Thursday, September 20, 2007

 
AGOSERADA PROPOSTA
He de reconèixer el meu escepticisme davant la proposta que havia fet el Conseller de Governació , de posar un sou o indemnització als alcaldes de petits municipis, a compte d’una partida del seu Departament.
Ara, he de dir que ja m’ho crec, a la vista de la elaboració d’una normativa legal que exposarà les condicions per rebre aquesta aportació econòmica. D’entrada es pensa en els municipis fins a 2.000 habitants. Es a dir, una tercera part dels 942 que té Catalunya. Ja es pot veure que la repercussió serà alta.
Per poder valorar realment la proposta cal esperar unes setmanes i llegir-la atentament, perquè necessàriament ha de comportar tot un seguit de condicions que no la facin universal, en el sentit d’indiscriminada.
S’ha de veure què passa, si l’alcalde ja té un sou públic, la normativa actual no permet un segon sou, la qual cosa obligaria a pensar en una indemnització. O quina dedicació real haurà de tenir un alcalde per poder-lo cobrar. O quin escalat es farà en funció del nombre d’habitants. Es evident que canvia molt ser alcalde d’un poble de 100 o 200 habitants d’un de 1.000 o 1.900.
Amb tot la proposta és valenta i han calculat un cost al voltant dels 8 milions d’euros. Preveient aportacions d’uns 1.000 euros al mes, en els pobles més grans. A la espera de més informació i detall, és evident que aquesta mesura tindrà repercussions importants de cara el futur. Es cert que la condició d’alcalde comporta un grau important de servei i vocació, però no és menys cert que molts persones s’ho miraran d’una altra manera si veuen que hi ha recompensa econòmica.
I és que de vocacions d’alcalde, o de regidor en pobles petits n’hi ha poques. Son feines complexes, intenses i a totes hores. I el grau de burocràcia ha pujat fins extrems insospitats. Fer papers és la primera necessitat de tot alcalde i regidor, i passar hores llegint-ne, o signant-ne, també. D’aquí que la iniciativa d’ERC sigui interessant per veure quins resultats dona.
A més, és novedosa, perquè no conec cap altre país en que sigui el govern qui pagui aquests sous o indemnitzacions. I és cert que facilita la implantació perquè en pobles petits, o el pressupost no dona, o provoca una batalla política i mediàtica que deixa ferides a tot arreu.
I els pressupostos de pobles petits, no suporten més despeses. Si es volen cobrir les necessitats més essencials, el propi pressupost ja és insuficient. D’aquí ve que pràcticament la majoria d’alcaldes de pobles petits no tenim cap sou ni indemnització. En poques setmanes podrem valorar en detall la proposta de Governació i comprovar quina solució dona .
Joan Roma i Cunill, Conseller de Federació del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?