Sunday, May 31, 2020

 

A CADA PAS, UN RETROCÈS - art. Nació Digital Solsona

A CADA PAS, UN RETROCÈS.
Estem, en un dels pitjors escenaris per un govern de coalició com el que formen, Junts x Cat i ERC. La pugna entre dos partits nacionalistes, esdevé guerra oberta, quan son conscients de jugar les darrers partides, abans de l’hora decisiva: les eleccions al Parlament.
Les batalletes habituals, han donat pas a batalles obertes, sense quarter. Tot s’hi val, i qui no segueix les instruccions, esdevé traïdor a la causa. I a l’hora de batallar, tot serveix i tothom pot ajudar a la guerra d’uns contra els altres. Posaré uns exemples, ben actuals.
Aprovació dels pressupostos 2020, elaborats i negociats per ERC, que és qui ostenta la Conselleria del ram. Just l’endemà de la seva aprovació i davant la indignació de molta gent, i algunes entitats de relleu del país, en contra del fort augment de l’impost de successions, Junts x Cat, PDEcat, i entorn, surten per dir que hi estan en contra, i que de seguida que puguin l’anul·laran ¡¡¡ Sorprenent ¡¡¡
Llei 5/2020 de 29 d’abril, per la qual es modifiquen un gran nombre de lleis, entre les quals, les que regulen les taxes, quotes i impostos a diverses activitats, com les relacionades amb la caça. Totes les societats de caçadors s’hi mostren en contra, i comencen unes importants mobilitzacions que s’allargaran tant de temps com faci falta. Hi ha 63.000 caçadors federats, una força notable, com per fer por, a qualsevol partit. Resultat, com que les modificacions han vingut de la mà d’ERC, Junts x Cat – PDEcat, es posen al costat dels caçadors. Curiós ¡¡¡
La Proposició de Llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, ha tancat tramitació i està previst sigui debatuda i aprovada en la primera sessió del Parlament d’aquest mes de juny. Doncs, bé, com que aquesta Proposició de Llei arriba de la mà de Junts x cat, a proposta de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, hi ha una autèntica tempesta de peticions i acords, per la seva congelació i retirada. Ajuntaments, Consells Comarcals, Entitats com ADF, Foment, Propietaris forestals, Sindicats agraris, etc, demanen la retirada. Lògicament també ERC s’ha mobilitzat per mostrar el seu desacord. Sorprenent ¡¡¡
Aquesta setmana, el President del Govern, demanarà una sisena i darrera pròrroga de l’Estat d’Alarma, per la qual cosa ha buscat el recolzament dels partits, més sensibles a la petició. ERC ha acordat la seva abstenció, lligada a uns compromisos de major protagonisme en el territori català. Junts x Cat, i el propi president Torra ja han mostrat el seu total desacord, amb aquesta decisió d’ERC.  Increïble ¡¡¡ no és cap decisió de govern, sinó de partit ¡¡¡.
Per últim, i no cansar al lector/a. Petició per part d’ERC de convocar eleccions al Parlament, abans no sigui massa tard, per culpa de l’ imminent sentència del Suprem, confirmant la inhabilitació del president Torra, per l’afer d’incompliment de la llei electoral, en matèria de símbols partidistes, en el balcó del Palau de la Generalitat. Junts x Cat, respon que no hi ha cap pressa i  no tenen clar si donaran compliment a la sentència d’inhabilitació. Inimaginable¡¡¡
Podria afegir dotzenes més de desencontres i conflictes , més o menys greus, però a la vista dels anteriors, podem dir que el govern que tenim, té massa problemes com per tenir temps de governar. Es hora d’eleccions i poder posar els dos partits a l’oposició que és on millor poden servir al país. Un govern ha de donar passos endavant, no enrere.
Friday, May 29, 2020

 

