Tuesday, April 04, 2006

 
BUTLLETÍ INFORMEM NÚM 16 ABRIL 2006

BORREDÀ – PARC AVENTURA
Sota aquest nom s’aplega un projecte que tindrà un gran interès i repercussió de cara el futur immediat del nostre poble. Es un altre complement en el marc de la transformació del Càmping Campalans en un de primera categoria.
D’entrada significa adequar un espai de més de 8.000 m2 en un parc d’aventura, ple d’activitats per petits i grans, situat just a la entrada del càmping , a peu de la carretera entre Borredà i Sant Jaume de Frontanyà.
Els treballs de neteja i adequació d’aquest espai han permès ubicar aquest parc en el bosc proper al càmping i permetran seguir diferents itineraris amb tot un grapat d’activitats a cadascun dels recorreguts.
La inversió directa se situa en els cent vint mil euros i l’equipament s’integra totalment en el medi natural triat, de manera que s’han evitat totes les agressions a la massa forestal que conté el parc.
L’empresa promotora, independent respecte el càmping, i l’ajuntament de Borredà signaran properament un conveni pel qual els alumnes de les escoles tindrà un accés privilegiat a les instal·lacions durant tot l’any, i també els habitants del poble disposaran d’unes condicions especials per fer-lo servir.
Aquest parc serà el segon de la comarca. El primer fa un any que funciona, en el municipi de Saldes, i es considera que la llunyania d’un a l’altre serà un factor positiu per els dos.

60.000 EUR MÉS DEL PERC
L’any passat , la Generalitat va concedir una subvenció de 48.000 euros per facilitar la portada de llum a la zona de Cabanas . Concretament a realitzar el projecte de subministrament elèctric de 6 cases de pagès, incloses les instal·lacions municipals d’aigua situades a la zona de Cabanas.
Per aquest any es preveu la aprovació d’una subvenció addicional de 60.000 euros que permetrà cobrir la meitat del cost total d’aquest projecte, valorat en 218.000 euros en total.
Les obres estan previstes que comencin a meitats de maig, la primera fase , i a finals de novembre la segona fase. Previsiblement a finals d’any o a principis del vinent es podrà disposar de corrent elèctric a les cases de: Casa Nova de Casadejús, Casadejús, Cal Pei, Cal Blau, Cabanas ( instal·lacions municipals d’aigua ) i Subirats.
Aquesta serà la darrera de les electrificacions rurals del municipi, i s’haurà pogut dur a terme gràcies als ajuts del Pla d’ Electrificació Rural del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

RENOVACIÓ DEL CAMÍ ASFALTAT DE LA RIERA DE MERLÈS
Per aquest any hi ha el compromís del Consell Comarcal del Berguedà i de la Generalitat perquè es procedeixi a una total renovació de l’asfaltat del camí rural de la Riera de Merlès, molt malmès pel pas del temps.
La previsió és que les obres comencin dintre d’aquest mateix any i s’ha demanat que abarquin tot el traçat del camí. Es a dir, des de l’ Hostalet (Les Llosses) fins Sant Cristòfol (Sta. Maria de Merlès). També s’ha demanat que incloguin una millora de les cunetes, i la col·locació de valles protectores allà on faci falta i senyalització horitzontal i vertical.
Aquest camí cada vegada fa més funcions de carretera i conté dos càmpings en el seu recorregut, a més d’altres cases i instal·lacions. Es per aquest motiu que ha quedat malmès des de la seva construcció i primer asfaltatge i ara li convé aquesta renovació general .

OBRES APARCAMENT
Es troben ja en una fase força avançada les obres de construcció del Aparcament municipal com tothom ja pot veure.
Aquest aparcament també contindrà una zona de recollida de deixalles domèstiques i de selectiva, mitjançant contenidors soterrats. Ara es fa la primera fase de col·locació dels prefabricats i tapes i l’any vinent es posaran en funcionament d’una manera definitiva.
El contenidor de voluminosos anirà fora d’aquest indret degut a l’enorme volum que s’hi tira setmanalment. L’ajuntament està buscant una nova ubicació , en un lloc menys visible i que permeti encabir-hi més coses,i no s’hagi de buidar tantes vegades com ara. Oportunament donarem compte del lloc triat.
En quan a l’ aparcament la intenció és que a l’estiu pugui entrar en servei i pugui acollir un centenar de vehicles, de manera que faciliti un bon aparcament i alliberi la Plaça Major dels problemes que ara té en matèria de circulació.

