Tuesday, September 19, 2006

 
BUTLLETÍ MUNICIPAL – INFORMEM – núm. 18 setembre 2006.

200.000 EUR PER CAMINS
Unes gestions de l’ alcalde, Joan Roma ,amb el Secretari General del Departament d’ Agricultura han permès aconseguir 200.000 euros per dur a terme la segona fase del pla d’arranjament de camins rurals.
En aquesta segona fase s’arreglaran els camins de Molí de Cirera, Puigcercós i el de Cabanes- Subirats, el més llarg de tots. Aquest darrer formava part també de l’acord entre ajuntament i propietari de la finca com a compensació per la ocupació de terrenys de les captacions d’aigua municipals.
Les prioritats continuen sent les de arranjar camins que portin a cases habitades tot l’any. I de cara l’any vinent s’està ja preparant la tercera fase que comprendrà el camí a El Pati, el camí de Les Rovires de baix, el de Riera de Merlès a Vilacanina fins carretera de Prats, en terme municipal de Lluçà.
I com ja s’ha explicat en un anterior butlletí per d’aquí a poques setmanes està previst l’inici de la renovació total del ferm del camí rural de la Riera de Merlès en el tram ja fet i la seva extensió fins a l’Hostalet ( Les Llosses).
Executades aquestes tres fases de camins rurals, tindrem totes les cases habitades, ben connectades a la xarxa de carreteres. A partir d’aquí la resta de camins continuaran sent mantinguts periòdicament amb ajudes de la Diputació de Barcelona i la Generalitat per fer-los transitables en cas d’incendis.
L’ajuntament no pretén cobrir de ciment o asfalt els camins, en general, però sí aquells que han de ser transitats cada dia per persones que hi viuen. Pel que fa als altres l’adequat es tenir-los com ara. Cada any hi destinem uns diners perquè estiguin en bon estat i així continuaran. També ja s’ha informat anteriorment que el de Les Rovires de baix es pavimentarà amb àrids reciclats, com experiència pilot a la comarca del Berguedà i que un bon resultat farà que s’estengui aquest ús cap a la resta de camins.

INAUGURACIÓ CONSULTORI MÈDIC
El dia 13 de setembre es celebrà la inauguració del consultori mèdic municipal, amb l’assistència de la Consellera de Salut, Marina Geli.
Signat el Llibre d’ honor, i descoberta la placa oficial, la consellera va poder comprovar el magnífic resultat de la inversió realitzada i pagada pel seu departament.
Posteriorment en el moment dels parlaments l’alcalde va agrair la rapidesa i facilitat de tramitació de tot l’expedient i va recordar les dades essencials. Un nou local de 128 m2, a planta baixa ,comprat per 45.000 euros ,pagats per la Diputació de Barcelona, i una inversió en obres de 120.000 euros i d’equipament interior de 30.000. Tot plegat prop de dos-cents mil euros que realment és una gran xifra per un petit poble com el nostre.
També va voler remarcar que amb aquest consultori tant Borredà com Sant Jaume hem entrat en una nova època a nivell de servei assistencial i va felicitar la bona atenció que dona l’equip mèdic i administratiu, destinat al poble.
La consellera va mostrar la seva satisfacció per la rapidesa i qualitat de les instal·lacions i va felicitar a tots els professionals que l’han fet possible. També va prometre nous serveis ,de cara el futur, als petits pobles per evitar el despoblament i per equiparar-los als dels pobles grans i ciutats.
L’acte va finalitzar amb un esmorzar popular en el Centre Cívic on es varen fer els parlaments, degut al temps plujós d’aquell dia.

BORREDÀ HA SUPERAT ELS 550 HABITANTS.
El nostre poble ha anat creixent els darrers anys degut a una doble aportació d’habitants. Per una banda nous vinguts del propi país; alguns segons residents que passen a residir permanentment en el poble, i immigrants que venen a la recerca de feina i millors condicions de vida.
El fet és que a finals d’agost Borredà havia superat els 550 habitants. Concretament teníem 556. Queden lluny ja els dies en que una de les grans preocupacions era la pèrdua constant de 8 o 10 habitants cada any ,fins arribar als 445 de meitats dels 90. En els darrers deu anys hem guanyat un centenar d’habitants.
Aquests canvis comporten també situacions diferents i a les quals hem de fer-hi front. Per exemple el poble no té a dia d’avui cap vivenda lliure, ni de lloguer ni per vendre. Les unitats d’actuació urbanística facilitaran nous terrenys per poder edificar en règim de propietat, però és cert que caldrà incentivar la construcció de vivendes de lloguer.
L’ajuntament es planteja entrar en el camp de construcció de vivenda social de lloguer i així facilitar alliberar-ne d’altra ,actualment ocupada perquè es pugui dedicar a segona residència.
Amb tot, ja ho hem manifestat reiteradament,l’equip de govern no pretén un creixement il·limitat i constant,sinó situar-nos al voltant dels sis-cents habitants i una aposta clara per la qualitat a tots els nivells abans que la quantitat.

