Tuesday, September 25, 2007

 
EL WEB DE L’AJUNTAMENT DE BORREDÀ ARRIBA A LES 40.000 VISITES.
En un any i mig el nou web de l’ajuntament ha rebut 40.000 visites, una xifra mai assolida anteriorment, i ben poc freqüent en un petit municipi de 500 habitants.
Les raons poden ser un major atractiu, amb moltes imatges i una més gran actualitat, amb notícies del poble i agenda de les activitats a fer pels propers dies i setmanes. També hem volgut donar-li una gran utilitat posant-hi la normativa urbanística i un dels plànols essencials de planejament això facilita les consultes de arquitectes, promotors i gent interessada en comprar terrenys en el poble.
Un altre motiu de consulta és en l’apartat de documents, on es poden llegir les actes dels plens municipals i de les Juntes de Govern Local. Amb aquesta iniciativa facilitem informació i documentació de primer ordre a tothom i apostem per la transparència informativa.
I per descomptat, hi ha un ampli apartat en matèria turística i serveis, un dels principals atractius del poble. Son moltes les persones que ens han manifestat haver entrat al web per informar-se sobre el nostre poble i haver-se decidit per venir precisament per les explicacions i imatges contemplades en el web.
A la vista d’aquest gran nombre de visites, es continuarà apostant per posar-la constantment al dia i oferir cada vegada més informació i documentació sobre el poble i sobre tot el que decideix l’ajuntament. D’aquesta manera compleix la doble condició de promoció del municipi i coneixement de tot el que s’hi decideix.
L’Alcalde, Joan Roma i Cunill.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?