OBRES PDR – AIGUA.
En el marc del Pla de Desenvolupament Rural del Departament d’ Agricultura de l’any passat es va concedir una subvenció que ens permet realitzar 3 obres amb caràcter de urgència i que han d’entrar en servei abans de l’estiu.
La primera fa referència a la construcció d’un nou dipòsit de 120.000 litres al costat d’un de 30.000 situats a la zona de Subirà i que donen servei a les cases situades en aquell indret. Amb aquest nou dipòsit s’haurà de bombejar l’aigua menys sovint i tindrem una major capacitat d’emmagatzament.
La segona obra consisteix en substituir una canonada dels dipòsits de sedimentació de Cabanas a l’arqueta de Molí de Cabanas. Aquesta nova canonada,més gran i millor situada, permetrà garantir que tota l’aigua captada podrà arribar al dipòsit general. La vella canonada fou construïda vint anys enrere.
Per últim, es col·locarà un clorador automàtic en el dipòsit nou de Can Gall per millorar la cloració de l’aigua de tot el poble.
Aquestes obres estaran acabades a principis del mes de juny i milloraran les instal·lacions d’aigua, tal com ja es va exposar en un anterior butlletí.

CATÀLEG DE MASIES
En un anterior butlletí ja es va exposar que l’ajuntament elaboraria el catàleg de masies que prescriu la nova llei d’urbanisme. Aquest treball s’ha adjudicat a la Universitat de Vic, juntament amb uns quans altres municipis i està previst que comenci dintre de poques setmanes.
El treball serà lent i exhaustiu. Per part de l’ajuntament hi posarem totes les cases que figuren en el nostre actual llistat i totes aquelles que els propietaris ens han demanat de posar , perquè figuren en escriptures notarials o perquè es veuen les restes .
La Generalitat ja ens ha manifestat que tindrà una visió més aviat restrictiva a l’hora de aprovar el catàleg i en principi serà fàcil autoritzar la rehabilitació de cases que estan en peu, i senceres, o gairebé senceres, però en canvi no es preveu el permís per reconstruir cases totalment enderrocades o que només tenen algunes restes.
Ja no depèn de l’ajuntament aquesta aprovació sinó del Departament de Obres Públiques de la Generalitat, on està ubicada la Direcció General de Urbanisme.
Tal com ja varem manifestar anteriorment, quan disposem del catàleg en farem una aprovació inicial i el publicarem perquè tothom vegi si està complert o no. Posteriorment farem la aprovació provisional i la passarem a Urbanisme pel seu estudi i aprovació. Posteriorment es farà la aprovació definitiva. En aquest cas per part de la Generalitat.

FESTA MAJOR 2006
Recordem a tothom que les dates de la Festa Major d’enguany son els dies 19,20, 21 i 22 d’agost.
Com cada any el Club de Futbol Sala organitza el Campionat de futbol previ a la celebració de la Festa Major, amb una alta eficàcia i una bona participació de clubs del pobles i voltants.
La Comissió de Festes ja té el programa a punt que oportunament repartirà per totes les cases. I el finançament es farà amb rifes i tómboles, a més de les aportacions institucionals.

NO HI HAURÀ CONCURS DE PINTURA.
S’ha decidit fer una pausa, més o menys llarga, en la organització del concurs de pintura a l’aire lliure que es celebrava el primer diumenge de setembre.
Considerem organitzar altres esdeveniments que poden tenir igual o major interès pel poble i una pausa sempre va bé ,desprès de molts anys de concurs. La decisió s’ha pres de comú acord amb la coordinadora d’aquesta activitat al Sra. Carmen Andreu.

SEGONA FASE DE CAMINS RURALS.
Dintre de poc quedaran definitivament acabats els camins arreglats per la empresa TRAGSA, mitjançant acord amb el DARP.
L’ajuntament ha preparat una llista amb altres camins que convindria arreglar i que porten a cases habitades tot l’any. Sempre s’ha dit que aquesta seria la prioritat, en el benentés que els altres camins del poble continuaran sent objecte d’atencions i manteniment, gràcies a les ajudes que la Diputació de Barcelona dona a la ADF.
Els camins que considerem haurien de tenir un tractament preferencial serien els de :Salselles-Vilacanina-Prats, el de les Rovires de baix, el de El Pati, el de Puigcercós i el de el Molí de Cirera.
La previsió és redactar els projectes aquest any i poder fer les obres l’any vinent. Actualment també s’està estudiant utilitzar uns nous materials per arreglar camins rurals. I en aquest sentit el de les Rovires de baix s’ha estudiat per fer-hi una prova pilot. Es tracta de l’ùs de “àrids reciclats”. Es a dir, el material provinents de les runes de cases es tritura i es separa segons composició, per posteriorment fer-lo servir com a capa de compactació.
La Generalitat ens ha proposat agafar un dels camins per provar aquesta tècnica que és àmpliament utilitzada en altres països europeus i que aquí es vol introduir d’una manera progressiva, però ràpida. Hi ha una planta de tractament d’àrids a Callús, però aviat n’hi haurà una altra a Manlleu. D’algun d’aquests llocs vindria el material per fer servir. En aquest cas el resultat és bo i no és tant agressiu o no fa tant contrast amb el paisatge com l’asfalt.

