Thursday, April 12, 2007

 
LA QUERELLA DE CIU CONTRA L'ALCALDE - ARXIVADA

A TOTS ELS BORREDANESOS

Vaig entrar de Regidor de l' Ajuntament a l'abril de 1979. Porto, doncs, 28 anys dedicat a les tasques municipals. 12 anys com a Regidor i 16 com Alcalde - President. Sempre en el govern perquè tant amb l'Alcalde Andreu com amb l' Alcalde Nadeu ,vàrem ser capaços d'arribar a pactes entre els dos equips municipals. Estic convençut de que aquells acords varen ser clarament positius pel poble, i només cal recordar com era en aquells anys Borredà,i la transformació que ha tingut , per comprovar com el resultat ha estat ben positiu.
Durant tots aquests anys, i molt especialment en els darrers, la crítica i la discussió sobre alguns dels projectes proposats i executats ha estat constant per part d'algun dels sectors discrepants habituals.
De fet en un poble, i com més petit, més habitual és ,hi ha les lògiques diferències entre uns i altres, estiguin en un partit o en un altre. Pels qui tenim responsabilitats de govern aquestes crítiques son lògiques, fins i tot saludables , i va amb el càrrec fer-hi front, fins i tot quan les podem considerar totalment desinformades o falsejades.
Amb tot hi ha una línia, a nivell personal i polític que mai convé traspassar: el de l'atac personal . O el de la pretensió de desprestigiar l'adversari amb acusacions inventades, falses o deformades, quan no clarament demagògiques, o força de tot plegat.
En aquests 28 anys , mai ningú podrà acusar-me d'haver-lo tractat amb indiferència, amb sectarisme per no haver-me votat o amb amiguisme cap a persones properes , en detriment d'altres . Tant com a Regidor i després com Alcalde, tothom qui ha vingut a l'ajuntament ha estat tractat i respectat com a ciutadà . Se l'ha atès i se li han resolt els temes portats, amb diligència i eficàcia, sense diferències entre uns i altres. A tots per igual, i fins i tot s'han fet gestions que van molt més enllà de les obligacions d'un Alcalde, a persones que sovint han estat crítiques i injustes envers decisions municipals. Abans ho de dit, el càrrec obliga a tenir un comportament rigorosament al servei de tots, sense excepcions.
I tinc aquest càrrec per decisió sobirana del poble de Borredà. I el tindré tant temps com el poble ho vulgui. I m'he presentat sempre, convençut de que podia aportar la meva feina i experiència al servei del poble que m'ha vist néixer i al qual estimo profundament. Estic orgullós de la feina feta i de la transformació que des de l'ajuntament hem estat capaços de dur a terme al llarg dels 28 anys de democràcia municipal. I és mèrit de tots i cadascun dels Regidors i Alcaldes que han passat per la Casa Consistorial en aquest temps. Ni més ni menys. I tots ells mereixen respecte i reconeixement.
He servit al poble amb convicció i honestedat. No he tingut ni volgut contraprestacions econòmiques, i totes les despeses han estat clares i transparents . Res s'ha pagat que no fos degudament justificat i no hem tingut despeses innecessàries ,perquè l'austeritat ha presidit totes les nostres actuacions. I mai es trobarà ni una sola actuació que hagi anat en benefici propi o de qualsevol altre membre del Consistori. Sempre hem tingut com a prioritat , Borredà.
Joan Roma i Cunill, Alcalde - President de l' Ajuntament.

