Thursday, December 28, 2006

 
ALTRES REALITATS

Just enmig del conflicte sobre l’increment d’una hora lectiva de castellà a les escoles catalanes , és bo reflexionar respecte el grau de coneixement de les principals llengües i la utilitat futura de les mateixes, més que no pas si s’envaeixen competències d’una administració o altra.
Conèixer vàries llengües és d’una importància cabdal, pel progrés personal i del propi país. I la realitat que vivim és ben pobre a nivell de resultats.
La primera constatació és d’un nivell molt baix, en qualitat verbal i escrita, del català i del castellà, de manera que el bilingüisme és clarament imperfecte en la major part de la població catalano- parlant i castellano-parlant. Per tant , tenim un primer problema greu que caldria enfocar-lo com de imprescindible actuació prioritària.
I és que la llengua s’ha de convertir en element essencial de l’educació a tots els nivells,perquè d’ella depèn una bona comprensió i una bon expressió. I si es vol dominar un idioma cal ,no només estudiar-lo i practicar-lo periòdicament sinó que s’ha de treballar amb ell. Es a dir, calen classes de llengua, però també classes en aquesta mateixa llengua.
No és igual tenir una hora de català al dia que llegir, escriure ,parlar i estudiar cada dia en català. I el mateix cal dir del castellà. Per dominar-lo caldrà utilitzar-lo no només en la classe de castellà sinó fer-hi alguna altra assignatura en aquesta llengua.
I tot seguit el mateix podrem dir per l’anglès. Ja no es pot aspirar a tenir cap feina mínimament rellevant ni viatjar gairebé per enlloc, sense dominar-lo. I afermar el trilinguisme a Catalunya ha de ser un dels principals objectius de l’educació. Arribats en aquest punt podrem facilitar l’aprenentatge d’una quarta llengua, a triar entre les més veïnes a nosaltres.
I res millor que fer-ho sense escarafalls, sense batalles per competències ni conflictes innecessaris. El que és bo ,ho és per a tothom. I la millora del coneixement de tres idiomes, com a mínim, és un dels objectius a aconseguir.
Pel que fa a la gent normal, no ficada en política ni experta en aquests temes, el que li interessa és entendre’s amb tothom. I canviar d’un idioma a l’altre ,segons conveniències, necessitats o exigències. Anar al pràctic i tant pot ser el pràctic poder mirar programes de televisió d’altres comunitats autònomes com d’altres països.
Pels municipis que tenim servei de televisió per cable generalitzat a tot el poble, és interessant constatar el què miren els ciutadans . I tant poden trobar de gran interès programes del Canal Sur ( Andalusia) , com d’ Euroesport ( parlat en anglès) o de Canals francesos o italians. Es busca el que agrada i si es pot entendre ,millor que millor, i en aquest tema els idiomes son essencials.
La globalització precisament comporta arribar a tot arreu, i si es tenen idiomes tant internacionals i potents com el castellà, l’anglès o el francès, s’hi entra en unes condicions molt millors que sinó es coneixen. I no per això s’ha de menystenir el català que sempre serà el fonamental i bàsic per les coses quotidianes i les generals, en funció de les activitats que tinguem. Però aquest coneixement i defensa de la llengua comuna no ha d’anar en detriment de cap altra que poden tenir unes potencialitats tant o més elevades,segons quin sigui l’àmbit de treball o de relació.
L’existència d’altres realitats a la oficial, s’han de tenir en compte i no només hem de defensar el català sinó fer-lo atractiu i competitiu a tots els nivells. La simple protecció per si mateixa no el salvarà ni el farà més potent. Ho veiem en els programes de televisió, de ràdio o en mitjans escrits. La gent tria el que li agrada, estigui en l’idioma que estigui. Aleshores el que convé al català , és l’aposta per la qualitat, la diversitat, i la actualitat. I s’ha d’estudiar tantes hores com convingui en peu d’igualtat dels altres, però entenent que tots son igualment necessaris i útils, pel present i sobretot pel futur.
Joan Roma i Cunill, Conseller de Federació del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?