VULNERACIÓ ACORDS - art. Regió 7


VULNERACIÓ ACORDS.
Ha aixecat una considerable polseguera, l’acord , entre partits,  per a buscar majoria suficient com per aprovar una nova pròrroga de l’estat d’alarma. Parlo de l’acord entre la portaveu del PSOE, el de UP, i la representant de Bildu, en el Congrés de Diputats. L’acord, posteriorment matisat o modificat, parlava de la derogació “íntegra” de la reforma laboral del PP, en comptes de la modificació d’aspectes rellevants de la reforma, com figurava en el pacte de govern entre PSOE i UP.
Es evident que es va tractar d’un error, comprensible en un moment d’alta tensió i nervis, per un tema tant rellevant com disposar de majoria suficient per allargar quinze dies més, un estat d’alarma que ha donat uns esplèndids resultats. A les xifres em remeto. Ara bé, és cert que s’han d’evitar repeticions d’actes com aquest. Em refereixo a acords, no prou consensuats ni debatuts, amb tots els membres del govern, i altres estaments, directament afectats com son els representants empresarials i sindicals. Les presses mai son bones conselleres, i així s’ha comprovat, una vegada més.
Dit això, tant ERC com Junts x Cat, i alguns altres oportunistes, han volgut veure en aquest incompliment de l’acord signat, una mostra de mal govern, i de desconfiança envers les propostes o acords que pugui signar el govern central. Poca credibilitat mereixen aquestes crítiques, quan obliden el més important: parlem d’un acord entre partits, no d’un acord de govern, i menys d’un acord parlamentari, fruit d’un debat i votació en el Congrés. Son temes radicalment diferents.
Un acord entre partits, lliga els partits, però no el govern. El govern parla , mitjançant acords del Consell de Ministres. En aquest cas, son d’obligat compliment, a l’igual que els acords o resolucions que es debaten i es voten en el Congrés de Diputats o en el Senat.
Arran d’aquesta controvèrsia, he volgut veure la realitat catalana. Es interessant sempre comparar i valorar què passa aquí , especialment ara, en que cada dia, el govern de la Generalitat està més ocupat i preocupat per a criticar les decisions del govern central, que no pas per a dedicar-se a resoldre els nostres problemes.
He repassat el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, i les compareixences parlamentàries del Grup Socialista,  Catalunya en Comú Podem, Ciutadans i el PPC, amb el resultat insòlit de 34 , sí sí ( trenta – quatre ) incompliments i vulneracions d’acords i resolucions, debatudes i aprovades, en sessió plenària del Parlament de Catalunya. Això sí és greu. Molt greu, perquè suposa haver presentat i votat, resolucions d’obligat compliment que el govern de la Generalitat, ha menystingut, oblidat o vulnerat, al llarg dels darrers deu anys. Fins i tot algunes, aprovades per unanimitat ¡¡¡
Aquí sí, hi ha una vulneració d’acords oficials, no entre partits, sinó de la màxima institució del país, com és el Parlament de Catalunya. Però, si hi afegíssim altres acords, resolucions i propostes presentades i votades en diferents Comissions del Parlament, la xifra superaria el centenar.  Tant és així que la credibilitat del Parlament ha quedat molt malmesa arran aquests acords que s’han incomplert de forma reiterada, lligats a temes tant variats i urgents com les mesures contra la pobresa, o sobre inversions en el territori, desplegament i incompliment de lleis, etc.
Tornant al principi, crec que la polèmica aixecada pel pacte tripartit, amb Bildu, ha estat un error que servirà per a evitar la seva repetició, en altres casos, però extreure’n una manca de credibilitat del govern central, és,  no solament excessiu sinó fruit de la mala fe i el desconeixement de la realitat. Farien bé els dos partits de govern, aquí, a casa nostra mirar les seves agendes parlamentàries i fins i tot les del Consell Executiu, per veure qui realment vulnera acords presos.


Thursday, May 28, 2020

 

