Thursday, December 28, 2006

 
INFORMEM – BUTLLETÍ MUNICIPAL NÚM 20 GENER 2007

4,9 M EUR DE PATRIMONI MUNICIPAL
En el Ple Municipal Ordinari de 18 de desembre s’aprovà , amb els vots en contra de CiU, l’inventari del patrimoni municipal a 31 de desembre de 2004, per un import total de 4,9 milions d’euros.
L’anterior inventari s’havia fet l’any 1992, i el patrimoni municipal en aquella data era de 75 milions de pessetes. Es a dir, en 12 anys el patrimoni s’ha multiplicat per 10 i a desembre de 2006 es pot considerar que arriba als 6 milions ( mil milions de pessetes).
Aquestes xifres indiquen el gran nombre d’obres i adquisicions fetes per l’ajuntament des de l’inici de la democràcia l’any 79 fins a data d’avui. Han estat 28 anys de gran activitat en tots els sectors i serveis i han fet progressar el poble notablement.
Elaborar un inventari no és tasca fàcil quan s’han anat acumulant propietats, bens i serveis que cal enumerar, quantificar i valorar. La feina feta en aquest darrer any permetrà mantenir i actualitzar l’inventari i traspassar-lo de mandat a mandat.
També permet garantir la propietat de tots els bens municipals i descriure’ls un per un per evitar dubtes de cara el futur. Per apartats ,el més voluminós és el de edificis amb totes les propietats que té l’ajuntament. Aquí hi figuren la casa consistorial, el centre cívic, les escoles, el consultori mèdic, el cementiri, els vestidors piscines, els vestidors camp de futbol, casetes antenes televisió,etc.
Altres propietats importants son totes les instal·lacions lligades al servei d’aigua, o al servei de la televisió per cable, i la zona esportiva . Evidentment que en aquest inventari també hi figuren tots els carrers, places i zones verdes municipals.
En definitiva, l’ajuntament en aquests 28 anys de democràcia s’ha convertit en el principal propietari del terme municipal. Es una bona mostra del treball realitzat i el fruit d’una intensa activitat en tots els sentits.

39.000 EUR PER LA PORTADA D’AIGUA SECTOR PONENT
L’Ajuntament ha aconseguit una nova aportació de 39.000 euros per finançar la portada d’aigua al sector ponent, és a dir, la continuació de la xarxa d’aigua des de Canamàs fins a Les Eres. D’aquesta manera sumem 99.000 euros en subvencions. Tal com s’ha dit en anteriors ocasions, 60.000 euros provenen dels fons FEDER, europeus i els 39.000 restants s’han concedit en el marc dels plans comarcals de muntanya ,finançats pel Departament de Política Territorial.

3.000 EUR PER UN NOU PARALLAMPS
Mitjançant una petició feta per l’ alcalde ,s’ha aconseguit un ajut de 3.000 euros de la Diputació de Barcelona, destinada a substituir l’actual parallamps de l’església per un de nou de nova generació.
L’empresa encarregada del manteniment ha confirmat el gran nombre de llamps que han caigut i han estat neutralitzats per aquest parallamps i la conveniència de posar-ne un de nou. Dintre les properes setmanes es procedirà a fer el canvi.
A finals d’any o dintre l’any vinent es procedirà a canviar l’altre parallamps municipal, el que està situat a les escoles. També allà es posarà un aparell semblant al de l’església. Així continuarem tenint protegit bona part del casc urbà.

INFORMACIÓ MUNICIPAL A “borreda.net”
L’ajuntament sempre ha tingut un especial interès en informar la gent del que decideix i fa, i d’aquí la publicació d’aquest butlletí. Però les noves tecnologies donen noves oportunitats per ampliar i millorar la informació de manera que tothom qui vulgui hi pugui accedir. Ara mateix en el web municipal es pot trobar l’apartat d’agenda en que s’hi expliquen les activitats que es pensen fer en el poble durant els propers dies o setmanes.
Igualment existeix un apartat de notícies curtes on l’ajuntament explica actuacions diàries o setmanals de l’acció de govern o de les entitats del poble.
Un altre apartat important en l’àmbit de l’ajuntament és que ja es poden trobar les actes dels plens municipals dels anys 2004,5 i 6 a l’igual que totes les actes de les Juntes de Govern Local de 2006. D’aquesta manera tothom té accés a la documentació que mostra les decisions dels dos òrgans de govern de l’ajuntament: el Ple i la Junta de Govern Local.
Per últim també a partir d’ara es posaran els butlletins municipals publicats en els darrers anys i cada nou número. Així es podran consultar o baixar per fer-ne un seguiment de tot el que s’ha publicat.
Finalment també s’hi posaran altres documents que pel seu interès creguem que hi ha de figurar. Es la millor manera per evitar interpretacions errònies o invents que mai s’han acordat ni discutit.

