Tuesday, October 30, 2007

 
CENTRALISME DELS PROBLEMES
Pels qui vivim a la Catalunya interior s'està complint aquell principi que sempre hem criticat de que només es parla dels problemes quan aquests afecten Barcelona. Durant anys i anys ens hem queixat del centralisme espanyol i un centralisme semblant l'hem traslladat a Catalunya, promogut per governs de CiU que tenien per prioritat intentar arrabassar l'alcaldia de Barcelona al PSC , i no s'aturaven davant de res per aconseguir-ho.
Les inversions no es planejaven en funció de les necessitats del país sinó del partit, o d'interessos econòmics i empresarials molt concrets que portaven , per exemple a fer el Túnel del Cadí, abans que la carretera per arribar-hi. Així podem veure clars desequilibris en molts indrets del país que no tenien explicació sinó era per influències, pressions o interessos molt específics creant disfuncions evidents ,entre unes comarques i unes altres.
Retrobar l'equilibri i la objectivitat no és fàcil després de tants d'anys d'inèrcies i obres ja realitzades, ni que sigui parcialment. Ara toca endreçar i ordenar. I sobretot planificar per passar davant dels problemes i no anar al darrere. Potser la llarga llista de problemes, ensurts i errors al voltant de les obres de l' AVE serviran per prendre nota de com no s'han de fer les coses. I cal aclarir que els traçats, les modalitats de treball i actuació no provenen de l'actual govern sinó d'un acord entre el Govern del PP i el de CiU, d'anys enrere. Que ningú es pensi que una obra d'aquest volum es decideix i posa en marxa en dos o tres anys. D'aquelles decisions, venen aquests problemes.
Però retornant a l'inici, i sortint dels titulars diaris de l' AVE, s'ha de tenir present que el govern de la Generalitat està dibuixant i actuant sobre un model molt diferent dels anteriors governs de CiU. Finalment s'atorga al país un projecte global de modernització en el seu conjunt. Un projecte que contempla la mobilitat, no únicament pensant en la connurbació de Barcelona sinó de tot el país, pensant ja en els vuit milions d'habitants que tindrem ben aviat.
I es projecta com un sistema compacte , amb espais a preservar i amb una mobilitat que aposta pel transport públic, el gran oblidat dels governs de CiU. I amb algunes obres d'una importància cabdal pel desenvolupament futur de Catalunya. Tenir una línia de ferrocarril transversal o veure desdoblat l' Eix Transversal suposarà una autèntica revolució per les nostres comarques i per a tot el país.
O pensar i decidir les inversions metropolitanes en funció de tot el conjunt de municipis, canvia radicalment el que es feia fins ara. Crear línies de metro lleuger, arribar fins a municipis llunyans amb rodalies, i conjuntar horaris i serveis entre RENFE i FGC suposa avançar en poc temps el que mai s'havia fet fins ara.
I pensar en els petits municipis, per relligar-los a la capital amb línies d'autobusos ,més amplies i constants. Amb millores a totes les carreteres, per poder-hi circular amb més seguretat. Ho estem veient amb un gran nombre d'actuacions a les vies de comunicació de la Catalunya Central i les que estan ja programades pels anys vinents. Aquesta és la realitat d'un govern que deixa el centralisme barceloní per actuar per tot arreu, però seguint un model de país en xarxa. Ens queden encara uns mesos per continuar parlant de la famosa arribada de l' AVE a Barcelona, però mentrestant van avançant els altres projectes que sense soroll es duen a terme per reequilibrar el país. I pels qui vivim en aquesta altra zona i volem un país més equilibrat , creiem que el govern va pel bon camí.
Joan Roma i Cunill, Conseller de Federació del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?