Tuesday, September 25, 2007

 
MILLORA CAMÍ RURAL ASFALTAT DE LA RIERA DE MERLÈS – TRAM COBERT DE PUIGCERCÓS – LES LLOSSES/LIMIT COMARCAL.
Antecedents
El Camí Rural de la Riera de Merlès enllaça la intersecció de la C-26 ( Berga – Ripoll) en el punt conegut per l’Hostalet, i acaba a la intersecció amb la Carretera Gironella – Prats- Vic, en el punt conegut per Sant Cristòfol.
Aquest camí, doncs, serveix de comunicació entre les comarques del Ripollès, Berguedà i Osona. Un Camí que té una longitud de aproximadament 17 km, 14 dels quals asfaltats, si bé la meitat espera una actuació propera de reasfaltatge perquè es troba molt malmès. El Consell Comarcal darrerament ha fet una actuació en el tram sud , i ara cal actuar en el tram nord fins el Cobert de Puigcercós.
Aquest camí fou arreglat mitjançant un ajut del DARP, i en aquell moment es deixà fora de l’actuació el tram del Cobert de Puigcerós a l’Hostalet. Un tram de 3 km, dels quals 1,1 km pertany al municipi de Borredà, comarca del Berguedà i la resta, pertany al municipi de Les Llosses, comarca del Ripollès.
Aquest tram es troba en molt mal estat, i el ser molt utilitzat durant tot l’any obliga els ajuntaments de Borredà i Les Llosses a actuar-hi constantment.
Ara, per part de l’ajuntament de Les Llosses i el Consell Comarcal del Ripollès està prevista una actuació important per arreglar el tram seu, consistent en construir un mur per evitar noves esllavissades, i una actuació duradora en el ferm del camí.
Es per aquest motiu el moment oportú per actuar en el tram berguedà del camí i aconseguir dintre dels propers mesos l’arranjament total i definitiu d’aquest tram.
Es per aquest motiu que es presenta el projecte del tram entre Cobert de Puigcercós i límit comarcal, al pla de camins del Consell Comarcal del Berguedà per aquest any 2007, per tal de completar el Camí Rural asfaltat de la Riera de Merlès, en tota la seva extensió.
I perquè consti signa aquest document, a Borredà el dia 20 de setembre de 2007.
L’Alcalde – President : Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?