Tuesday, November 13, 2007

 
DESDOBLAMENT DE PERSONALITAT I DE CÀRRECS
Sota el títol de “Responc” veig que l’alcalde de Solsona es desmarca del que diu ,pensa i fa com alcalde del que diu, pensa i fa com a màxim representant del seu partit, ERC a la comarca del Solsonès. Mala cosa quan la mateixa persona ha de tenir doble personalitat , fer, pensar i actuar diferent en funció del moment i del càrrec que ostenta. No és la millor manera per ser coherent i actuar en conseqüència.
Des de fa anys els socialistes estem acostumats a que gent d’ ERC ens vulgui donar lliçons de tota mena i per tots els temes. Ara , li toca a vostè en matèria de monarquia i sembla oblidar el caràcter de la que tenim, sota el principi de que regna, però no governa. Qui ho fa és el govern democràticament elegit pel poble espanyol, al qual el català, també pertany, li agradi a ERC o no, però vist l’entusiasme en que preparen les eleccions generals no sembla pas que la direcció d’ ERC faci fàstics al poder central, més aviat el contrari.
I tornant al principi, si s’accepta un càrrec institucional , s’accepta amb tot el que porta implícit, i seria bo que l’autonomia que vostè s’agafa a nivell general , la donés als seus ciutadans a nivell particular. Si considera que la Constitució no és democràtica tot i haver estat votada majoritàriament pels ciutadans, també ha d’admetre que ciutadans solsonins qüestionin la seva elecció, el seu càrrec i les lleis municipals que vostè està obligat a complir i fer complir.
Aleshores veurà l’embolic en que s’ha ficat quan defensa l’autodeterminació de tot i per tothom , i el qüestionament de les lleis vigents. Per aquesta via , li surt l’ànima anarquista més que la esquerrana. De totes maneres serà interessant veure la seva trajectòria futura , dintre d’ ERC , a la vista del seu posicionament que no coincideix gaire amb el que veiem en el dia a dia de la seva formació política.
En quan al sistema de funcionament de cada partit , permeti’m dir-li que a la vista dels resultats i dels constants canvis de opinió, posicionament i decisió del seu, sobre els temes més rellevants, no sembla pas indicat recomanar-lo a ningú . I les batalles que vostè ven com a gran exercici de democràcia interna no deixen de ser, pels qui seguim molt de prop els moviments, pures i simples batalles de poder i cadira.
En fi, serà interessant comprovar si des del seu càrrec rebutja els ajuts i lleis procedents d’aquest govern central que vetlla pel compliment d’una Constitució que vostè titlla d’antidemocràtica. O, perdó, potser en el moment de rebre’ls exercirà només d’alcalde i no de president d’ERC i aleshores ja podrà actuar sota la segona personalitat que compagina amb tanta coherència com valentia. De moment no veig que de les seves paraules es passi a cap acció concreta. Anims i esperi millors temps.
Joan Roma i Cunill, Conseller de Federació del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?