CATALUNYA, REORDENACIÓ PENDENT - art. Diari de Terrassa


CATALUNYA, REORDENACIÓ PENDENT.
Una administració pública, ve a ser una empresa de serveis, sense afany de lucre, destinada a cobrir les necessitats dels ciutadans, en totes aquelles àrees que li son pròpies. Cada nivell d’administració té unes competències específiques, a les quals ha de dedicar tots els esforços, abans de ficar-se en àmbits que no li son propis.
Així, doncs, els ajuntaments tenen les competències que regula la Llei de Bases de Règim Local, la  Generalitat, les que estableix l’Estatut d’Autonomia, i l’Estat, les que contempla la Constitució. Entremig , hi ha altres entitats i organismes, que no sempre tenen clares les coses i que haurien de reconsiderar-se, si es vol que el conjunt funcioni com cal.
Dit això, les administracions estan força lluny de tenir les estructures i funcionament, posats al dia, excepte els ajuntaments, que han tingut una evolució molt millor que la resta de nivells. El fet d’estar en permanent contacte amb els ciutadans, de grat o a la força, han hagut de modificar les seves estructures i serveis, per facilitar una major eficiència i proximitat. Això s’ha traduït en un millor ús del diner públic, i una millor dotació de personal, per a cada àrea en concret.
No passa, ni de lluny, el mateix ,en els altres dos nivells, dits superiors, tot i que no m’agrada gens aquesta estratificació. Generalitat, i amb ella, les CCAA; i l’Estat. Aquests dos nivells, tenen estructures, pròpies del segle passat, amb tot el que suposa de lentitud, burocràcia, mala distribució del funcionariat, rutines habituals, etc. I, sobretot, superestructures, impossibles de mantenir. Em limito a parlar de la Generalitat, ja parlarem un altre dia de l’Estat.
El govern de la Generalitat, es composa de 13 Conselleries o Departaments, sota l’autoritat del president. En resum, el Consell Executiu, està format per 14 persones. Passo a enumerar el desplegament territorial de cada Conselleria. Presidència ( que no president) , 7 Serveis Territorials ( SSTT), Salut 9 regions sanitàries ( fa poc en tenia 7), Interior ( Mossos) 9 regions, Agricultura, 6 Serveis Territorials, Ensenyament 10 ( SSTT), Territori i Sostenibilitat 7 ( SSTT) i 11 Comissions territorials d’Urbanisme; Acció Exterior 16 Delegacions arreu del món, Cultura 6 ( SSTT), Justícia 7 ( SSTT), Treball 5 ( SSTT),  Empresa 5 ( SSTT), Vicepresidència – Economia i Finances, 8 Delegacions territorials. A tot plegat, s’hi ha d’afegir les 7 Delegacions del Govern de la Generalitat, les 8 Vegueries, i els 42 Consells Comarcals.
Deixo a part, les 4 Diputacions provincials, que ajuden els ajuntaments i no es poden considerar un nivell d’administració.
Aquesta estructura, en comptes de reduir-se i adaptar-se a les noves tecnologies i a les polítiques d’austeritat, ha anat creixent, de forma anàrquica, en funció de cada Conseller/a, i de les relacions i  interessos dels partits de govern. Mireu bé aquesta estructura, però tingueu en compte que hi falten els alts càrrecs, que les han de coordinar i dirigir. Per damunt d’aquesta ordenació territorial, hi figuren els Secretaris generals, de cada Departament, així com els Directors Generals i Subdirectors de cada àrea. El conjunt és enorme per un petit país com el nostre de només 7,5 milions d’habitants. Però, aquesta estructura té dos grans inconvenients: l’enorme cost, i l’ ineficàcia. La Generalitat té prop de 200.000 funcionaris. Molts o pocs ? Depèn. En tot cas, molt mal distribuïts. Una administració eficient és la que té els funcionaris justos, tancats a les oficines, i els necessaris, en els llocs adients. Falten mestres, metges, treballadors socials...i sobren buròcrates. Es una mostra que l’administració no s’ha posat al dia. Es molt cara, lenta i ineficient. Els nous temps requereixen una ordenació, radicalment diferent de la que tenim. Estem a finals del primer quart del segle XXI, no, quaranta anys, enrere.Wednesday, May 27, 2020

 

