Monday, November 19, 2007

 
L’ALCALDE DE BORREDÀ DESMENTEIX QUE LA PEDRERA CAPDEVILA TREBALLI SENSE PERMISOS.
En contra del que s’afirmava el dissabte passat en un mitjà de comunicació comarcal, arran d’unes informacions donades per la portaveu de Independents per Borredà – CUP – EPM, i el GDNB, podeu comprovar per la documentació adjunta que aquesta pedrera va obtenir AUTORITZACIÓ PER EXPLOTACIÓ MINERA, de la Direcció General de Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya, en data 3 de maig de 2001.
Prèviament , en data 9 de gener de 2001, i per part de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Física, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, s’emetia INFORME FAVORABLE, pel programa de restauració de la explotació minera de Capdevila ( Borredà) i es fixava una fiança de 1.849.578 pessetes, com aval per garantir la restauració obligatòria.
L’ ajuntament de Borredà, l’any 98 quan els propietaris de la finca Capdevila varen sol·licitar poder obrir una explotació minera, va decidir tramitar aquesta petició per via de l’ ANNEX 1, precisament el més rigorós i garantista a tots els efectes i perquè traspassa tota la responsabilitat en qui té les competències en matèria minera: LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Fou, per tant davant d’aquesta Administració que l’empresa HERVIL SL, va tramitar i gestionar tots els permisos, i obtingué els informes i autoritzacions que adjuntem.
I des d’aleshores ha estat la Generalitat la que ha supervisat, controlat i guiat els treballs d’explotació de la pedrera Capdevila, com és la seva obligació, en compliment de les competències que té atorgades . Afirmar que aquesta empresa treballa sense permisos és faltar greument a la veritat i suposa ignorar o tergiversar una documentació que s’ha fet pública sempre, mitjançant anuncis en els butlletins oficials, en el seu moment, i darrerament oferint informació, documentació i còpies als , ara denunciants.
Lamento aquesta manera d’actuar, sobretot quan sempre l’ajuntament de Borredà ha vetllat pel compliment de la legalitat, en l’àmbit de les seves competències, i resulta sorprenent que ara , es vulgui exigir que a més , haguem d’assumir les competències de la Generalitat en matèria minera, o en altres àmbits competencials. I tampoc s’expliqui que aquesta activitat és periòdicament inspeccionada per tècnics de la Generalitat, tant de la Direcció de Mines com de Medi Ambient, com es fàcilment comprovable parlant amb l’empresa o amb la Generalitat.
No és precisament la credibilitat un dels punts forts dels denunciants, en aquest i altres temes , i que la gent jutgi la fonamentació dels arguments d’uns i altres, acompanyats o no de la documentació pertinent.
Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’ Ajuntament de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?