Tuesday, September 25, 2007

 
L’AJUNTAMENT DE BORREDÀ APROVA PER UNANIMITAT LES ORDENANCES PER 2008.
En el Ple Municipal Ordinari celebrat el passat dilluns dia 17, entre d’altres punts, hi figurava la proposta d’aprovació de les ordenances fiscals per a 2008. La proposta de l’equip de govern de PSC contenia la modificació de 7 ordenances, amb diferents percentatges d’apujada . Les més importants eren en guals, televisió per cable, llicències d’obres, aigua, impost de vehicles , aigua i piscines.
A la vista de la intervenció del portaveu del Grup Municipal de CiU, Joan Pallach, en el sentit de moderar algunes puges, i fer que en conjunt les ordenances d’acostessin a l’increment de l ‘ IPC , es va pactar la reducció d’algunes d’aquestes pujades, fins aconseguir l’acord entre PSC i CiU.
Finalment aquest acord fou votat per la unanimitat del Consistori. Es la primera vegada en els darrers 6 anys que les ordenances son aprovades per unanimitat i significa un precedent de cara el futur. L’equip de govern va defensar alguna puja com la de l’aigua per les grans inversions que s’estan duent a terme des que l’ajuntament va assumir aquest servei l’any 1992. Des d’aleshores , en conjunt, s’han destinat més de 900.000 euros a la renovació total de la xarxa i a la ampliació de la mateixa.
Una altra puja fou la del preu de les entrades a les piscines que s’apugen en 0,50 euros, però en canvi es mantenen els imports pels abonaments mensuals i de temporada. Amb tot Borredà continua tenint uns dels preus més baixos de la comarca, puig que han quedat fixats en 2,5 euros l’entrada per usuaris entre 5 i 14 anys, i de 3 euros pels majors de 14.
Pel que fa al preu de l’aigua es va passar dels 0,55 euros /m3 a 0,60 euros/m3, mantenint els mateixos imports pels drets de connexió.
L?impost de vehicles va passar d’un coeficient de 1,60, a un de 1,70. I l’IBI es va mantenir amb el mateix coeficient, per corregir les puges produïdes per la revisió de cadastre que es va fer l’any passat.
En resum, la pressió fiscal a Borredà continua estant en un terme mig, i permet garantir un nivell d’ingressos suficient com per mantenir el nivell d’inversions en equipaments i serveis , similars als realitzats en els darrers anys.
De fet, el secret de les altes inversions de l’ajuntament es troba en la recerca a tot arreu de subvencions, prop de totes les institucions catalanes, estatals i europees. Això és el que ha de permetre en aquest mandat realitzar obres per una xifra a l’entorn dels 3 milions d’euros.
Joan Roma i Cunill, Alcalde – President Ajuntament de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?