EL MÉS SORPRENENT .- art. Endavant Digital


EL MÉS SORPRENENT.
El més sorprenent del procés independentista, ha estat, el gran nombre de persones que havien cregut en el seu èxit, emportats per uns desitjos i unes promeses, que res tenien a veure amb la realitat.  S’ha de reconèixer que en el anomenat “ estat major del procés “ hi havia uns quants experts en mobilització de masses, algun psicòleg i algun estratega, ni que fos de saló. En els primers anys, varen aconseguir injectar uns quants lemes i missatges, senzills, però efectius. Sempre hi ha desconfiances, males arts i enveges entre càrrecs institucionals, de partit, i entre territoris. Només falta que algú tingui els mitjans tècnics, econòmics i humans, per poder-los aprofitar i explotar, de cara als objectius perseguits.
Es el que s’ha dut a terme, en els anys de procés. Existia i existeix una malfiança i tensió entre Catalunya i el que anomenem el Madrid polític. D’aquí a alimentar aquesta tensió, i a generalitzar-la, transformant el Madrid – polític, en  Espanya, hi va un petit pas. Si en un tema el procés ha tingut èxit ha estat, en el foment de les distàncies entre un territori i un altre, fins el punt de crear i incentivar l’odi a tot el que vingui d’Espanya.  Sigui real o no.
La resta d’objectius que perseguia el procés, han quedat derrotats, o congelats fins a noves generacions, que els reprendran ,o no. En tot cas, els qui ara vivim, ja no ho veurem. Parlo de renaixements, que poden tardar quinze, vint o trenta anys. La història té certes repeticions, sota altres criteris i altres modalitats. Serà en aquells moments, quan alguns estudiaran tot el succeït en aquests darrers vuit anys, per a comprovar si en poden prendre algun exemple, o no.
De tot el vist i escoltat, sorprèn la simplicitat dels arguments i la inconsciència dels promotors, considerant poder emprendre un camí, obviant totes les dificultats. La mediocritat dels actors, els ha portat a menystenir l’estat de dret, i per descomptat, el poder d’un Estat. Oimés quan aquest Estat, figura com la potència número dotze, a nivell mundial, i la quarta a nivell de la UE. Tampoc varen meditar sobre temes tant elementals , per tirar endavant un procés independentista, com és el de disposar d’una amplíssima majoria a nivell intern, abans de buscar aliats, a nivell extern.
Es impensable iniciar qualsevol moviment separatista, si prèviament no disposes d’un seixanta o setanta per cent de la població, a favor. I per descomptat, res és viable ni possible, sense un recolzament extern, a nivell dels grans Estats mundials. En aquest moment, cap Estat europeu, té cap intenció de recolzar un moviment separatista, dintre de la UE, de manera que mai es trobaran ajudes ni comprensió, per un procés com el que es volia dur a terme.
I tampoc es pot impulsar un procés, amb mentides o mitges veritats sobre la viabilitat com a país independent. Els documents ho aguanten tot, però, algú hauria d’explicar que Catalunya té un deute de vuitanta mil milions d’euros, i nul.la possibilitat de recórrer al deute extern. No hi ha marge de maniobra per sobreviure, ni un sol mes, fora del marc de l’Estat, i de la UE.
Perquè, malgrat tot, no es va parar el procés ? Per un simple efecte “bola de neu”, segons el qual, uns fets provoquen unes reaccions, aquestes, unes altres, i així d’improvisació en improvisació, es van donant tombs, fins a caure en la dura realitat de l’estat de dret. Pensar en que es pot fer un pols a l’Estat, a la Justícia, a la UE, i a una part important de la pròpia ciutadania, suposa inventar-se una altra realitat, i mantenir-la, fins que , aquesta s’imposa de forma clara i contundent, amb sentències judicials.

Hem arribat al final del procés, que no vol dir, al final de la inestabilitat política i social. El procés, ha fracassat, però deixa ferides que tardaran a curar. Necessitarem dues o tres generacions per a superar tot el que el procés ha espatllat, però que ningú cregui que el “ho tornarem a fer “, pugui donar altre resultat que “tornarà a fracassar”.  Si els principals promotors, assumeixen la impossibilitat de repetir accions semblants, començarem a caminar cap un futur prometedor. I en aquest futur, tant important és la convicció pròpia, com la presa de decisions del govern central, per a trobar un nou encaix de Catalunya, que doni respostes a justes reivindicacions que fins ara no han estat ateses. 

Tuesday, May 26, 2020

 

BORREDÀ, UN ANY DESPRÉS - art. blog personalBORREDÀ – UN ANY DESPRÉS.

