 m2) i al fet de que una part estan afectats per la ampliació del carrer de Dalt. De totes maneres , l’import dels terrenys ha anat augmentant a tot arreu, i també aquí. Esperem resposta properament per veure si pot haver-hi acord, o no.
Pel que fa la planta baixa de Cal Royo, hem demanat tenir preferència a l’hora de comprar i la propietat ens la garanteix. No hi ha previsions exactes per tenir la restauració de la casa i poder comprar. Per tant, tampoc hi ha pressa en aquest cas, i aquesta espera ens permet poder buscar altres ajuts, per quan facin falta per dur a terme aquesta compra.
En resum, aquest és el programa d’inversions municipals previst per aquests 4 propers anys, i que dona resposta al programa electoral presentat i que va tenir la confiança dels borredanesos.
Per l’any vinent, 2008, el pressupost municipal ja contemplarà una part important d’aquestes inversions, i tothom ha d’entendre que si volem ser conseqüents no podem variar-lo significativament, a no ser que aparagués una necessitat urgent i no prevista que ens fes canviar aquesta programació.
Per últim, a tot plegat s’hi han d’afegir dues inversions molts importants, econòmicament parlant, que no figuren en el quadre, perquè estan finançades completament i poden tenir més d’una fòrmula de gestió.
ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGUES RESIDUALS. Ara sí que l’ACA garanteix començar les obres a finals de primavera i tenir-la acabada a finals de l’any vinent. El cost és de prop de 700.000,00 euros i va totalment a càrrec de la Generalitat. Com tothom ja sap va a la banda sud de la Fàbrica de baix.
UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 1 ( Cal Gall). Amb un cost de 1.045.000,00 euros és una gran obra que han de pagar totalment els propietaris dels terrenys afectats i per tant no suposa cap cost per l’ Ajuntament. La previsió és començar i acabar més o menys en els mateixos terminis que la Depuradora.
VENDA PARCEL.LES AJUNTAMENT. Les noves lleis d’urbanisme (catalana i espanyola) obliguen els promotors immobiliaris de donar a l’ajuntament el 10% de l’aprofitament mitjà dels solars edificables. Concretament l’Ajuntament rebrà 4 parcel.les de la Urbanització del Camí de la Roca (parcel.les per construir cases unifamiliars entre mitgeres) i en rebrà 2 de la Urbanització de Cal Gall( en aquest cas per construir cases aïllades). La venda es farà per subhasta pública, i esperem treure’n més de 400.000,00 en total.
El problema és que la legislació actual no permet gastar aquests diners en el que volguem sinó és en vivendes de protecció oficial. Mentrestant els haurem de dipositar en un compte i no tocar-los. Com que això passa en altres pobles petits, uns quants alcaldes estem demanant un canvi de llei a la Generalitat perquè puguem invertir aquests diners en altres temes i un possible destí seria el de el Local de Cal Royo i el Magatzem i Guarderia municipal. Veurem com acaben aquestes peticions.
Per últim, les inversions previstes en el Pressupost municipal per a 2008 son les següents:

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?