Tuesday, November 28, 2006

 
AIRES NOUS A LA GENERALITAT

En aquests primers dies de nou govern comencem a veure canvis importants en la manera de fer respecte l’anterior. Es cert que l’experiència és un grau i dels errors s’aprèn a no caure en els mateixos problemes.
Estem just al començament de la nova etapa i queda encara molt per veure, però no tinc cap dubte de que la gent valorarà la nova imatge i les noves maneres de fer del President Montilla. Pels qui el coneixem i hem treballat prop seu sabem que es una persona que serà molt apreciada dintre de poc temps, una vegada es comprovi el grau de serietat i rigorositat en tots els nivells.
Cada lideratge té aspectes propis i singulars. Montilla és una persona discreta a qui no li agrada fer soroll, ni ànim de protagonisme especial. Considera el càrrec com de servei al país i no s’ ha de fer res que destorbi la feina o no tingui una justificació clara a la recerca de l’eficàcia i la solució als problemes plantejats. Es un bon gestor, entès com un bon solucionador de problemes i planificador de projectes ,sense oblidar l’estudi de les grans prioritats del país , per poder-hi fer front de la manera més ràpida i decidida possible.
En aquest sentit perdrem poc temps en discutir si venim dels ibers o dels romans i ens dedicarem a posar el dia totes les infraestructures i equipaments del país per no perdre el tren de la modernitat i la competitivitat. Ja no competim amb la resta d’ Espanya sinó amb la resta d’ Europa i no es pot perdre el temps en discussions bizantines perquè els altres tiren endavant a tot drap.
D’entrada s’ha creat un bon equip de govern i s’ha fet un programa ambiciós i ampli com per cobrir el treball dels propers quatre anys. Hi hauran més recursos i més bona relació amb Madrid. De tot plegat n’han de sortir bons resultats palpables, dintre de molt poc, a tot el país.
També el nou President és un gran pragmàtic i això serà important a l’hora d’endegar temes tant importants pel Solsonès com la descentralització de la Generalitat, o la ordenació territorial, o les inversions en la Catalunya interior per facilitar un millor equilibri territorial. En pocs mesos tindrem les propostes sobre la taula i es podrà comprovar el grau de maduresa de les propostes. No hi ha res millor per conèixer una persona que veure la manera de treballar i decidir. Em remeto a un futur ben proper.
Joan Roma i Cunill, Conseller de Federació del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?