Tuesday, March 27, 2007

 
NO TOTS SON IGUALS

Sovint algunes persones generalitzen les actuacions dels partits polítics i dels càrrecs institucionals, amb un "son tots igual i tots fan el mateix". I ara que s'acosten les eleccions municipals ho sentirem molt sovint. I voldria demanar una mica de reflexió abans de que algú ho digui.
Tots els municipis han de tenir ajuntament i quan dic ajuntament vull dir Consistori. Es a dir alcalde i regidors. Si voleu podem posar un símil que tots entendrem perquè molts venim de tradició de la indústria tèxtil i ho haurem sentit molt sovint. A les eleccions municipals elegim en la figura de l'alcalde, un encarregat o director d'una empresa que és diu ajuntament i que gestiona per delegació dels ciutadans el patrimoni i serveis de tots plegats. I en les mateixes eleccions s'escullen els regidors que fan les funcions de contramestres, i que en col.laboració amb l'alcalde - encarregat, han de fer funcionar l'empresa ,dita ajuntament.
I dit així sembla molt fàcil, però els ajuntaments s'han convertit en empreses de considerables dimensions i feina. Ja res és com abans en que es feien quatre papers i poca cosa més. Ara els ajuntaments tenen responsabilitats en multitud de temes essencials per la vida de cada dia de tots els ciutadans del poble o ciutat. Ja no es pot portar un ajuntament en estones perdudes sinó amb una dedicació considerable.
I anem cap un augment clar de competències i responsabilitats. De fet cada dos o tres anys es redacta alguna llei que imposa als ajuntaments noves responsabilitats, impensables anys enrere.
Però tornant al títol de l'article, voldria fer veure que ni tots els partits son iguals ni totes les gestions son similars en uns ajuntaments o altres. Assumir la responsabilitat de governar comporta dues vessants, una simplement de gestió. Es a dir, de administrar el millor possible el patrimoni i els diners públics, i una altra que és clarament política. La de fixar les prioritats i camins cap on cal portar el poble o ciutat. I aquí les diferències poden ser enormes entre uns partits i altres.
En aquesta comarca encara no s'ha pogut constatar massa degut a la llarga hegemonia de CiU que no ha permés fer comparacions entre uns ajuntamens i una altres. Només un parell es poden contraposar al que han fet els de CiU: Sant Llorenç i Pinós, però no deixen de ser uns bons exempls per veure les grans diferències.
I les grans diferències son fàcils de trobar en elements essencials com l'aposta per la escola pública, o per equipaments destinats a la gent gran, serveis assistencials potents per la gent més desvalguda, polítiques juvenils innovadores i transparents, una aposta per la sanitat, per la prevenció,etc,etc, és a dir, la gestió ja no és neutra, però encara menys l'acció política. D'ella depén les prioritats que es marquen en els pressupostos de cada ajuntament i invertir en una cosa o una altra, marca el decantament i preocupació de l'equip de govern per un tema o altre.
Els solsonins de Solsona i de la comarca, tindreu més opcions per triar el proper 27 de maig. No tantes com molts voldríem, però sí més que quatre anys enrere. La majoria de pobles ja podran triar entre dues opcions, ja és molt en una comarca que durant molts anys la cosa habitual han estat llistes úniques. Ara el PSC se suma a les opcions que molts podran triar, i podran comprovar com les prioritats en els programes electorals es decanten clarament per millorar els aspectes més essencials i rellevants de les persones.
Serà interessant veure la composició final, poble per poble i a la comarca en general. De ben segur que la pluralitat hi sortirà guanyant i amb ella un millor funcionament dels ajuntaments.
Joan Roma i Cunill, Conseller de Federció del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?