EL PERQUÈ D'AQUESTA INTRODUCCIÓ.
He volgut fer aquesta introducció perquè aquest mandat que ara acaba, ha estat totalment diferent del que havíem viscut en els 24 anys anteriors.
En els 12 primers anys de democràcia va ser possible un pacte unitari, pel qual els 7 Regidors de l' Ajuntament ens distribuíem les competències i no hi havia oposició real. Podíem tenir les lògiques diferències i discrepàncies, però tots estàvem en el govern i tot s'anava aprovant per unanimitat. També cal dir que aquells varen ser anys excepcionals en tots els sentits. El país i amb ell, els ajuntaments ajudàvem a crear una nova manera de governar i de compensar tants anys de dictadura.
Era lògic que aquesta fase excepcional donés pas cap a la lògica dinàmica govern - oposició en els anys següents. I així passà, amb les controvèrsies típiques i els resultats lògics a les votacions en els plens municipals. Amb tot , sempre el respecte entre uns i altres va ser exquisit.
Però arribats a l'any 2003, tot canvia i s'inicia una nova etapa presidida , ja no per la dinàmica govern - oposició sinó per l'intent de la candidatura perdedora , CiU, de entorpir l'acció de govern amb totes les armes possibles. Nosaltres , és a dir, l'equip de govern, ens convertim en l'enemic a batre. Ja no hi ha adversaris sinó enemics i contra l'enemic tot s'hi val. S'importen estratègies i maneres de fer que fins aleshores només havíem vist a la televisió o als diaris, en altres llocs molt més grans i amb enemistats antigues entre els membres de cada partit.
El resultat de les eleccions va ser clarament negatiu per CiU perquè va passar de 3 Regidors a 2, malgrat una campanya que es pensaven donaria uns altres fruits. Segurament decebuts, algú va pensar que la via més ràpida per fer caure l'equip de govern del PSC seria la d'atacar per tot arreu ni que fos a base de mentides i falsedats.
Els dos regidors elegits, Joan Pons Tubau i Joan Pallach Yeste, varen anar presentant i signant documents que no eren elaborats per ells sinó presumptament per la tercera de la llista, Mercè Rota Serra. Dels documents i peticions diverses , a la vista de que no es trobava res de estrany, irregular o il·legal es va passar a les denúncies directes davant de tota mena d'institucions, organismes i serveis.
Hem tingut més de setanta denúncies ,adreçades a tot arreu. Unes vegades a la Sindicatura de Greuges, altres a la Sindicatura de Comptes, al Parlament de Catalunya tot i que no té cap competència sobre ajuntaments, a la Delegació del Govern a Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a diversos Departaments de la Generalitat, a Urbanisme, Carreteres, etc. etc.
Els resultats han estat contundents. No ha prosperat cap de les denúncies presentades i les acusacions han quedat en res, o en pràcticament res.
També hi ha hagut denúncies davant Inspecció de Treball, en concret dues, signades per Joan Pallach, en contra de suposats treballs i treballadors il·legals a l' Ajuntament. Precisament ell que no és un model de legalitat.
I a la vista de la poca productivitat de les denúncies, fan un pas més i presenten dos recursos contenciosos- administratius. Perden el segon que fa referència a temes pressupostaris i el primer el guanyen , tot i que el tribunal reconeix que hi havia un acord entre els grups municipals pel qual es convocarien els plens per medi de la bústia posada a la escala secundària de l'ajuntament. I aquí ja vàrem poder comprovar la facilitat per la mentida de Joan Pallach, capaç d'assegurar avui qualsevol cosa que negava ,ahir. En tenim una llarga llista d'exemples.
Arribats en aquest punt, i vistos per part de CiU els magres resultats obtinguts en aquesta batalla política i personal, decideixen donar un pas més. Joan Pons Tubau i Joan Pallach Yeste, signen la presentació d'una QUERELLA , suposadament preparada i elaborada per Mercè Rota Serra que va substituir al cap de poc temps a Joan Pons quan aquest va dimitir del càrrec de regidor.

QUERELLA DE CIU CONTRA L'ALCALDE JOAN ROMA, PRESENTADA DAVANT LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA.
Com a partit nacionalista que diu que és CiU , presenten una querella íntegrament en castellà. Aquesta querella ,entenc que fou promoguda pels dos Regidors de CiU, Joan Pons Tubau i Joan Pallach Yeste, presumptament elaborada per Mercè Rota Serra i beneïda per CiU a nivell nacional pel fet de ser jo mateix Diputat al Parlament pel PSC i màxim dirigent d'aquest partit a la Catalunya Central, però entenc també que amb el vist i plau de la resta de membres de la candidatura de CiU a Borredà. Ho dic perquè ara no voldria que cap d'ells vingui a dir que no en sabia res o no hi estava d'acord.
Si CiU a Borredà va presentar la querella és perquè tots els set membres de la candidatura del 2003 hi estaven d'acord i ara han d'assumir la responsabilitat de la seva presentació.
El 6 de maig de 2005 es va presentar la querella al Tribunal Superior per la meva condició de Diputat i estar protegit per l'aforament de parlamentari. La presentació es va fer a la Sala Penal i les acusacions eren (reprodueixo el text de CiU): " por un presunto delito de prevaricación administrativa previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal en concurso ideal con un delito contra los derechos cívicos de las personas previsto en el artículo 542, y un delito continuado de prevaricación administrativa previsto y penado en el artículo 404".
La querella contenia 8 capítols de suposades irregularitats i il.legalitats ,alguns més extensos que d'altres i fins i tot un ja resolt per la via contenciosa- administrativa. Veiem-ne la relació.
1/ Negativa del Alcalde a la consulta de decretos de Alcaldia, así como a la obtención de copias.
2/ Irregularidades en las convocatorias de los plenos del Ayuntamiento.
3/ Negativa del Alcalde al acceso a la documentación relativa al presupuesto municipal de 2004.
4/ Negativa del Alcalde al acceso a documentación relativa a las obras de urbanización de la zona norte de Borredà.
5/ Negativa del Alcalde al acceso a documentación relativa a las actas de la Comisión de Gobierno de 13/9/03 y 11/10/03.
6/ Negativa del Alcalde al acceso de documentación referida a la cuenta general del año 2002.
7/ Negativa del Alcalde a la consulta del título de transmisión de propiedad del cementerio de Borredà.
8/ Negativa del Alcalde a facilitar documentación sobre contratación de obras y servicios a distintos concejales.

