Tuesday, September 25, 2007

 
EL DIA 12 DE SETEMBRE COMENCEN LES OBRES DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM 2 DE BORREDÀ CONEGUDA PER “ Camí de la Roca”.
En les actuals Normes Subsidiàries hi ha previstes dues petites urbanitzacions , anomenades Cal Gall (unitat d’actuació núm. 1), i Camí de la Roca (unitat d’actuació núm2).
La núm. 2 va acabar la tramitació fa un parell de mesos i el proper dia 12 de setembre començaran les obres d’urbanització. La societat promotora és Reibeprom S.L , amb domicili a Molins de Rei, la qual ha adjudicat les obres a la empresa Excavacions Cabanes SL de Puig – reig, amb la previsió de que dintre de 6 mesos estiguin acabades i a punt d’entrar en servei.
Aquesta promoció contempla posar a la venda 13 parcel·les unifamiliars aïllades , i 16 parcel·les per unifamiliars entremitgeres. Tot plegat suposa urbanitzar uns 17.600 m2, just a l’extrem est del casc urbà, amb sortida cap a la carretera de Borredà a Sant Jaume de Frontanyà.
Amb aquesta promoció es dona compliment a una de les ampliacions previstes en el planejament urbanístic de Borredà i a les nombroses peticions de compra per part de gent del poble i de fora.
Les parcel·les aïllades tenen entre els 500 i els 600 m2, i les característiques de construcció seran iguals a les ja existents a la zona nord del casc urbà que fou oberta deu anys enrere.
L’ajuntament les cessions i compensacions previstes per llei, entre les quals hi figuren quatre parcel·les entre mitgeres que es posaran properament a subhasta pública i amb els diners obtinguts està previst planificar alguna promoció pública de vivenda en règim de lloguer.
També preveu la cessió de 2.400 m2 de zona verda ,situada entre la part del darrera del carrer de Dalt, i la urbanització . En aquesta zona s’hi plantaran uns quants arbres i s’hi posaran bancs, amb la qual cosa el poble guanyarà un altre espai verd molt adequat pel lloc triat i per la frescor en els mesos d’estiu.
El moment actual és molt adient per iniciar aquesta promoció perquè a data d’avui no quedava cap parcel·la en venda, i molts interessats en instal·lar-se en el municipi no ho podien fer per falta de terrenys. I la lentitud en la tramitació de la altra unitat d’actuació no fa previsible que estigui acabada fins d’aquí a 4 o 5 mesos, de manera que puguin començar les obres a meitats de l’any vinent. D’aquí l’interès en el començament d’aquesta promoció el dia 12.
Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?