IMPORTANTS LLEIS EN TRAMITACIÓ.
L’Alcalde va convocar reunió de la gent de la tercera edat per donar a conèixer la tramitació de 3 lleis que tindran una gran repercussió de cara el futur immediat de tota la gent gran.
En el Congrés de Diputats es tramita la Llei de Dependència que entrarà en vigència l’any vinent i comportarà grans facilitats per totes aquelles persones amb dependències severes, independentment de la edat que tinguin.
En el Parlament de Catalunya es tramita la nova Llei de Serveis Socials i la de Prestacions Econòmiques. Dues lleis que també entraran en funcionament l’any vinent i que permetran incrementar els serveis d’atenció a les persones grans en les diferents variants: ajut a domicili, serveis d’atenció, activitats,etc.
I sumades a aquestes lleis hi ha l’increment d’ ajuts i serveis provinents de la Diputació de Barcelona, amb la qual hem signat conveni per augmentar la dedicació de la Dinamitzadora de la Tercera Edat, Rosa Genovès , per una banda i la implantació del servei de tele- alarmes. En aquest darrer apartat tenim ja 7 persones que viuen soles a casa seva i han demanat tenir aquest servei. Qui el necessiti pot anar els dilluns de 9 a 12 del matí a parlar amb la Assistenta Social, Montserrat Pedrals.
L’alcalde, en aquesta reunió, ja va deixar clar que es convocarien noves reunions per donar a conèixer els avenços en aquestes i altres lleis, així com de les activitats i serveis destinats al col·lectiu de la tercera edat, que per ser el més nombrós i necessitat del poble continuaria tenint prioritat en matèria de dedicació i atenció municipal.

INVERSIONS EN TELEVISIÓ PER CABLE.
Actualment s’estan duent a terme diverses inversions i treballs per adaptar la televisió per cable municipal a les novetats digitals.
S’ha canviat una part del cable troncal entre el casc urbà i les antenes de recepció. També s’ha instal.lat una nova antena col·lectiva per millorar la recepció i captar alguns nous canals.
A continuació s’aniran substituint els canals analògics pels digitals, fins completar la renovació. Tal com ja s’ha dit aquest canvi comportarà l’ús d’un aparell a cada televisor a part del col·lectiu que posarem a la capçalera del sistema. La inversió individual serà molt petita i permetrà ampliar notablement els canals de televisió.

PORTADA D’AIGUA –SECTOR OEST
S’ha confirmat l’ execució de projecte, una vegada han manifestat el desig de poder tenir aigua un conjunt de cases de Borredà i Vilada. Per aquest projecte hi ha un ajut de 60.000 euros del FEDER i a la vista de la presència d’algunes cases de Vilada s’ha acordat repartir en tres parts l’import que quedi fora de la subvenció.
Es a dir que ,una vegada feta la adjudicació, es repartirà l’import a pagar entre l’Ajuntament de Vilada, el de Borredà i els propietaris beneficiats pel projecte. D’aquesta manera l’import serà fàcilment assumible per totes les parts.
La previsió és adjudicar les obres en els propers dos mesos i tenir-les acabades a finals d’any o principis de 2007.

MÉS D’UN MILIÓ EN OBRES EN EXECUCIÓ
No havia passat mai des del 79 que coincidissin tantes obres municipals al mateix temps. A dia d’avui hi ha obres per un total de 1.200.000 euros en execució. La partida més gran és la dels camins amb 525.000 euros. Segueix la Ampliació del Cementiri amb més de 300.000, l’ Aparcament municipal amb 160.000, el Consultori Mèdic Municipal amb 120.000, la Rehabilitació del Molí de Subirà amb 15.000 , el nou dipòsit d’aigua a Subirà amb 30.000. I ben aviat s’hi afegirà la primera fase de portada de llum a la zona de Cabanas.
Tot això es fruit de les llargues tramitacions i gestions, primer per obtenir subvencions, i després per convocar i adjudicar els concursos d’obres. En poques setmanes gairebé totes les obres estaran acabades i representaran un gran avenç en dotació d’infraestructures i equipaments pel poble.
I evidentment tot aquest cúmul d’inversions només son possibles per les aportacions de la Unió Europea, el Govern Central, la Generalitat i la Diputació de Barcelona. El nostre mèrit és anar a buscar-les a tot arreu i aconseguir-ne el màxim i en les millors condicions. Es el que hem fet fins ara i el que continuarem fent en el futur.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?