Friday, May 26, 2006

 
EL SOLSONÈS I L’ESTATUT

De tant parlar de l’ Estatut , en general, alguns poden demanar-se en què pot beneficiar directament als solsonins i solsonines.
Es lògic que un text fonamental com aquest estigui pensat globalment per donar sortida a les majors aspiracions d’autogovern de tots els catalans, però sempre és bo concretar en què afecta uns territoris determinats del nostre país.
D’entrada cal dir que l’actual i ,per tant, vigent Estatut ja ha servit per millorar sensiblement la vida de tots plegats. Deu n’hi do els canvis en positiu que hem viscut a la comarca. Només cal repassar les dinàmiques de 15 o 20 anys enrere per constatar que el futur no es veia amb gaire optimisme.
Es perdia població en tots els municipis de la comarca. Es perdien activitats i inversions. Les comunicacions eren pròpies del segle passat i els serveis i infraestructures esperaven temps millors.
El redreçament de la comarca s’ha produït i el Solsonès encara el futur amb optimisme i amb un impuls notable. S’ha frenat el despoblament i s’ha començat a guanyar població. El nombre d’activitats ha crescut notablement i la millora de totes les comunicacions permet assegurar que anirà en augment l’activitat econòmica i industrial, juntament amb un notable creixement del sector serveis.
Es a dir, les eines actualment vigents ja han donat uns bons resultats. Però tots sabem que aturar-se vol dir anar enrere. Quan un municipi o un país creu que ha arribat allà on volia i vol parar, malament perquè els altres no paren, continuen endavant i corres el perill de quedar enrere.
Es el que ara porta l’ Estatut. Ja no és hora de dir o discutir si volíem posar-hi això o allò. El nou Estatut ja el tenim aprovat a nivell institucional i ara ens toca a tots plegats dir si la feina feta ha estat positiva i la volem referendar o pel contrari la volem suspendre.
Tothom reconeix que el nou Estatut conté un augment notable d’autogovern. Es a dir podrem decidir aquí, organitzar i finançar nous equipaments, infraestructures i serveis destinats a millorar les condicions de vida de tots els catalans i catalanes i per tant de tots el solsonins. Al final això es traduirà en millores en equipaments per la gent gran, en sanitat, o en educació, però també en carreteres, medi ambient,etc.
De fet, és tant senzill com decidir si volem avançar o retrocedir. El nou Estatut permetrà majors inversions en les zones rurals. S’aposta per un major reequilibri territorial, i en part la organització en regions té com a prioritat descentralitzar i desconcentrar el poder barceloní per acostar-lo a les comarques. I les rurals serem les més beneficiades d’aquesta política.
Si en 26 anys del vigent Estatut s’ha fet el que s’ha fet, què no podrem millorar amb un Estatut més potent i ben finançat. Animo a tothom a llegir el text, sobretot en aquells apartats que més interessen a la gent, com son les competències, o els drets i deures que proclama i garantitza. Es una bona manera d’assegurar que ens afavoreix clarament.
I el Solsonès com tantes altres comarques de muntanya necessita una especial atenció per mantenir el ritme de creixement i evitar una descompensació territorial que ens perjudicaria. El nou Estatut conté les eines necessàries per fer-ho possible. I per aquest motiu i tants altres de caràcter més general, han de ser més que suficients per animar a tothom a donar-li suport.

Joan Roma i Cunill, diputat al Parlament pel PSC . Article per Regió 7 –solsonès.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?