Friday, July 07, 2006

 
EL BERGUEDÀ SERÀ COM ELS BERGUEDANS VULGUEM QUE SIGUI

Sorprenen les declaracions fetes per la Presidenta del Consell Comarcal del Berguedà,respecte les previsions del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals. Sobretot perquè pressuposa tot un seguit de coses que el Pla no fa.
D’entrada cal dir que el Departament de Política Territorial està obert a tots els suggeriments que d’una manera fonamentada se’ls hi facin arribar, i de l’altra el protagonisme de la societat berguedana hi tindrà el seu lloc preferent.
Però sembla ser que el Consell Comarcal oblida les gestions en marxa pel que fa a dotar la comarca d’un gran polígon industrial de 100 has. Això contrasta amb les xifres de comparació amb altres comarques. Precisament el gran creixement industrial ha de venir d’aquest projecte que està tirant endavant i el C.C ho sap perquè n’hem informat diverses vegades.
També en matèria urbanística, i només amb les previsions de creixement dels plans actualment vigents a la comarca , ja donen per incrementar notablement el parc de vivendes de primera i segona residència. Vull recordar la jornada celebrada fa un parell d’anys a Berga en la qual es va exposar que només havíem desenvolupat un 30% dels plans parcials i unitats d’actuació aprovades en les normes urbanístiques vigents. DE manera que la capacitat per créixer és més que evident.
En quan a infraestructures i equipaments , mai com ara la comarca havia tingut unes previsions tant potents. S’està treballant a ple ritme en el desdoblament de la C-16 fins a Berga i planificant la arribada fins el Túnel. S’ estan redactant tots els projectes de comunicacions transversals, i s’està fent la primera fase de la carretera de Guardiola – La Pobla – Campdevànol.
A finals d’aquest anys la Banda Ampla Rural arribarà a tots els nuclis habitats de la comarca, per petits que siguin.
I en el marc de la planificació també s’ha presentat ja el Pla Director de les Colònies Industrials.
Es a dir, en matèria de planificació mai durant els 23 anys de governs de CiU s’havia produït un treball tant extens i tant detallat. Ara cal retocar o modificar aquells aspectes que els berguedans considerem que poden ser objecte de millora. I d’aquí el període present. Però no vulguem fer veure que la proposa converteix el Berguedà en un espai intocable o d’impossible creixement ,perquè això no s’ho creu ningú. I sobretot perquè contrasta amb la realitat diària.
Els pols de desenvolupament a la comarca son diversos i al voltant dels municipis que ja tenen una població considerable. Es cert i lògic que el que no es pot pretendre és impulsar creixements desorbitats en petits nuclis que després tindran greus problemes d’infraestructures i serveis. Però no és cert que el Pla pretengui tallar el creixement, entre d’altres coses perquè no ho podria fer.
Es a dir, i repeteixo, el Pla no pot retallar o modificar els planejaments vigents i només amb les previsions dels actuals plans urbanístics la comarca té camp per acollir uns quants milers de vivendes. Recomano al Consell Comarcal de rellegir les intervencions de la jornada d’urbanisme realitzada a l’ Hotel Berga Park i veuran les oportunitats desaprofitades que ofereixen els plans vigents.
Per tant, no és certa la retallada d’expectatives de futur per la comarca. I el que cal fer és estudiar bé les propostes i proposar-ne de noves si es considera que en alguns aspectes queda curt o no prou explícit.
I sincerament en matèria industrial que ningú vingui ara a suposar que ignora les avançades negociacions per la construcció d’un gran polígon a Olvan.
Emplaço a tothom a llegir, i proposar alternatives no simplement a criticar . I puc assegurar que el govern està plenament disposat a estudiar-les i tenir-les en compte a l’hora de passar-lo a la aprovació. Mai com ara es pot dir que la comarca del Berguedà serà el que els berguedans volem que sigui. Precisament en tots els anys de govern de CiU mai se’ns havia donat aquesta oportunitat.
Joan Roma i Cunill, diputat al Parlament pel PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?