Friday, November 30, 2007

 
INVERSIONS PER POSAR EN EL PRESSUPOST 2008

DESPESES INGRESSOS

Dipòsit Subirà 1.000 m3……. 133.000,00 ACA …………….. 106.400,00
Redacció projectes …………. 60.000,00 XBMQ………….. 60.000,00
Dosificadors clor …………….. 20.000,00 XBMQ………….. 20.000,00
Completar TDT ……………… 50.000,00 XBMQ………….. 50.000,00
Pou 3 i connexió dipòsit ……. 170.000,00 PDR…………….. 136.000,00
XBMQ…………… 12.000,00

Millora nucli Pont Sorra…….. 140.000,00 PCM ……………. 112.000,00
C. especials ……… 15.000,00

Connexió Hostalet …………. 30.000,00 CC ……………… 30.000,00Renovació Casc Antic,1a. f… 1.150.000,00 PUOSC 08 ……… 650.000,00
XBMQ 08………... 350.000,00
ARQ. i PAIS…….. 150.000,00


Unitat Actuació núm 1.
Urbanització integral ……… 1.045.000,00 C. especials ……… 1.045.000,00

NOTA .
Les sigles que apareixen en aquest pla d’ inversions I en el general de l’Equip de govern corresponen:
ACA - Agència Catalana de l’ Aigua
PUOSC – Pla Unic d’ Obres i Serveis de Catalunya
XBMQ – Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
DPTOP – Departament Política Territorial i Obres Públiques
DAR - Departament Agricultura
PDR - Pla de Desenvolupament Rural
IND. – Indústria i Energia.
PCM – Pla Comarcal de Muntanya
SPL – Servei Patrimoni Local.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?