El pas del temps, és molt relatiu. Per a uns, molt ràpid, per a d’altres, molt lent. Sigui com sigui, ha passat ja, un any, de les darreres eleccions municipals ( maig de 2019) i per tant , en queden tres, per a finalitzar el mandat.
Aquest, és un bon moment per a fer una valoració de la nova etapa, després de molts anys d’alcaldia ( 28 anys, i 12 de regidor de govern).
En primer lloc, vull manifestar l’encert en retirar-me. N’estic profundament satisfet, per considerar tancada la llarga etapa de govern, i la necessitat de donar pas a una nova fornada de polítics. Cadascú té unes maneres i uns ideals propis que posa al servei de la institució. Poden agradar més o menys, però l’important és que hi hagi uns projectes i uns objectius clars, per aprofitar al màxim els recursos propis i els externs.
Quan volto pel poble, vaig recordant els tràmits i gestions que varen suposar, infraestructures, equipaments i serveis, que ja ningú qüestiona o recorda, perquè els té a la vista o en fa ús quotidià. Estan aquí, donen servei, doncs, ja està. Com i quan es varen fer, és cosa del passat. Ara, toca pensar en els que queden per fer, o per millorar, després dels anys transcorreguts.
I és que , en democràcia, els governs municipals son parts d’una cadena sense fi. Quan un tram es desfà, se n’hi posa un altre, i la vida continua. I així, ha estat en el nostre cas. Borredà té un nou equip de govern, i uns representants a la oposició. A la vista del que s’ha fet, puc dir, que el resultat ha estat clarament positiu. No s’ha deixat perdre cap dels ajuts, pendents d’executar i justificar, i el funcionament de totes les infraestructures, equipaments i serveis, s’ha fet, s’està fent, sense interferències ni interrupcions.
Es a dir, s’ha aprofitat tot el que varen trobar, i han emprès nous projectes i objectius, segons han cregut convenient. No he trobat ni vist, cap actuació errònia, digna de ser esmentada, tot i que en política com a nivell d’empresa privada, la perfecció no existeix. L’important és estudiar bé els temes, i procurar evitar decisions precipitades o poc meditades.
La maquinària municipal, està en ple funcionament, i no hi ha cap sensació d’improvisació o desgavell. Això que sembla fàcil, no ho és gens. Un petit poble com el nostre, té multitud de necessitats, que cal cobrir diàriament. Algú les ha de planificar, preveure i resoldre, en una gestió intensa però callada. Aquesta és la gran feina diària perquè tot rutlli adequadament bé.
Tenim, però, el greu problema del despoblament del món rural. Alguns pensen que des d’un ajuntament s’hi pot actuar de forma molt directa i efectiva. Això, no és realista perquè el problema és d’una gran amplitud i complexitat. Només amb accions coordinades, entre totes les administracions, es pot aconseguir un redreçament del fenomen.
Durant anys, molts anys, he format part de comissions d’estudi i actuació en petits municipis, tant a Diputació de Barcelona, com a Federació de Municipis, i amb algunes altres instàncies del partit i d’altres organitzacions. El problema afecta a més de 2.000 nuclis de població de tot Espanya i a prop de 600 a Catalunya. El model de creixement ha estat erroni, i això ha portat a crear una immensa àrea metropolitana, amb braços potents amunt i avall de la costa, i a una desertització, a l’interior del país.
Contra aquest model s’ha de lluitar, però és impossible fer-ho sols. Només amb grans agrupacions d’ajuntaments, partits i institucions es pot aconseguir replantejar el model. I he de dir que des de Madrid, se n’és conscient, per primera vegada.
Però, tornant al poble, acomplert el primer any, el resultat és clarament positiu. Animo, doncs, a continuar per aquest camí, amb el mateix ànim i dedicació que he vist en aquest temps.

Borredà, 26 de maig de 2020.

Monday, May 25, 2020

 

MOLÍ DEL CAVALLER (Vilada)- OFERTA FEINA PER A 10 PERSONES


MOLÍ DEL CAVALLER – OFERTA DE FEINA
Des d’Indòmit, ens demanen que us fem arribar la següent oferta de feina per treballar al Molí del Cavaller ( Vilada).
Necessiten 4 persones per lloguer de material, 3 per gestionar l’accés amb cotxe i 3 per servir begudes i gelats .

