Tuesday, November 21, 2006

 
REPRESENTACIÓ DIRECTA
Malgrat les proclames d’interès per la Catalunya interior, i per la comarca del Berguedà, en particular, CiU no ha obtingut cap representant directe en el Parlament a les comarques que agrupen la Catalunya Central. Es significatiu perquè és la primera vegada que passa.
Sense tantes proclames el PSC ha col·locat dos diputats en aquest territori. I concretament el Berguedà continuarà tenint representació directa per medi de la recent elegida Judit Carreras que ha pres el meu relleu.
Tots sabem que tenir o no tenir un diputat de la comarca no canvia radicalment les coses, però sí ajuda a solucionar multitud de temes. En qualsevol discussió parlamentària si hi ha algú del territori sempre pot acostar les posicions cap on més li interessa a la comarca. I sempre la comarca en surt més beneficiada.
Es lògic preocupar-se pel que es té més a prop, o es coneix més i així les decisions del Parlament tenen aquesta pàtina personal que no vol dir falta d’objectivitat. Es pot complir amb els dos preceptes: el de legislar a nivell general, tenint en compte les particularitats del nostre país. Es una de les facilitats que dona un país petit.
I el nou Parlament ha començat a caminar. Dintre de poc començarà a tractar temes ben diversos i en aquest nou marc cal ser-hi present i ben actiu. Deixat enrere tot el debat pel nou Estatut, ara toca posar-lo en marxa i ocupar-se de la gestió diària.
Pel que fa al Berguedà hem deixat embastats molts projectes que ara hauran de ser impulsats i acabats. I no parlem només de carreteres, sinó d’altres iniciatives que tenen una importància directe en la vida de la gent de la comarca. El nou govern és el que ha de fer realitat el polígon comarcal de Olvan. O la ampliació notable de l’Hospital de Berga, com també el segon institut de la capital, i molts altres projectes de gran volum per posar el dia les infraestructures i equipaments de la comarca.
Precisament perquè tenim molts projectes en marxa anirà bé disposar d’una diputada comarcal que vetlli pel seu compliment i el seu seguiment. De fet serà la única representant de la comarca i això li atorga una responsabilitat i una importància cabdal. Oimés quan pertany al partit majoritari del govern de l’ Entesa. I no hi ha pausa en la feina institucional. Ja des d’ara el PSC encara tots el projectes iniciats en el passat mandat i procurarà posar-los en funcionament en el més breu temps possible.
En poc temps veurem com aquesta segona etapa del govern d’esquerres demostra ser molt positiu i eficaç pels interessos de tots els berguedans.
Joan Roma i Cunill, conseller de federació del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?