Thursday, November 15, 2007

 
DARRERES OBRES REALITZADES

CARRER DE LA CREU.
Després de molts anys d’haver obert i mig urbanitzat el carrer de la Creu, quedava un tram per fer. Concretament els darrers 50 m, que estaven encara sense vorera ni asfaltat. Finalment l’ajuntament va acordar amb els veïns compartir les obres i que els propietaris es fessin càrrec de les voreres i l’ajuntament de l’asfaltat.
Precisament aquesta setmana l’empresa Excavacions Busoms, ha procedit a fer l’excavació del terreny, la compactació i l’asfaltat. El cost a càrrec de l’ajuntament ha estat de 7.000 euros i l’obra ha quedat perfectament acabada i a punt per ser utilitzada pels veïns que hi viuen.
En un futur proper , està previst que al final d’aquest tram, s’instal·li una petita planta depuradora d’aigües residuals, que tracti les aigües brutes d’aquesta zona que no pot ser connectada a la xarxa general, per tenir un pendent que obligaria a bombar l’aigua fins el carrer Manresa. S’ha considerat més barat i pràctic una petita depuradora, a col·locar dintre dels propers 3 anys.

FINAL OBRES PORTADA D’AIGUA SECTOR PONENT.
Aquest divendres l’empresa Excavacions Cabanes S.L donarà per acabades les obres de portada d’aigües des de Canemàs fins Les Eres de Guardiolans , en el terme municipal de Vilada. Concretament seran 6 cases les que es beneficiaran d’aquestes obres.
La particularitat d’aquesta obra és que dona servei a 4 cases del terme municipal de Vilada i pel que sembla hi ha algunes persones que això ho veuen poc normal o habitual. Hem tingut en el poble, i a l’ajuntament, algunes crítiques per aquest fet, i realment ho considero lamentable.
Com alcalde sempre he cregut que l’ajuntament està per resoldre problemes i per fer-ho dintre del poble i a fora , si convé. I tenir bones relacions amb els pobles veïns , i si fa falta ajudar-los, fer-ho en tot el que es pugui.
Es el que hem fet en aquest cas, però també en altres casos, en el passat, i penso continuar fent-lo en el futur.
En aquest cas, primerament vàrem portar aigua a la casa de Canemàs. Però ja ho vàrem fer pensant que en el futur convindria portar-ne a Capdevila i a El Pati, cases de Borredà. Per això la canonada posada , era pensada en aquest futur. I em varen venir a veure una gent de Vilada, demanant si podien rebre aigua de Borredà a la vista que la xarxa de Vilada els queia molt lluny.
Vaig trobar lògic que si podíem ajudar-los des de Borredà ho féssim. I , ja està. Dintre de pocs dies podran connectar a la nostra xarxa. Els ha costat 5.500 euros a cadascun, i la resta ha anat a càrrec de subvencions i dels ajuntaments de Vilada i Borredà, que vàrem signar un conveni de col·laboració.
I que ningú s’estranyi, perquè això ha de ser normal de cara el present i el futur. Sinó ens ajudem mútuament, malament per a tots. I a més, als crítics cal recordar-los-hi que Borredà agafa l’aigua de la zona de Cabanes que està situada en el terme municipal de Les Llosses. Per tant seria estúpid defensar que podem agafar aigua del poble veí situat a la banda dreta i no poder servir aigua al poble situat a la banda esquerra. I que ningú pateixi per si falta aigua, perquè en tenim suficient per a tots i planifiquem noves captacions de cara les necessitats futures.

COMPLETAR SENYALITZACIÓ URBANA
Esperem poder començar a col·locar la nova senyalització urbana en alguns carrers del poble per garantir la seguretat i una millor circulació. Es tracta de prohibir aparcar en una part del carrer Manresa, una part de la Plaça, just a continuació de Cal Marxant, al Camí de la Coma i en algun altre indret que hem comprovat com a zones perilloses quan hi ha cotxes aparcats.
Ara ja no hi ha excusa, amb l’aparcament en funcionament. Algunes persones s’han d’acostumar d’anar-hi i no deixar el cotxe en qualsevol indret. A més, volem que la gent respecti els guals que tenim. Si es posa un gual és perquè hi ha necessitat de deixar lliure aquest espai, i ara alguns no ho respecten.
Per tant , ja fa un parell de mesos que vàrem encarregar a la empresa COMUNICAL, tot un seguit de senyals de circulació per poder situar en els llocs previstos i evitar alguns problemes que fa temps s’arrosseguen. I tenim un aparcament, gran i cèntric que justifica la restricció d’aparcament en uns quants llocs.

S’HAN PODAT JA ELS ARBRES.
Aquest any s’ha avançat el podar els arbres per aprofitar el primer fred i no haver de deixar que hagin caigut totes les fulles per fer-ho. Ens hem estalviat un bon nombre d’hores de la brigada d’obres.
Ara, hem demanat a Jardineria Santacreu de Cercs, que ens indiqui quines son les millors plantes per posar a les jardineres del poble. N’hem comprat algunes més i volem que facin goig no només a l’estiu quan estan plenes de geranis, sinó també a l’hivern amb algunes plantes verdes tot l’any.
A més, aquestes jardineres fan la doble funció de engalanar el poble i també no deixar aparcar en determinats llocs. Es lògic que les mantinguem en perfectes condicions tot l’any.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?