CAL FREIXA – 75 ANYS D’ACTIVITAT
Fa un parell de mesos que la Cambra de Comerç va concedir un guardó al forn de Cal Freixa en reconeixement a la seva feina i la llarga vida tinguda. Son pocs els comerços que poden celebrar 75 anys de vida, en plena activitat.
En aquest cas, l’actual forn va néixer l’any 1914 , però va ser el 2 de gener de 1931 quan el pare del Romuald i la Maria va pagar el traspàs de la botiga i se’n va fer càrrec fins a la seva mort, relleu que agafaren els fills , amb ajuda de la mare fins la seva mort, i han arribat a dia d’avui com l’únic forn existent,després de tancar Cal Royo i Cal Pep.
La botiga ha vist el pas del temps i els profunds canvis en matèria de consum. Encara molts recordem la elaboració de pans de 4 kgs,comprats per cases de pagès que venien al poble un cop per setmana, o les diferents etapes en la elaboració de coques, tortells i altres tipus de pastisseria.
Un poble sense forn seria inimaginable i el servei que dona és imprescindible. El forn de Cal Freixa forma part del paisatge del poble i ha compaginat la feina amb la dedicació com a centre de informació i difusió de la cultura i el turisme.
Felicitem els seus propietaris i els desitgem llarga vida .

ACTIVITATS CENTRE CÍVIC- ORDINADORS
Ja son 22 les persones inscrites als cursets d’iniciació a la informàtica, organitzats per la Associació de la Gent Gran de Borredà i que tenen per monitor a Antonio Velasco. Els dos ordinadors donats per l’ Area de Benestar Social de la Diputació de Barcelona estan complint la funció prevista: acostar les noves tecnologies a la gent gran. Per petits grups de 2 o 3 persones es va mostrant com funcionen i quines prestacions poden tenir.
El gran nombre d’inscrits demostra l’interès per posar-se al dia i poder competir amb nets i netes que ja utilitzen aquestes eines amb la facilitat que la gent gran feia servir el paper i llapis.
Els cursets continuaran tot l’any vinent, procurant sempre la formació de grups molts petits que permetin un seguiment puntual de totes les explicacions.

NOU CURS DE CATALÀ PER A IMMIGRANTS
L’any passat es va dur a terme el primer curs de català dirigit a immigrants i dintre de poc iniciarem el segon curs , com a complement del primer si aixì ho demanen els inscrits i amb la possibilitat de tornar a fer un primer curs d’iniciació si el nombre de inscrits ho justifiquen.
Aquests cursos s’organitzen d’acord amb el Consell Comarcal i la Generalitat que finança la quasi totalitat del cost. Son totalment gratuïts per tots els participants i es fan a les escoles.
En el primer curs hi participaren 16 persones i ara pretenem que aquestes puguin continuar , inscrivint-les en el segon curs i repetir el primer curs, sobretot pensant en el col·lectiu de romanesos . Aquesta és una bona manera de facilitar la plena integració en el poble i s’aprofita també per explicar el funcionament dels principals serveis que tenim, i d’aquí que una de les sessions la doni l’alcalde, i en altres hi participi la Creu Roja.

NOTIFICACIONS CADASTRE URBANA
En diversos butlletins s’ha anat informant de la revisió de cadastre que s’ha fet a diversos municipis de la comarca, i amb ells , el nostre. El resultat foren les notificacions que el passat mes de novembre varen rebre tots els propietaris.
I amb les notificacions s’obria el procediment per fer les al·legacions que es consideressin pertinents. Primer a les dependències municipals, durant dos dies i després a l’ Organisme de Gestió Tributària de la Diputació a Berga, o directament a la Gerència de Cadastre a Barcelona.
Pel que varem veure i comprovar des de l’ajuntament, el treball de camp de l’ empresa contractada per la Gerència de Cadastre, va ser deficient. L’alcalde així ho va fer constar en conversa amb el Gerent provincial de Cadastre, demanant-li una sanció per l’empresa adjudicatària. Es comprensible un petit percentatge d’errors, però no el volum que es va produir aquí i en altres pobles, per part de la mateixa empresa.
A la vista de les al·legacions dels afectats, es va demanar al gerent del Cadastre, temps i personal suficient com per garantir que tots els errors siguin corregits i rectificats, de manera que el padró de l’ IBI de 2007 sigui plenament correcte. El gerent va assumir aquest compromís i el va garantir.
Per tal d’evitar presses i un final de treball no satisfactori, l’ajuntament va decidir que el cobrament de l’IBI de 2007 es farà del 3 de setembre al 5 de novembre. D’aquesta manera es facilita temps al Cadastre per rectificar les fitxes cadastrals mal fetes i temps també perquè l’ajuntament i la Diputació de Barcelona puguin comprovar que tot ha quedat bé.

