Tuesday, December 12, 2006

 
EL POLÍGON COMARCAL
Tot i que habitualment parlem molt de carreteres com a gran solució pel desenvolupament de la comarca , res ho serà tant com el futur polígon d’ Olvan. Ha costat considerablement arriba al punt actual, però ara ja és irreversible i ben aviat en veurem els fruits.
D’entrada cal dir que la previsió és una primera fase de 50 hectàrees i una segona d’una superfície similar. Es a dir, en total 100 hectàrees que equival a un polígon gairebé el doble que el de La Valldan a Berga.
Però el que no s’explica i té una gran rellevància és que dintre d’aquest polígon hi ha un equipament de primera necessitat per tota la comarca. FECSA-ENDESA hi col·locarà una subestació, per garantir no solament el subministrament elèctric al polígon sinó a la resta de la comarca. I és que actualment estem al límit de la potència , i noves indústries posarien en perill la qualitat i quantitat del subministra.
Tornant al polígon, l’ INCASOL disposa ja de partida pressupostària per iniciar d’immediat la tramitació, primer, i les obres després. S’han donat terminis una mica llargs de previsions d’entrada en funcionament, i crec que es podran retallar sensiblement com per assegurar que podem tenir aquesta primera fase del polígon enllestit i a punt per instal·lar-hi empreses dintre de dos anys, com a màxim.
Les obres ara es poden fer a uns ritmes molt més elevats que temps enrere i tots som conscients de l’interès perquè entri en funcionament el més aviat possible. I això voldrà dir llocs de treball i riquesa pel conjunt de la comarca.
Sóc dels grans defensors de canviar les inèrcies del passat i apostar per les concentracions d’activitats industrials en uns pocs llocs de la comarca i preservar la resta per altres activitats, com el turisme o el sector primari. Voler fer de tot a tot arreu és un greu error i petits polígons no tenen viabilitat ni sentit en una comarca que ha canviat radicalment les seves vies de comunicació.
Quan entri en funcionament el polígon ,qualsevol persona de la comarca podrà arribar al seu lloc de treball en 10,20 o 30 minuts com a màxim, un temps mínim si ho comparem amb qualsevol desplaçament fora d’aquí, en una ciutat o en una àrea metropolitana.
El polígon comarcal d’Olvan es convertirà en el centre motor de tot el Berguedà i donarà feina a tot una nova generació de persones d’aquí i de fora que hi treballaran. En resum, tindrà una repercussió positiva fins i tot major que la que ha tingut la C-16 o el propi Túnel del Cadí.
Aquest polígon també significa un canvi de model d’industrialització per part del govern de la Generalitat. Abans, sota governs de CiU no es planificava i es deixava a iniciatives individuals la construcció de nous polígons, independentment del lloc i amplitud, i en canvi ara s’aposta per pocs polígons, però estratègicament situats i molt potents. Es a dir, grans i molt ben equipats a tots els nivells. Es una manera de no espatllar més territori de l’estrictament necessari i concentrar activitats.
Sobre l’èxit futur del polígon no en tinc cap dubte perquè ja hi ha algunes empreses interessades en marxar de zones molt atapeïdes i a punt de col·lapse , per venir cap a d’altres indrets més amplis i tranquils. Es la gran oportunitat que esperàvem i ara ja comença a ser una realitat.
Ara hem de començar una altra batalla com és la de saber preparar l’actual generació per poder treballar en activitats molt diferents a les tradicionals i fer possible que les noves empreses trobin aquí els tècnics i treballadors que necessitaran. L’aposta per la formació és el gran repte pendent des de fa moltíssim anys.
Joan Roma i Cunill, Conseller de Federació del PSC. Article per Berguedà – actual.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?