Sunday, July 15, 2007

 
QUÈ FER EN EL CONSELL COMARCAL ?

Aquesta setmana es constitueix el nou Consell Comarcal, amb una composició força similar al del darrer mandat. Continua pendent una nova llei electoral que reguli millor la representació de cada partit polític, però ,mentrestant hem d'acceptar el que tenim.
I el que tenim no mou a grans alegries ni a grans esperances de cara el futur immediat. Per la repetició de noms de la que serà Presidenta, i d'alguns dels seus companys d'equip. I és que un Consell Comarcal només pot funcionar bé si s'ajunten diversos factors alhora. En primer lloc un equip ambiciós i decidit , amb prou dedicació a la feina, i la planificació d'un programa de govern ampli i consensuat entre totes les parts presents en el Consell i el propi territori.
D'entrada i pels qui no coneguin bé la situació, hem de dir que la meitat dels municipis de la comarca no seran presents en aquest òrgan. Això ja suposa un greu inconvenient perquè molts temes no tindran el recolzament necessari, ni a dintre del Consell, i encara menys a fora. Però la indefinició de les accions a dur a terme al llarg del mandat ha estat nota dominant en aquests darrers anys , i sense un full de ruta difícilment es pot arribar a bon port.
El Consell hauria d'establir unes prioritats clares i assumibles. Ja no vull parlar d'un Pla Estratègic perquè vàrem matar-lo abans de néixer i porta mals records a tots els que hi vàrem participar. Però sí un Pla de Govern ,ampli i ben detallat. Estem en una comarca formada per 31 municipis, la major part dels quals petits, o molt petits. Pertoca, doncs, programar actuacions que els ajudin a solucionar els problemes que tenen amb la mínima burocràcia i esforç possible.
I cal començar primer per les estructures funcionarials i tècniques. Tenim la major part dels ajuntaments amb greus mancances de personal especialitzat, principalment pel que fa a les secretaríes i a intervenció, però també en comptabilitat i administració pública, en general. Ben poc s'ha fet en aquests anys per generalitzar ajudes, col·laboracions i coordinacions entre ajuntaments i d'aquests amb el C.C.
El mateix podem dir, i a més , agreujat pel que fa a manca de tècnics municipals en totes les matèries, des de arquitectes, passant per enginyers i altres especialistes en temes indispensables per poder tramitar llicències, redactar projectes o solucionar conflictes i problemes.
A nivell d'altres serveis bàsics, els ajuntaments s'han hagut d'espavilar, amb l'ajut inestimable de la Diputació de Barcelona per incrementar dotacions i programes destinats a la tercera edat. Es a dir, millorar els serveis d'assistència social, domiciliària, o de dinamització de tot aquest col·lectiu. Aquesta havia de ser una de les prioritats del C.C. Algunes coses s'han fet , però estem lluny d'arribar on hauríem d'estar.
I com aquest servei, podríem parlar de molts altres que només es poden dur a terme en petits municipis si compten amb una bona coordinació i cooperació entre uns i altres i amb ajuts d'instàncies superiors.
En matèria d'infrastructures , encara estem parlant del famós abocador que ha passat per mil vicissituds ,sense final definitiu. Però és que ja hauríem d'estar parlant de moltes altres infrastructures essencials per millorar els serveis i equipaments dels pobles de la comarca. I és que el C.C sembla més un edifici que conté oficines de cada servei de la Generalitat, com compartiments estancs, que cada un es monta les seves accions i actuacions sense un marc general de comarca. I el mateix passa amb els organismes de caràcter comarcal o semicomarcal, com els Consorcis de Turisme, o de promoció econòmica. Falta coordinació i falta dedicació política com per encarrilar programes i actuacions ,clarament comarcals.
No soc optimista respecte aquesta nova etapa perquè tot va per repetir els esquemes del passat i el passat ja hem vist com ha estat. La comarca necessita una altra manera de fer.
Joan Roma i Cunill, Conseller de Federació del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?