La presentació d'aquesta querella va donar peu a buscar tota la documentació pertinent per demostrar que les acusacions eren falses. Es varen recollir més de 2.000 pàgines de documentació municipal, de totes les actuacions posades en qüestió, i el butlletí municipal va fer un magnífic paper, sobretot quan es deia que no s'havia donat informació o documentació , i es podia demostrar la falsetat amb noticies publicades en el butlletí.

QUIN CONTINGUT TENIEN ELS CAPITOLS DENUNCIATS?
He de dir que l'experiència d'anar a declarar davant el Tribunal Superior és molt especial. Fou una barreja d'indignació a la vista d'acusacions falses, però al mateix temps de tranquil·litat i orgull per poder demostrar que res del que se m'acusava era cert. La honestedat permet dormir tranquil i declarar tranquil·lament. Així ho vaig fer durant tot un matí davant el Magistrat Guillem Vidal, recentment mort. El seu tracte fou exquisit i en diverses ocasions va advertir la lletrada de CiU que no eren pertinents certes suposicions o acusacions sense cap prova.
Anteriorment havien anat a declarar els denunciants , signants de la querella, Joan Pons Tubau i Joan Pallach Yeste. En les declaracions hi figuren diverses falsedats manifestes i fàcilment comprovables com es va poder demostrar.
Posteriorment varen anar a declarar les dues Secretàries de l' Ajuntament, en els darrers anys. I a la vista de que tot plegat no anava pels camins desitjats , Mercè Rota Serra va demanar anar a declarar , per intentar posar més acusacions sobre la taula i refermar els temes de la querella.També en les seves declaracions hi hagueren mentides i falsedats fàcilment demostrables. Finalment vàrem considerar que una declaració del qui ha estat Primer Tinent d'Alcalde en aquests anys, Jesús Solanellas era oportuna per confirmar i refermar les meves declaracions.

Així,doncs, dels 8 capítols d'acusacions n'hi havia alguns de realment febles i molt poc argumentats i documentats com tots els que feien referència a informació i documentació perquè en la majoria de casos vàrem poder demostrar amb papers que s'havien deixat veure, o s'havien publicat en el butlletí o formaven part de la documentació dels plens municipals.
Fins i tot en alguns casos s'havien dipositat a la sala de plens per ser consultats per CiU i no s'havien presentat a mirar-se-la.
Evidentment el capítol més llarg d'acusacions era el referit a la zona nord , amb acusacions de tota mena sobre falta de documentació, xifres suposadament contradictòries, jocs de paraules i números que varen ser totalment contradits, demostrats i comprovats documentalment. La contundència i claredat ,sobretot en aquest punt , va ser total perquè ja estic cansat de demostrar que en aquesta obra i en totes les altres que hem fet ,sempre s'ha actuat amb claredat i eficàcia.
El darrer capítol era un dels més penosos per un poble petit en que tots ens coneixem i tots sabem com s'han fet les coses i com es poden fer. En aquest cas ,els denunciants de CiU, m'acusaven d'haver fet treballar el meu germà Josep Roma Cunill, en feines de manteniment de la xarxa d'aigua. Cal recordar que alguns destacats membres de CiU el dia 20 de juliol de 1992 varen abandonar el servei de subministrament d'aigua municipal i varen entregar les claus del servei, un dissabte el matí, sense avís previ i en ple estiu, amb una xarxa absolutament vella, i desfasada per les necessitats del poble.
En aquell moment el Tinent d'Alcalde d'Obres i Serveis era el meu germà, i li va tocar fer reparacions urgents, i treballs en l'únic torn del poble que era el seu, i això va motivar factures de despeses per treballs que mai implicaven cap sou municipal.
Acusació similar fou feta contra l'empresa constructora de la qual és soci, Jesús Solanellas, per haver fet una obra que 7 altres empreses no varen voler fer: la reparació del Campanar de l'Església de Borredà, en uns moments en que era perillós estar pels voltants. Es la única obra que se li ha adjudicat en els 16 anys de govern del PSC, i per ser urgent i no perdre una subvenció de la Generalitat.
I també una altra acusació d'aquest capítol anava destinada a acusar d'haver contractat els serveis de transport de Joan Cunill Pujol. L´únic camió del poble i pel que es veu segons CiU si tenim parents amb negocis no es pot contractar a ningú, i així segons ells no comprarien ni contractarien res del poble perquè tots som parents de tots. Pel que es veu segons ells millor pagar el doble per algú de fora abans de comprar o contractar algú d'aquí.

