Wednesday, February 28, 2007

 
ELS REGISTRES CIVILS EN PERILL
Els qui estem en algun ajuntament petit veiem amb preocupació el gran nombre de consultes i còpies que es demanen dels llibres del registre civil. Molta gent no sap que tots els ajuntaments petits i mitjans tenim Jutjat de Pau, i lligat a aquesta institució , hi ha els llibres de naixements, defuncions i casaments, des del 1870 en que es va instaurar la obligatorietat de tenir un llibre per cada estat. Fins aleshores tot anava lligat als llibres eclesiàstics.
Vol dir que els primers llibres tenen més de 130 anys i aquesta edat els fa especialment delicats i sensibles a qualsevol manipulació, canvi de temperatura, ús sovintejat per fer fotocòpies, etc.
I el problema està esdevenint greu perquè el pas del temps deteriora el seu estat, i perquè cada vegada més hi ha gent que té temps per buscar els seus avantpassats i s’ha iniciat la moda de treure la genealogia dels seus cognoms. Amb aquesta moda els ajuntaments perdem multitud d’hores deixant , traient i plegant els llibres del registre civil. I hem d’estar vigilants perquè cap beneit no arranqui alguna fulla i se l’emporti cap a casa, que de tot hi ha a la vinya del Senyor, sobretot si en aquest poble hi ha algun naixement, defunció o casament famós.
A part, doncs, de fer de policies del registre, ens toca cuidar bé d’uns llibres que son part essencial de la nostra història. Per sort, en molt casos durant la guerra civil, es varen salvar de les flames, defensats per gent que veia la seva importància fonamental, de cara el futur. Però salvats de múltiples perills poden caure víctimes de l’èxit de la seva consulta i ús.
I és que tot té un límit, i malgrat son llibres forts, ben relligats, de paper gruixut i consistent, no poden aguantar gaires anys més. El seu ús els fa fràgils i cal demanar urgentment mobilitzar el finançament suficient per poder-los reemplaçar per mitjans digitalitzats. Es a dir, tots els vells llibres, dels darrers 80 o 100 anys haurien de ser passats a mitjans digitals, de manera que podessin ser consultats, i copiats sense haver de manipular els originals. Sinó es fa en els propers 8 o 10 anys, molts quedaran inservibles. No solament pel rebregament de pàgines, o pels danys produïts per les fotocopiadores, sinó també per la suor de dits i mans, durant les consultes o pels canvis sobtats de temperatura en les dependències municipals, no sempre adequades a la necessitat de conservació d’aquests documents.
Estem parlant d’una necessitat urgent per salvar un patrimoni molt més important que molts altres monuments més visibles i aparentment més rellevants. En els registres civils hi tenim tota la història dels nostres avantpassats i si els perdem serà impossible recuperar-ho. I és una urgència que només la veiem els qui cada dia ens toca fer ús d’algun d’aquests llibres. Com alcalde sempre se’m remou la consciència a l’hora de treure llibres amb més de 100 anys d’història i deixar-los a persones que els volen consultar ,un per un, i fer-ne còpies en grans quantitats. Com en tot hi ha persones de gran sensibilitat i d’altres de no tant, i no es poden deixar remenar de qualsevol manera. Es responsabilitat de tots la seva preservació.
Però, arribats aquí, s’ha d’aconseguir una sensibilització general i una mobilització de recursos tècnics, econòmics i de personal per reproduir-los tots i oferir-los només ,via noves tecnologies i que els originals descansin en pau, en un lloc adequat i preservat. Ara hi som a temps i es pot fer durant uns anys i no de cop. Això facilita les coses, però s’ha de començar i quan més aviat comencem ,més aviat acabarem i podrem respirar tranquils, sabedors que hem salvat un patrimoni essencial del nostre país.
Joan Roma i Cunill, Conseller de Federació del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?