Wednesday, September 06, 2006

 
ESTRANYA POSICIÓ LA DE ERC ENTORN LA COGESTIÓ DELS EQUIPAMENTS CIVICS DE LA GENERALITAT.

Tenim de nou un exemple evident i palpable del que ha estat la gestió de ERC a la Generalitat en els departaments que havia tingut la responsabilitat de administrar.
Tots els partits d’esquerres, durant anys i anys havíem criticat l’ús totalment partidista fet per CiU en els Centres Cívics, creats en l’època del Conseller Antoni Comas i que suposaven un contrapoder evident als ajuntaments més grans.
En el Pacte del Tinell hi figurava en un lloc privilegiat el traspàs de tots aquests centres als ajuntaments, amb les dotacions pressupostàries corresponents. No s’entén que ara i després de poc de 3 anys s’ aliessin ERC i CiU per no donar compliment al que establia el pacte. Potser era la manera en que ERC volia conservar un poder i un contrapoder en els ajuntaments que no governava.
Com a Diputat del PSC aplaudeixo enormement aquesta decisió que no vulnera cap acord del Parlament i que permet compatibilitzar la titularitat de la Generalitat amb la gestió dels ajuntaments i sempre estarà més ben gestionats pels ajuntaments que no pas pel govern, a part d’evitar duplicitats o controvèrsies entre uns i altres.
I al cap i a la fi el que tots volem és que donen el millor servei possible a la població . Tots aquests centres son potents focus d’activitats i dinamització de la gent gran i dels barris de les principals ciutats de Catalunya. Es lògic que el govern prengui una decisió a favor de les tesis municipalistes que sempre hem defensat des del PSC.
I les crítiques de ERC deixen cada vegada més al descobert el doble llenguatge d’un partit que en un lloc deia i firmava una cosa i governant en feia una altra. Que no oblidi ERC que els pactes son per ser complerts i aquest es va posar en un dels primers llocs del Pacte del Tinell. No deixa de ser paradoxal haver hagut d’esperar a no tenir ERC en el govern per poder-lo dur a la pràctica.
En qualsevol cas el que importa els ciutadans son els resultats i els resultats segur que milloraran el funcionament de tots aquests equipaments cívics. I al cap i a la fi no s’obligarà a cap ajuntament a assumir-los si és que no es volen.

Joan Roma i Cunill, Diputat al Parlament pel PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?