Wednesday, November 21, 2007

 
MÉS AJUTS MUNICIPALS
Aquests dies tots els ajuntaments estan ja en plena preparació de la primera gran convocatòria de la Generalitat , per concedir subvencions per obres a fer en els propers 5 anys. Es tracta del PUOSC 2008 – 2012, amb un fort increment de diners respecte el que hem tancat aquest any.
Es una primera mostra de que estem davant d’un govern que creu en els ajuntaments i els considera peces bàsiques pel bon funcionament de tot el país. De fet, la majoria de serveis bàsics son municipals i convé incrementar-los, millorar-los i molts d’elles ja s’han de refer després de molts anys de funcionament.
L’interessant d’aquesta convocatòria és que amplia notablement la capacitat de decisió dels propis ajuntaments. Abans , la Generalitat decidia les prioritats , ara les decideixen els ajuntaments. Ja era hora, perquè era injust que molts ajuntaments no podessin tenir diners per unes coses i en canvi per altres, sí. Qui sap què necessita el poble és l’ajuntament no la Generalitat.
Però, a més tots els pobles tindran molts més diners que els anys anteriors. També hem de dir que ja era hora, perquè les obres s’han encarit a uns nivells increïbles i sense grans subvencions els pobles petits no poden fer absolutament res. Venen, doncs, millors temps pels ajuntaments i lògicament pels ciutadans de pobles i ciutats, que veuran millorar els equipaments, infrastructures, serveis, etc.
I també tenim un altre motiu d’alegria, precisament aquesta setmana tots els ajuntaments rebran el Fons Català de Cooperació Local que té un increment de quasi el 20%. En això també el nou govern compleix, com ja va començar a complir el govern tripartit anterior. Cada any tindrem increments similars de manera que en prop de 5 anys doblarem el que rebíem fins ara.
Afegit a tot plegat, també a nivell de govern central, els increments de les transferències als ajuntaments s’incrementen molt més que l’IPC, quasibé el triple. En resum, comença arribar l’hora dels ajuntaments i demostrar en fets, i no paraules que son elements essencials per millorar la vida dels ciutadans i que l’increment de serveis que contínuament donen, ha de tenir contraprestacions constants, tant a nivell de Catalunya com a nivell estatal.
Amb tot , estem lluny de cobrir adequadament les necessitats dels pobles i ciutats. Només l’increment constant i amb aquests percentatges durant uns anys farà possible arribar a disposar de pressupostos adients. D’aquí l’interès en que tant aquí com a nivell estatal continuïn governant partits que creuen en els ajuntaments i els ajuden adequadament.
Joan Roma i Cunill, Conseller Federació XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?