EL TRIBUNAL ARXIVA LA QUERELLA I NO S'OBRE JUDICI.
Fetes totes les declaracions i aportada tota la documentació, el tribunal ha estudiat les acusacions, i les proves i ha decidit ARXIVAR LA QUERELLA. Per tant ja ni tant sols s'obre judici. Considera provat i demostrat que l'ajuntament i en el meu cas l' Alcalde ha actuat seguint els dictats de la llei i no ha dut a terme cap fet delictiu.
Estava segur d'aquest final i així el vaig anunciar en diversos plens municipals als Regidors denunciants, i posteriorment a Mercè Rota Serra quan va prendre el relleu de Joan Pons Tubau.
Ara ja hi ha el pronunciament dels Tribunals. Però què s'ha trencat per sempre més ? Res serà com abans, quan un partit polític, i unes persones concretes, han decidit portar els seus atacs a un nivell mai vist . El cost de tot plegat no baixarà dels 9.000 euros , de moment tots pagats de la meva butxaca per no perjudicar l'ajuntament, tot i que la querella anava en contra meva en tant que Alcalde i per tant tinc dret a que sigui l'ajuntament qui pagui.
No sé qui ha pagat per part de CiU. Potser el partit a Barcelona, per un desig de càstig en contra meva per haver estat un Diputat especialment incisiu en la seva feina d'oposició o per algú que em té una especial estima. M'és igual. El cert és que els atacs s'han tornat en contra seva i la justícia s'ha fet. Ara veurem qui paga els costos de tot plegat, a nivell econòmic primer , a nivell de responsabilitats després.

DRET A DEFENSAR EL MEU HONOR
Tot i que alguns critiquin els polítics , en general, i creguin que es pot fer un totum revolutum, soc dels que defenso i defensaré sempre el noble treball dels qui dediquin uns anys de la seva vida a la política, i molt especialment a la política municipal.
No és fàcil ser Regidor, i encara menys Alcalde d'un poble. S'ha de tenir vocació i estimar molt per continuar una feina que molts critiquen i molts diuen que ho farien millor però es queden a casa a l'hora de presentar-se a unes eleccions.
Com Alcalde he d'actuar com aquell encarregat de fàbrica que té uns contramestres que l'ajuden per aconseguir el bon funcionament d'una empresa que és el poble i pertany a tots plegats. Tot és de tots i he de vetllar perquè ningú es faci seu el que no li pertoca i que tot estigui en ordre i perfecte funcionament. M'agrada la feina que faig i els resultats obtinguts, per això em va causar una profunda indignació la presentació de la querella i les acusacions llargament reiterades de temes com la zona nord o altres actuacions que han suposat l'inici de la recuperació del poble després d'una profunda crisi a finals dels anys 80.
I arribats aquí, vull anunciar que emprendré totes les accions legals pertinents contra els promotors i signants de la querella , demanant tot el que la llei em pugui atorgar, per haver estat atacat el meu honor i la digna feina feta al front de l'ajuntament de Borredà.

Joan Roma i Cunill, Alcalde - President de l' Ajuntament.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?