Tuesday, December 19, 2006

 
APROVAT EL NOU INVENTARI DE PATRIMONI MUNICIPAL
En el Ple Ordinari celebrat ahir dilluns, es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC) i en contra de CiU, el nou inventari del patrimoni municipal que puja un import de 4,9 milions d’euros ( a 31 de desembre de 2004).
El primer inventari de patrimoni s’havia fet l’any 1992 i en aquell moment els bens a nom de l’ajuntament tenien un valor de 75 milions de pessetes.
En aquests darrers 12 anys l’increment de patrimoni ha estat enorme degut a nombroses adquisicions i obres realitzades, a més de compra de material divers. De fet es pot comprovar com el valor del patrimoni s’ha multiplicat per 10 en aquest període.
Per conceptes, el principal valor patrimonial prové dels immobles municipals: casa consistorial, centre cívic, escoles, vestidors zona esportiva, piscines,etc. El segon en volum i importància és el relacionat amb la zona esportiva i tots els seus equipaments: camp de futbol, pista poliesportiva, amfiteatre cívic, pistes de petanca, pista de tennis, vestidors ,etc. I tot seguit hi figuren els serveis . En primer lloc totes les instal·lacions relacionades amb el subministrament d’aigua potable. En segon lloc totes les instal·lacions de televisió per cable. I ja en altres conceptes tots els espais públics del casc urbà com places, carrers, zones verda, etc.
Al llarg d’aquest any 2006 s’ha dut a terme aquest inventari per donar compliment al que estableix la legislació actual, i s’ha fet a data 31 de desembre de 2004. A partir d’ara s’actualitzarà fins desembre 2006 i cada any s’anirà posant al dia per tenir-lo sempre correcte. Es pot dir que si en el 2004 el patrimoni era de 4,9 milions , a dia d’avui l’import se situa en els 6 milions d’euros. Es a dir, 1.000 milions de pessetes, cosa que per un municipi de 560 habitants com Borredà és tot un rècord en patrimoni i significa un enorme esforç d’adquisició i proveïment de equipaments i instal·lacions per donar un bon servei als ciutadans.
Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’ Ajuntament de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?