NOU TREBALLADOR MUNICIPAL.
Fa un parell de mesos que es va dur a terme la convocatòria pública d’una nova plaça de treballador laboral destinat a la brigada d’obres. Fins ara l’ajuntament només disposava d’un sol treballador laboral, en Josep Culell. Una sola persona ja no pot ocupar-se de tota la feina de manteniment que té un municipi com el nostre.
D’aquí la decisió de l’equip de govern de contractar un altre treballador i fer-ho per la via d’una convocatòria pública, a la qual es varen presentar 4 candidats. El procés de selecció es va encarregar al Consorci de Formació i Iniciatives Cercs- Berguedà, especialista en aquest i altres temes, sense cap participació de cap persona de l’ajuntament per evitar suspicàcies en el resultat.
El candidat seleccionat fou Josep Vilardell Guixé, el qual va començar a treballar per l’ajuntament el dia 1 d’agost. D’aquesta manera ja tenim 2 treballadors i es poden fer moltes més feines que no pas abans.
La brigada no solament s’ha d’ocupar de les feines de manteniment dels serveis públics municipals sinó també de petites obres de construcció, millora i ampliació que abans es donaven a empreses constructores i que ara es podran fer directament. Això facilitarà la rapidesa en les actuacions i un estalvi en algunes obres municipals.

L’AJUNTAMENT A FAVOR DE LA SISENA HORA ESCOLAR
Dintre de pocs dies s’ha de començar a discutir i planificar la possibilitat d’introduir la sisena hora en l’horari escolar. Algunes escoles que no la tenen com obligatòria s’han posat d’acord per introduir-la ja en aquest curs. En el cas de Borredà i els altres municipis agrupats entorn a la ZER encara no han pres una decisió.
Pel que fa el nostre cas, l’ajuntament hi som favorables sempre que es trobi una solució que agradi a totes les parts implicades: mestres – alumnes – pares. Això sembla fàcil, però no ho és i cal temps i propostes adients per arribar a un acord. I quan més aviat es comenci més temps tindrem per valorar les diferents possibilitats.
D’entrada l’ajuntament es manifesta clarament a favor de la sisena hora i està disposat a col·laborar-hi fermament. Esperarem les propostes de pares i mestres i a la vista de la situació en que es trobin actuarem en un sentit o altre.

INICIADES LES OBRES DEL PERC – 2005 / 6
A meitats de setembre es varen iniciar les obres de neteja de bosc per facilitat el pas de la línia de subministrament elèctric al sector nord del terme municipal de Borredà.
Aquesta és una obra ja descrita en anteriors butlletins que permetrà portar electricitat a sis cases del terme municipal, entre les quals es troben les instal·lacions d’aigua del poble.
De bon primer s’ha contractat una empresa especialitzada en neteja de franges de bosc, i tot seguit l’ empresa Elèctrica del Cadí procedirà a col·locar les torres i pilones que han de sustentar la línia elèctrica.
La previsió és que en un termini màxim de 3 mesos les obres estiguin totalment acabades i a punt per poder complir el servei elèctric.
Aquestes obres tenen un cost total de prop de 200.000 euros, repartits en dues fases ( 2005 i 2006) que han obtingut unes subvencions del Pla d’ Electrificació Rural de Catalunya (PERC) depenent del Departament de Treball i Indústria. A part hi haurà el cost de la franja de neteja de bosc .
Aquesta obra tanca el pla d’electrificacions rurals que ha dut a terme l’ajuntament al llarg dels darrers vint-i-cinc anys. Totes les cases del terme municipal, habitades tot l’any, estaran connectades a la xarxa elèctrica i finalment l’ajuntament podrà automatitzar les instal·lacions d’aigua del poble.

INICIADA LA TRAMITACIÓ PER ADJUDICAR LES OBRES – PORTADA D’AIGUA SECTOR OEST.
Tal com estava previst s’han iniciat els tràmits per poder adjudicar ,abans de finals d’any ,les obres de portada d’aigua a la zona oest del terme municipal, fins arribar a Les Eres de Guardiolans.
Per aquesta obra l’ajuntament va aconseguir un ajut de 60.000 euros provinents dels fons europeus FEDER. Les altres aportacions provindran de l’ajuntament de Borredà, del de Vilada i dels propietaris de les finques afectades.
Es preveu començar les obres abans d’acabar l’any i que estiguin totalment acabades pels voltants de Pasqua. Aquesta obra donarà compliment a un compromís municipal de portar aigua a les cases habitades del terme municipal i de les situades en els límits amb Vilada.
Amb aquesta portada es completa la xarxa d’aigua municipal distribuïda per tot el casc urbà, nuclis i disseminats propers.

