Thursday, November 08, 2007

 
NOUS LLOCS DE TREBALL
Tot esperant el nou polígon industrial d' Olvan que suposarà un canvi radical en el futur de la comarca, tenim ja aquí mateix, un nou mercat de treball que precisarà d'un gran nombre de treballadors i treballadores.
Es tracta de la posta en marxa de la nova llei de dependència estatal i la nova llei de serveis socials a Catalunya. Totes dues van encaminades a incrementar notablement les ajudes a les persones grans i dependents, es a dir, necessitades d'ajuda d'altres per la vida quotidiana, i al mateix temps complementar les baixes pensions que una part d'aquest col·lectiu rep.
La primera llei, la de dependència ja ha entrat en funcionament i significa un enorme potencial de llocs de treball en els propers mesos i anys. En primer lloc, comença per avaluar el grau de dependència de cada persona i tot seguit li proporciona els mitjans econòmics per fer-hi front. Estem parlant que a nivell de Catalunya es calcula en unes dues -centes mil les persones que es podran acollir a aquestes ajudes, en qualitat de grans dependents, necessitats de la presència d'una persona permanentment perquè puguin sobreviure dignament.
Fins ara, la majoria de persones dependents son cuidades per familiars directes, sobretot filles, les quals dediquen bona part de la seva vida a aquesta feina, sense tenir compensacions ni econòmiques ni personals. Es vol acabar amb aquestes situacions i fer possible la contractació de cuidadors o assistents personals , que poden ser de la pròpia família i tenir contracte i donar-se d'alta a la seguretat social amb tots els avantatges que això comporta.
Però és evident que la major part d'assistents han de venir del mercat de treball, local i comarcal. I aquí tindrem un primer problema perquè a dia d'avui, no tenim a la comarca cap borsa de treball que pugui cobrir aquestes necessitats. Es urgent iniciar la formació d'un bon nombre de persones que estiguin interessades en entrar en aquest sector, el qual creixerà enormement en els propers anys.
En qüestió de mig any, com a màxim, caldrà comptar amb una vintena de professionals d'aquest àmbit, i les necessitats aniran augmentant fins el centenar en un any i mig , o dos. Hem de tenir present que el Berguedà té un elevat nombre de persones grans, de les quals un determinat percentatge, es troba amb diferents graus de dependència. Ja no és suficient comptar amb treballadores familiars per feines puntuals, sinó amb assistents per atencions personalitzades i permanents.
Es una gran necessitat i alhora una gran oportunitat per tots els interessats en treballar en aquest àmbit. I ara toca formar urgentment un primer contingent de treballadors. D'aquí l'interès en que el Consorci de Formació i Iniciatives de Cercs prepari uns primers cursos per disposar d'uns primers equips. Equips que s'hauran d'anar completant i complementant en altres fins disposar d'aquest centenar de professionals que la comarca requerirà en els propers dos anys.
Seria penós no poder donar compliment a les noves lleis per falta de personal format. Se'n ressentirien, en primer lloc , les persones dependents, grans o no, i el propi mercat de treball que hauria de recórrer a personal d'altres indrets per cobrir les necessitats d'aquí. Esperem que tothom actuï a temps i amb eficàcia, per tenir-ho tot a punt, en el moment precís.
Joan Roma i Cunill, Conseller de Federació del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?