RENOVACIÓ CARNET D’IDENTITAT
Ara fa deu anys que es varen fer la major de carnets d’identitat del poble i per tant en aquest mes de gener caduquen. Es per aquest motiu que l’ Alcalde va demanar al servei corresponent de la Policia Nacional la possibilitat de que un equip mòbil es desplaci a Borredà per renovar-los tots. Estem parlant d’unes 200 persones aproximadament.
Fa un parell de setmanes que un Comissari de Barcelona, acompanyat del responsable de carnets de Manresa i un tècnic informàtic varen estar a l’ajuntament per acordar aquesta renovació.
En principi s’ha quedat que es farà aquesta renovació els dies 8 i 9 de febrer. Un dijous i un divendres de les 9 a la 1 del matí. Es farà a la planta baixa de l’ ajuntament i per evitar cues, el dia 8 podran renovar els carnets totes les persones que el seu primer cognom comenci per la lletra de la A a la J i el dia 9 , tota la resta.
Tothom haurà de portar 2 fotos de carnet, en color, i segons tamany i condicions que venen ja establertes per la normativa oficial. Igualment caldrà un document d’empadronament, confirmant noms i adreça. I pagar les taxes que estan al voltant dels 7 euros.
També podran renovar carnet aquelles persones que hagin modificat el nom o l’adreça que constava en l’anterior carnet d’identitat. De totes maneres que tothom estigui atent als avisos que l’ajuntament posarà a les cartelleres municipals per confirmar les dates de renovació i els documents que fan falta.

NOVA UBICACIÓ – CONTENIDOR VOLUMINOSOS
Som un dels pocs pobles que té un servei permanent de recollida de voluminosos. I aquest servei ha tingut canvis notables al llarg dels darrers anys. D’entrada cal dir que hem passat de buidar-lo una vegada al mes ( 4 anys enrere) a fer-ho cada setmana ( 2 anys enrere) i finalment arribar a un promig de 2 vegades per setmana aquest darrer any.
Aquest servei l’ha de pagar l’ajuntament , a diferència d’altres que surten gratuïts, com és el cas del paper/cartró, vidre i envasos. En aquests casos el Consell Comarcal amb ajut de la Generalitat i amb l’ import de la venda dels productes ,s’aconsegueix quadrar els números i que no s’hagi de pagar per buidar-los.
Aquest no és el cas dels voluminosos. Hem de pagar un lloguer mensual per tenir el contenidor , de forma permanent, i pagar per cada buidatge que es fa. Fins ara teníem el contenidor a la zona de l’aparcament municipal. Però la gran quantitat de voluminosos feia que tot sovint quedés desbordat i molts productes estesin per terra. Amb el nou aparcament això no pot ser i d’aquí que es decidís contractar un contenidor molt més gran. Fins ara teníem contenidors de 5 m3, ara n’ hem contractat un de 20 m3 que hem instal.lat a la zona de la Fàbrica de baix. Just al final del primer carrer de la zona industrial, mig soterrat per donar millor accessibilitat a les persones.
Amb la nova ubicació i el més gran volum estalviarem diners i no tindrà cap impacte visual negatiu. Ara el que demanem a tothom és que en faci un bon ús. Es a dir, tirar-hi el que realment son voluminosos: mobles vells, electrodomèstics, motors, trastos en general, però no restes vegetals ni runes de construcció. Aquests altres materials han de ser traslladats a abocadors.

CONVOCATÒRIA DIPÒSIT CAMPALANS
Està ja a punt de sortir al BOP la convocatòria per la contractació de les obres de construcció d’ un dipòsit d’aigua de 500 m3 destinat a cobrir les necessitats de la zona de Campalans.
Aquest projecte té un import de 85.000 euros i una subvenció de la Generalitat de 60.000 euros. Es demanarà a la empresa constructora a la qual se li adjudiqui l’obra que la tingui totalment acabada i per entrar en servei abans del proper estiu.

ENDEUTEMENT MUNICIPAL
Tal com s’ha dit en un anterior apartat, l’ajuntament facilita informació de tot el que acorda i executa . Es pot consultar al web municipal, en l’apartat de documentació.
El mateix volem fer en matèria econòmica. Per saber el grau d’endeutament de l’ajuntament res millor que reproduir el quadre de crèdits que l’ajuntament té amb la Diputació de Barcelona i que apareix tot seguit.
En aquest quadre hi figuren tots els crèdits de l’ajuntament, amb la Diputació, a què corresponen, any de la concessió, el venciment per aquest any 2007, l’amortització anual que correspon , els interessos ( tots son al 0%) i el que cal pagar ,resultat de la suma de la amortització i interessos, i per últim l’ import pendent d’ amortització.
Com es pot comprovar cada any tornem 25.010,48 euros , i en el 2007 hi ha un import total pendent d’ amortització de 155.432,67. Finalment dir que no tenim cap crèdit amb cap entitat financera, excepció feta d’una pòlissa de crèdit amb Caixa de Manresa per 50.000 euros. També hi ha pendent 3 retorns de 25.000 euros anuals per tancar el conveni signat set anys enrere amb la Diputació de Barcelona. Aquestes son totes les dades de l’endeutament de l’ ajuntament.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?