Thursday, November 23, 2006

 
CONSULTES POPULARS I DECISIONS MUNICIPALS
He llegit aquests dies diverses opinions sobre la consulta popular feta a Pinós, en relació al parc eòlic, i no estic ben bé d’acord en que aquest sigui el millor model de funcionament per un ajuntament ,en matèria de grans decisions.
A primer cop d’ull pot semblar que res és més democràtic que demanar la opinió de la gent i quanta més millor i quant més jove millor, però després cal ser conseqüent amb els resultats i no sempre serà fàcil ser-ho.
Perquè ara cal pensar en el futur immediat i les derivacions que se’n poden desprendre. D’entrada la gestió del no, davant dels propietaris de terrenys que en sortien beneficiats. Alguns poden agafar-s’ho bé, però altres,no. Tenim ja aquí un possible trencament de amistats, convivència, i malamaror. No estan els temps per deixar perdre diners a pagès i una renda extra anyal va bé a tothom o a quasi tothom.
Hi ha l’altra gestió del no davant la mateixa empresa, la qual pot emprendre accions legals, de resultat incert, però econòmicament car per l’ajuntament, que hi haurà de destinar diners, esforços i temps. I estem parlant d’un petit ajuntament.
Tampoc queda clar el temps de vigència del no. Es un no per sempre (entès per tota una generació o per més o menys temps) O fins que ofereixin més diners de compensació o que arribi un altre equip de govern municipal. Aquesta consulta no és vinculant jurídicament. Ho és moralment per l’equip de govern que l’ha convocada però per a ningú més.
Aquest sistema es farà servir per altres activitats, equipaments o serveis. Es a dir, si per un parc eòlic es fa una consulta, es farà també per una granja de porcs ? o per instal·lacions de turisme rural ? o per un abocador de runes? O per obrir algun nou camí o pista forestal? Perquè tot repercuteix en el paisatge i el medi natural, i si és així la implantació de les consultes hauria de ser habitual i generalitzada.
Ara mateix estem instal·lant torres per antenes col·lectives de televisió, telèfons mòbils, banda ampla, etc, cal consultar la seva ubicació ? Si diem no, perquè altres han de dir, sí i proporcionar-nos serveis que tots volem?
Els parcs eòlics son necessaris i en algun lloc han d’anar. Ara comencen a sorgir noves modalitats d’obtenció d’energia neta com son les hortes solars. De ben segur hi haurà propostes en qualsevol indret de la comarca. Què farem? Si volem energia neta i apostar pel medi ambient, hem de ser conseqüents. I res és fàcil ni gratuït.
Joan Roma i Cunill, Conseller de Federació del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?