Tuesday, December 19, 2006

 
LA SEGURETAT QUE VOLEM
Periòdicament hi ha fets especialment greus que ens fan replantejar el grau de seguretat que tenim i discutir sobre noves fórmules per millorar-la. Massa sovint es cau amb la visió reduccionista de que l’ increment de Mossos és la solució més adient , indispensable i indiscutible.
I , tot i que la importància del percentatge de Mossos respecte una població determinada pot ser rellevant, no és ni serà mai la solució. I tots els increments tenen un límit molt determinat pel cost del servei i pel nombre d’agents disponibles i contractables. I no son precisament nombroses les vocacions de policia en el nostre país.
Però tornant al principi , el model de seguretat d’un país ve molt determinat pel grau de autoritat que hi impera. I la autoritat , a nivell particular i a nivell general, ha caigut a nivells inaguantables. I això no té res a veure amb tenir més o menys Mossos. L’autoritat és una altra cosa molt més etèria i més àmplia , i ha d’impregnar totes les accions de les persones.
Quan parlem de falta d’autoritat és perquè la constatem a nivell familiar, amb els fills envers els pares. I s’estén cap a l ‘escola , amb els alumnes envers els mestres. I la continuem en les competicions esportives, amb els jugadors envers els àrbitres, i també amb els espectadors que ja no obeeixen el delegat de camp. Com tampoc els esquiadors observen les indicacions dels monitors o empleats d’una estació d’esquí. La llista d’ incompliments al principi d’autoritat la podríem portar gairebé a l’ infinit.
Sinó arreglem primer aquests problemes per la base, difícilment podrem garantir el principi de seguretat a nivell general. Es a dir, sinó alliberem els Mossos de multiplicitat de serveis que antigament no havien de fer, perquè el principi d’autoritat era clar, és inviable que puguin fer les seves funcions amb un mínim de garanties i universalitat. Ni poden estar a tot arreu ni intervenir en tot conflicte.
La autoritat i amb ella la seguretat s’ha d’universalitzar i determinar clarament. En cada lloc ha d’haver-hi un responsable, i ha de tenir suficient preparació com per actuar d’acord amb el seu lloc, i se li ha de donar el grau d’autoritat necessària perquè pugui complir les seves funcions amb garanties.
El director d’una escola ha de tenir un grau d’autoritat suficient i contundent com perquè pugui decidir en cada moment com resoldre els conflictes plantejats. I la seva autoritat ha de ser suficient i respectada per tots els àmbits de l’ escola. I si cal anar a tribunals , els jutges l’han de confirmar, sinó , fatal.
El mateix cal dir d’un monitor o encarregat en una estació d’esquí. Qui faci el boig en comptes de gaudir de la neu, ha de poder ser expulsat, sancionat i ,en cas de reincidència, prohibida la seva pràctica en pistes que poden acabar en tragèdia.
Si parlem d’ oci , en una discoteca ha d’ haver-hi un encarregat amb autoritat com per poder prohibir l’ entrada o expulsar qui tingui un comportament inadequat. I en una competició esportiva, l’ àrbitre ha de ser considerat com la primera autoritat i actuar com a tal, ell i els altres, siguin jugadors sigui el públic en general.
I la legislació s’ha d’adaptar a aquest principi per fer-lo potent i contundent a l’ hora de fer-lo complir. I en els municipis han de ser els alcaldes els que tinguin poder per sancionar accions inadequades, incíviques o perilloses. En definitiva, ha d’ haver-hi una organització piramidal a l’ hora de repartir responsabilitats ,com perquè tot s’arregli en el seu lloc i per les vies previstes, abans no hagin d’intervenir les forces de seguretat que només caldria la seva intervenció en situacions límit.
Si cadascú controla el seu lloc i el seu territori, investit de la autoritat corresponent, i protegit per la legislació pertinent, podrem dedicar els Mossos als grans temes i grans qüestions. Voler que facin de tot en tot moment és un error i demanar un impossible. Ni que dobléssim el seu nombre ho aconseguiríem. La via adequada és reordenar i assumir responsabilitats a cada nivell i cada lloc.
Joan Roma i Cunill, Conseller de Federació del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?