UN CANDIDAT A ESCOLÀ DE MONTSERRAT
Aquest any ha entrat al quart curs de l’escola del Monestir de Montserrat, en Josep Vilardell Bellés de 9 anys, el qual farà el curs d’adaptació, previ a la seva possible acceptació com escolà de l’ Escolania de Montserrat.
Com és obligatori pels candidats a formar part de l’ Escolania, han de fer un curs de adaptació en que segueixen els estudis normals d’una escola i al final es comprova si tenen totes les aptituds per passar al cinquè curs que ja és en tant que membre de la Escolania.
Com tothom ja sap les aptituds i exigències son molt elevades per a tots els candidats i no deixa de ser un gran repte a superar. Desitgem que tot vagi bé i tinguem el primer borredanés en aquesta institució, una de les més antigues i significatives del nostre país.
En qualsevol cas el sol fet de ser admès i estar en aquest primer estadi de candidat ja és un primer pas important que s’ha superat.

APROVADES LES ORDENANCES PER 2007.
En el Ple Municipal Ordinari celebrat el passat 18 de setembre s’aprovaren, amb els vots en contra de CiU, les ordenances fiscals per l’any vinent.
Els canvis bàsics han anat destinats a compensar l’increment del cost de la vida i per tant a compensar els augments habituals de cada any. No s’han tocat les taxes de manteniment de cementiri ni els preus de les piscines.
La modificació més important ha estat en matèria de plusvàlues. El fet de que l’any vinent entri en vigència els nous valors cadastrals ha portat l’equip de govern a proposar una modificació substancial per reduir l’impacte dels augments. En aquest sentit s’ha acordat una reducció del 60% en el valor del sòl i passar d’un coeficient del 22 a un del 18. D’aquesta manera l’impacta serà considerablement moderat.
Cal tenir present que en matèria d’aigua i de televisió, l’ajuntament pensa continuar invertint d’una manera considerable. En el tema de l’aigua perquè s’han de fer algunes altres millores a la xarxa interior del casc urbà, i en el tema de la televisió perquè hem iniciat el pas del sistema analògic al digital, cosa que obligarà a canviar algunes de les instal·lacions actuals.
En tot cas, les modificacions venen sempre justificades per una clara millora de tots els serveis que dona l’ajuntament i que tothom pot veure dia rere dia.

FINAL OBRES CEMENTIRI MUNICIPAL
En pocs dies està previst acabar les obres en el cementiri municipal. Ja s’ha contractat l’enjardinament i s’ha realitzat la renovació de la portada d’aigua que era molt antiga. Com ja és habitual en aquest ajuntament, abans de la inauguració farem un dia de portes obertes en que tothom podrà visitar el nou recinte i veure tot el que s’ha fet. Igualment es donaran explicacions de tot el que es demani.
També es podrà comprovar l’adaptació del vell cementiri al que estableixen les normatives d’accessibilitat per persones amb problemes de mobilitat. S’han tret les escales d’entrada i han estat substituïdes per una rampa i s’ha obert una altra rampa al costa dels vells nínxols de la banda dreta de la capella per poder accedir al nou cementiri. Es a dir hi haurà una dobla circulació entre un i altre cementiri.
Igualment s’ha construït un ampli magatzem per encabir-hi les eines i materials necessaris per fer el manteniment de tot el recinte.
Oportunament informarem del dia de portes obertes i posteriorment organitzarem la inauguració oficial a la qual convidarem el Conseller de Governació de la Generalitat, entitat que ha finançat una part important de les obres.

APROVACIÓ DEFINTIVA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 2
En el Ple Ordinari del dia 18 de setembre es va aprovar definitivament, amb els vots en contra de CiU, l’estudi de detall i el de reparcel·lació de la UA núm2 (Camí de la Roca) presentats per la societat Reibeprom que és la promotora d’aquesta urbanització.
Feta aquesta aprovació, ara l’empresa ha de presentar el projecte d’urbanització i tot seguit podrà començar les obres i ,una vegada acabades, començar a vendre les parcel·les resultants.
L’ajuntament, tal com estableix la nova llei d’urbanisme rebrà el 10% d’aprofitament mitjà de la urbanització, cosa que comporta rebre gratuïtament 4 parcel·les destinades a la construcció de vivendes unifamiliars entre mitgeres.
Aquestes parcel·les, i les que rebrem de l’altra unitat d’actuació ( la de Can Gall) seran subhastades per l’ajuntament i amb els diners obtinguts es constituirà un fons prou important com perquè es puguin fer actuacions interessants en el camp de l’habitatge protegit.
Ja fa un parell de mesos que varem encarregar a l’arquitecte municipal , estudiar diferents opcions per invertir aquests diners, i s’han fet gestions prop de la Direcció General d’Urbanisme per veure les possibilitats que estem valorant.
La situació de falta de vivendes de lloguer ens porta a pensar en la possibilitat de actuar en aquest camp , o en algun altre lligat amb el col·lectiu de la gent gran. Aquesta serà una de les importants actuacions que es podran dur a terme en el proper mandat municipal .





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?