Tuesday, November 28, 2006

 
BORREDÀ EN NOTICIES CURTES

1.- El dijous dia 23 es va iniciar formalment el treball de catalogar totes les masies del terme municipal per donar compliment al que estableix la nova llei d’urbanisme de Catalunya.
Aquest treball el farà la Universitat de Vic i consisteix en aixecar plànols, fer fotos, i col·locar adequadament en el mapa cada casa, o el que queda d’ella.
Fins ara s’ha fet una llista de 107 edificis, en diferents estats de conservació. Una vegada fet el catàleg s’enviarà a la Generalitat per tal de que l’aprovi i dictamini quines construccions podran ser rehabilitades i quines,no. Aquesta competència no és municipal i per tant l’ajuntament no pot donar llicència d’obres en edificis situats fora dels nuclis urbans.
Fins ara hi ha una creença de pensar que tota casa o antiga construcció pot ser reconstruïda. Això no és cert. Serà la Generalitat la que aprovi la llista final i segurament de les 107 fitxes que li presentarem un percentatge força elevat no passarà l’examen.

2.- El divendres dia 24, l’ Alcalde de Borredà, es va entrevistar amb el Secretari General de Telecomunicacions de la Generalitat per parlar sobre l’arribada de la Banda Ampla Rural al poble i en definitiva a la comarca del Berguedà.
Aquesta nova entrevista era conseqüència d’una anterior tinguda el passat mes de setembre, en que se li demanava informació exacta de les previsions del govern.
Finalment hi ha el compromís de que a finals de desembre s’instal·li a la zona de la Figuerassa, tot l’equip necessari per donar cobertura a la area central de la comarca. A partir de gener, l’empresa IBERBANDA podrà començar a concedir connexions a tots els usuaris interessats. Aquesta és l’empresa a qui la Generalitat li ha concedit el servei i ha de ser ella la que impulsi les connexions.
L’alcalde ha demanat total prioritat per poder tenir el servei i aconseguir una garantia d’accés a la banda ampla sense limitacions.
Amb l’arribada d’aquest servei, els usuaris del poble podran decidir donar-se d’alta amb l’empres Iberbanda o continuar amb Aspenter si el servei els convenç. En aquest cas l’ajuntament no té cap compromís ni amb uns ni amb altres.
Hem de dir que també continuarem insistint davant Telefònica perquè porti el servei d’ ADSL via cable al poble. De fet s’han realitzat una dotzena de peticions en els darrers tres anys sense èxit. Tot i això continuarem insistint. Sempre és millor tenir dues o tres possibilitats que no pas una o dues.

3.- El dilluns dia 27 va entrar al registre de l’ ajuntament el projecte executiu de Urbanització de la Unitat d’ Actuació núm. 2 de Borredà. El conegut amb el nom de Camí de la Roca perquè afecta la zona del camp gran dels Germans Cirera davant la casa de Cal Camprubi( Cal Canrubí).
La societat Reibeprom és la que s’ha constituït per gestionar aquesta urbanització, consistent en 13 parcel·les per xalets i 16 parcel·les per cases adossades.
Una vegada revisat el projecte i amb el vist i plau de l’arquitecte municipal es concedirà llicència d’obres per dur-lo a terme, cosa que tenen previst fer d’immediat. Les previsions si tot està en ordre és que les obres estiguin acabades el proper mes de març o abril i es puguin començar a vendre els terrenys a les persones interessades.
Les normes d’edificació son exactament iguals que les que varen servir per la construcció de la zona nord. Els interessats en saber-les poden consultar-les en la web de l’ajuntament sota el capítol de “Normes Subsidiàries “.

4.- Traslladat el contenidor de voluminosos a la zona de la Fàbrica de baix. Vist l’enorme quantitat de voluminosos que es recull a Borredà cada setmana, l’ajuntament va decidir traslladar el contenidor cap un lloc menys visible, però fàcil d’arribar.
Es va aprofitar la propietat municipal de la zona verda i vial nord de la Fàbrica de baix per encaixar-hi un nou contenidor molt més gran que els habituals. En aquest nou contenidor hi caben 20 m3 de material i estalviarà feina i diners.
Cal saber que l’ajuntament ha de pagar per cada buidat de contenidor. Fins ara era habitual tenir factures de 220 a 450 euros al mes ,segons les temporades per buidar els contenidors. A partir d’ara s’hauran de fer menys viatges i per tant reduirem els costos.
Fem una crida a utilitzar bé el contenidor de manera que no s’hi tiri runa, ni restes vegetals. El contenidor és de voluminosos i això vol dir que ha d’acollir mobles vells, electrodomèstics, ferralla,etc.
Molt important és també que no es deixin voluminosos a cap altra zona del poble, sobretot a la zona de l’aparcament. Tenir el poble net és feina de tots.

5.- Recollida selectiva. Es important saber que Borredà és un dels pobles de la comarca que més volum de material recull, en els seves diferents variants: paper/cartró, envasos ,vidre i piles.
Cal saber que l’ajuntament no rep cap compensació econòmica per aquestes recollides. Es a dir, el servei que depèn del Consell Comarcal s’autofinancia amb alguna subvenció de la Generalitat i per la venda del material, però no dona cap mena de benefici econòmic.
Quan els contenidors estan plens telefonem i venen a buidar-los. El cost és considerable i la venda molt pobre. D’aquí que l’únic benefici és el mediambiental, que de fet és realment important.
I com s’ha dit anteriorment per la recollida de voluminosos sí que hem de pagar per dos conceptes: pel lloguer del contenidor i per la recollida. En un any el cost es pot situar al voltant dels 4.000 euros.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?