Tuesday, October 03, 2006

 
INTERPRETACIÓ TOTALMENT ERRÒNIA DE LA SENTÈNCIA SOBRE L’ESCORXADOR INTERCOMARCAL SOLSONÈS – BERGUEDÀ A NAVÈS.
El divendres passat apareixia en diversos mitjans de comunicació la valoració de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referida a una de les denúncies presentades per IPCENA i alguns altres col·lectius, en contra de l’ Escorxador intercomarcal Solsonés _ Berguedà situat en el municipi de Navès.
Amb la sentència a la mà i amb un coneixement exhaustiu del tema des de l’inici puc assegurar que la valoració és radicalment oposada a la que fan aquests col·lectius. Es a dir la sentència arriba en un moment en que la realitat és molt diferent a la denunciada i no afecta per res l’expedient administratiu.
Es a dir, l’ Escorxador ja fa un any que va decidir no abocar les aigües residuals totalment depurades a la riera sinó que va construir un dipòsit de 5.000 m3 en terme municipal de Montmajor i amb un sistema de depuració i irrigació diferent del que parlen els denunciants en els seus escrits.
Evidentment la sentència fa referència a una situació que es podia haver donat 2 anys enrere, i que tot i ser discutible, era factible. A dia d’avui la realitat és una altra i poc té a veure amb aquella. De fet fins i tot els camps preparats per rebre la irrigació amb les aigües depurades de l’ escorxador ja no son objecte d’aquesta previsió i es deixen sense cap mena d’ús per part de l’escorxador.
Sorprèn, doncs, la interpretació totalment esbiaixada i errònia donada als mitjans de comunicació perquè precisament tomba tots els grans arguments donats per paralitzar la llicència, i simplement es demana que hi havia d’haver l’informe d’impacte mediambiental , previ.
Aquesta interpretació segons juristes de la administració seria errònia o discutible, com a mínim, perquè la normativa vigent aplicable no ho expressa amb aquesta literalitat. En qualsevol cas, aquest és l’únic punt de la sentència que accepta una de les propostes dels denunciants.
En resum, la sentència només estima molt parcialment el recurs presentat pels denunciants i no paralitza ni suspèn cap activitat. Fins i tot en el cas de que la interpretació del tràmit a realitzar sigui aquest, és de fàcil solució .
En conseqüència, no hi ha ni rebolcada legal, ni paralització ni suspensió d’activitats ni prohibició de fer coses que el projecte remodelat ja no contemplava des de fa més d’un any enrere.
Com a Diputat vaig estar en els primers moments crític amb el projecte i amb la situació triada. Una vegada millorat i reforçat en tots els àmbits mediambientals puc assegurar perquè ho he controlat personalment que la activitat de l’abocador no suposa cap mena de risc mediambiental, i no solament això sinó que trobaríem ben poques activitats que tinguin el nivell de supervisió i control intern per part de la pròpia empresa i extern per part de la Generalitat que n’ha fet i en fa un seguiment rigorós i constant.
Fets aquests aclariments voldria que no es jugués amb les interpretacions a gust de les sentències, inventant-se efectes que no tenen.
Per últim, en tant que diputat adscrit a les dues comarques que dona servei aquest escorxador, manifestar que és i serà un potent factor de dinamització i treball per tot aquest territori. I la batalla en contra, a dia d’avui té més components de qüestió personal , que no pas arguments mediambientals .
Personalment i políticament he estat sempre defensor del medi ambient i de la rigorositat en totes les tramitacions. I en aquesta batallar per l’escorxador s’ha aconseguit modificar substancialment el projecte, de manera que s’han garantit sobradament tots els paràmetres exigits. Ja no hi ha arguments per anar_hi en contra
Joan Roma i Cunill, Diputat al Parlament pel PSC..

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?