Tuesday, January 09, 2007

 
EL CONSELL COMARCAL HAURIA DE DONAR A LA CIUTAT DE BERGA LA SEVA PART DEL CASTELL.

La Presidenta del Consell Comarcal ja ens té acostumats a no ser previsora ni gran planificadora a l’hora de governar. Una mostra més la tenim en el Castell de Berga, seu oficial del Consell Comarcal durant anys i ara abandonat i en estat de desaparició imminent.
En els darrers anys he seguit el procés de decisions de l’ Equip de Govern del Consell Comarcal que s’ha caracteritzat per la improvisació permanent i la falta de previsió futura, en aquest i altres temes.
Pel que fa concretament a la propietat del Castell, cal precisar que el Consell és propietari d’una part de les instal·lacions. Precisament les que havien acollit la piscina i vestidors, a més de bona part de la muralla i les edificacions adossades a l’interior que tenien una superfície útil de més de 400 m2, repartits en diferents nivells.
L’equip de govern de CiU en el Consell va decidir tirar a terra totes aquestes edificacions , suposant que tot seguit podrien tirar endavant una reconstrucció ,seguint un projecte que no contemplava les característiques històriques i arquitectòniques de Berga i el seu entorn. Tampoc tenia cap base fonamentada per creure que alguna administració pagaria aquesta inversió.
El resultat , a dia d’avui, és que bona part dels edificis propietats del Consell s’han tirat a terra i cap administració està disposada a donar diners per una futura reconstrucció. Però el més greu és que el Departament de Cultura de la Generalitat no veu de cap manera viable una nova construcció que modifiqui l’estètica actual del Castell. Es a dir, un monument històric com aquest no pot ser objecte de qualsevol intervenció i encara menys d’una que vulgui introduir edificis nous sobre una construcció antiga.
En una darrera consulta feta fa uns tres mesos se’m va comunicar que per part de Cultura no es donaria permís per una reconstrucció d’edificis .
Així, doncs, tenim una propietat inutilitzada a efectes de funcionament del Consell Comarcal i una propietat d’impossible o molt complicada rehabilitació , a la vista dels estudis fets pel Departament de Cultura.
En resum, el Consell ha gastat diners per tirar a terra uns edificis i ara ni té diners per arreglar-ho, ni per mantenir-ho ni per donar-li un mínim d’utilitat. I tampoc en trobarà d’altres administracions per executar un projecte que no trobarà el seu vist i plau.
Davant tantes evidències només se m’ocurreix que el millor seria que el Consell Comarcal donés a la ciutat de Berga la propietat que ostenta i que l’ajuntament faci el que cregui oportú. En el benentès que l’ajuntament probablement només podrà recuperar el contorn de la muralla i fer-ne el manteniment per tal de garantir la imatge sobre Berga que dona el castell, sense poder recuperar els vells espais que tenia, perquè han estat derrocats.
En fi aquí acaba la història d’una adquisició feta sota la presidència de Jaume Farguell, i previsiblement desapareguda sota la presidència de Montserrat Ribera. I millor fer-ne donació a la ciutat de Berga que anar mantenint una propietat ,sense vetllar per la seva protecció i conservació.
Joan Roma i Cunill, ex- conseller comarcal del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?