Tuesday, October 02, 2007

 
RESTAURACIONS PACTADES
La comarca del Solsonès, com tantes altres, conté un enorme volum de monuments mereixedors de ser preservats i restaurats. Fins ara , s’ha fet ben poca cosa per planificar una restauració global, i puntual de tots i cadascun dels que mereixen ser salvats del pas del temps.
I el temps passa inexorablement i poc a poc, va deixant “víctimes” pel camí. L’església catòlica és la principal propietària de monuments històrics, i no té capacitat econòmica ni tècnica per actuar en tots ells. Cal, doncs, un pacte entre institucions per garantir la seva preservació, a canvi d’un ús “civil” que justifiqui els diners públics que s’hi esmercin.
Però no només de monuments eclesiàstics viu la cultura solsonina, en el seu més ampli terme. En aquestes pàgines del Celsona, tot sovint veiem aparèixer altres tipus de monuments, alguns de gran antiguitat que son objecte de descobriment o d’investigació, sense tenir assegurat el seu futur, quan deixin de ser una novetat. I precisament en aquest moment és quan corrin perill de desaparició. Excavacions començades, i no continuades o no prou protegides, es poden convertir en objecte de destrosses per sempre més. Convé, doncs, endegar plans globals i pactats entre tots.
I no solament al Solsonès. De fet a nivell general de Catalunya, fins ara les actuacions en el patrimoni han estat molt caòtiques , individualistes i poc planificades. Fa molts anys que em dedico a predicar i cridar l’atenció sobre monuments en perill per tota la Catalunya Central que és el territori que més conec. I he tingut alguns èxits puntuals , via Diputació de Barcelona o Generalitat, però estem lluny de disposar d’una eina essencial per actuar amb criteris històrics i objectius.
Es a dir, considero que a nivell de cada comarca , hauria d’existir un inventari complert, de tot el patrimoni mereixedor de ser salvat i restaurat. I tot seguit, pactar entre institucions i organismes afectats, unes prioritats clares per actuar-hi d’una manera professional. I , en funció de la riquesa, urgència i diversitat, dedicar-hi tants diners com faci falta perquè en un temps raonable tot el pla quedi executat. Serien diners ben invertits, i amb una rendibilitat clara de cara el futur, tant a nivell cultural, com històric o turístic.
La gent cada vegada es mou més per interessos culturals, i tant important és tenir la catedral en perfectes condicions, com disposar d’un museu excel·lent per contingut i exposició, o un santuari del Miracle ,digne de ser visitat . Però, a la comarca hi ha obres “civils” d’admirable arquitectura , com poden ser un centenar de cases de pagès , i construccions auxiliars que mereixen ser preservades de cara el futur. També aquí s’hi hauria d’invertir i ajudar els propietaris a la seva restauració. I tenir el conjunt de la comarca en perfecte estat de visita és la millor postal per atreure gent a tots els racons. El problema fins ara ha estat la falta de coordinació entre institucions i organismes, a part de no dedicar a aquestes feines els percentatges que per llei , hi estan obligats. Però queda clar que si tothom ho demana i la comarca presiona , al final s’aconsegueix.
Joan Roma i Cunill, Conseller de Federació del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?