Monday, June 18, 2007

 
PAISATGE DESPRÉS DE LA BATALLA
Tot el que havia de passar després de les eleccions ja s’ha produït amb l’elecció dels alcaldes del vuitè mandat municipal. Molta tranquil·litat en un vuitanta per cent dels municipis amb majories absolutes i un ball de reunions i pactes allà on calia lligar caps per poder sumar la majoria suficient per garantir la presidència del Consistori. Son aquests pactes els que han motivat més soroll i enrenous, però com sempre els terminis s’han de complir , i el que no es fa en quinze dies, s’ha de fer en poques hores.
Amb tot, i malgrat els vint-i-vuit anys de democràcia municipal, hem vist algunes constitucions d’ajuntaments excessivament crispades i amb discursos inadequats , per part d’alguns cap de files descontents amb els resultats o amb els pactes assolits. Queda molt per fer en aquest apartat institucional. I molt més en el de protocol. Estem lluny del que és habitual en la majoria de països europeus respecte símbols, comportaments i acceptacions del que toca fer en cada moment. No sóc gaire optimista en aquest apartat, a la vista de tants anys d’improvisació i falta de alçada institucional.
Però, amb tot el que puguem dir d’aquest període entre les eleccions i la data de constitució dels nous Consistoris, el que queda marcat pels propers anys és un mapa municipal clarament decantat cap a l’esquerra, i molt ocupat pel PSC, a nivell d’alcaldies i habitants governats per consistoris presidits per un o una socialista.
L’any 2003 els socialistes presidien 220 ajuntaments, on hi vivia el 71% de la població de Catalunya. Ara , en presidim 278, amb un 75% de la població del país. Per tant un avenç notable, que coincideix amb un important descens de CiU que ha perdut un centenar d’alcaldies i només presideix ajuntaments on hi viu un 17% de la població.
Un paisatge força diferent de l’existent abans de les eleccions i que sense cap mena de dubte marcarà la vida diària del país durant els propers quatre anys. Sobretot perquè després de l’ Estatut volem un nou marc de relacions pels ajuntaments, molt diferent del que hem tingut fins ara. I el PSC sap que ja no pot esperar més . Ara toca reforçar el paper municipal a tot el país. Es l’hora de potenciar serveis, i crear millors equipaments. I tenir competències clares i suficients. Tindrem ocasió de tornar-ne a parlar.
Tornant al principi, el paisatge municipal ha canviat i s’ha fet més plural, i al mateix temps més complicat de gestionar. Hem vist situacions complicades en uns quants municipis perquè els pactes no son entre màquines, ni partits, en abstracte, sinó entre persones que han de formar equip. I res del que ha passat anteriorment és aliè ni és fàcil d’oblidar quan ha trencat confiances , criteris i maneres d’actuar.
Alguns pensen que els partits fan els pactes només pensant en els seus interessos quan res d’això és cert, com a mínim per part del partit socialista. Sempre s’ha començat pels propis regidors de cada poble i per com garantir estabilitat i coherència, única fórmula per assegurar quatre anys de bona feina, i només al final si això facilita vies de pacte o de col·laboració amb els partits més afins, millor que millor. Que a ningú, doncs, li estranyi posicions diferents del partit en uns llocs o altres, perquè els regidors no son màquines de seguir instruccions sinó persones amb criteris propis i coneixedores de les circumstàncies del seu municipi, i hauran de ser elles les que gestionin, posteriorment els pactes assolits.
Res pitjor que componendes estranyes, perquè tard o d’hora produeixen efectes no desitjats, i tota crisi provoca desengany i paràlisis. Elements fatals per la gestió i planificació que necessita qualsevol ajuntament. I el repartiment d’alcaldies em sembla un dels aspectes més negatius d’una certa moda apareguda en els darrers anys. Per alguns pot semblar un tema menor, però és rellevant i fortament desequilibrador, trencar dinàmiques , ritmes i visions de tot un equip. Conec ben pocs casos de resultats positius, i hauria de ser una moda clarament a extingir. Una entre moltes d’altres que anirem veient en els propers mesos i anys.
Joan Roma i Cunill, Conseller de Federació del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?