Per més informació sobre les condicions laborals, poseu-vos en contacte amb l’empresa a través de : inf*indòmit.net o  . Tel. 639 980 153

Sunday, May 24, 2020

 

NI AMB MI, NI SENSE MI. art. Nació Digital Solsona


NI AMB MI,  NI SENSE MI.
“Ni amb mi, ni sense mi”, no, no és cap expressió de Santa Teresa de Jesús, sinó la situació en la que es troba el PSOE a l’hora de negociar qualsevol acord amb els partits de l’oposició. Especialment quan tracten amb ERC, Junts x Cat i C’s.
Aquesta situació, molt pròpia de l’infantilisme polític que practiquen aquests tres partits, suposa una pèrdua de temps, i una inconsciència enorme, a l’hora de participar en la governança del país. De fet, impedeixen un mínim de coherència i continuïtat en les polítiques , generals i sectorials, absolutament indispensables per al bon govern.
Quan veig les reaccions de cada partit, respecte les negociacions, dels altres partits amb els quals es confronta, electoralment parlant, em dona la sensació de la rebequeria d’aquells infants, dient no, a tot, amb el simple argument de: si pacteu amb aquell, no puc pactar amb vosaltres. I si aquell vota a favor, jo he de votar en contra. La justificació o els arguments, sinó es tenen, s’inventen. Es igual. No hi ha cap vergonya en plantar-se davant els mitjans de comunicació i bolcar tot un seguit de retrets, impropis de persones serioses.
De fet, portem ja un bon grapat d’anys, en que les respostes “poca soltes” s’han convertit en habituals. Ho veiem en els principals responsables del PP, es diguin Pablo Casado, García Egea, Díaz Ayuso, o Cayetana.  Davant, autèntics acords d’Estat, poden perfectament votar-hi en contra, sense cap mania, ni cap remordiment. Dient que el PSOE o UP, representen la ràbia dels perdedors, o no tenen la confiança dels espanyols. Els motius son el de menys, cosa que produeix autèntica por si algun dia aquesta gent arriben a tenir la governança de les principals institucions del país. Com a mostra ja tenim com funciona la Comunitat de Madrid.
Pel que fa ERC, està en el seu marc normal i habitual. Diríem, en el seu marc “històric” on sempre pot decidir i fer, la cosa més inversemblant. Tant pot ser capaç,  en un moment donat, de situar-se en un moment esplèndid, com caure en la més absurda contradicció. Va en el seu ADN, dir una cosa, i fer la contrària, o canviar de posicionament d’un dia per l’altre.
En els darrers temps, hem vist votar en contra d’una proposta, i queixar-se de que el PSOE hagi buscat un altre soci. Es l’expressió del titular: “ni amb mi, ni sense mi”. Es a dir, exigeix que si ells no sumen, tampoc volen que el govern sumi amb altres. Fan cert la dita, de “ni menjar ni deixar menjar”. Difícil soci aquest, perquè sempre és imprevisible i voluble. No se sap mai, quines batalles internes tenen i quina estratègia han canviat com perquè algú els entengui.
Si anem a Junts x Cat, podem dir coses semblants, si bé, agreujades per una situació interna explosiva i incomprensible per a qui no hagi fet un doctorat en la composició i comandament d’aquesta força política. Una part depèn directament de Waterloo, una altra del PEDcat, i una altra va per lliure. Es una mena de “tres en uno” que fa del tot, impossible un pacte , mínimament estable. Van repetint determinades expressions com un mantra, i encara no s’han assabentat de les competències del president i del seu govern.
Pel que fa C’s es mouen en un mar de contradiccions, des de la seva buscada derrota electoral. Una derrota històrica que ningú pot comprendre, després d’uns magnífics resultats, que no varen servir per a res. Algun dia, tindrem una tesis doctoral per a explicar els motius d’un posicionament tant irresponsable, com el d’Albert Rivera. I ara, encara no tenen clar cap on han d’anar i també es mouen com els altres dos partits: “ni amb mi, ni sense mi”. Més que ajudar a governar el que juguen és a impedir que altres facilitin la governança.

En resum, tenim un difícil panorama, totalment contrari al que hauria de ser norma, en uns moments tant complicats. Fa enveja veure el comportament d’altres oposicions, en altres països. D’aquí que hauríem de tenir clar l’esforç per a posar a tots aquests partits, en situacions de “prescindibles”. Ara tindrem ocasió de premiar o castigar els comportaments a Galícia i Euskadi. Després , la tindrem a Catalunya. Els partits del no, perquè no, haurien de rebre un càstig espectacular. Seria la millor manera de premiar el seu comportament, en uns moments tant delicats.

Friday, May 22, 2020

 

AMB EXÈRCIT O SENSE ? - art. Regió 7


AMB EXÈRCIT O SENSE ?
En aquests mesos de pandèmia, s’han reobert vells debats, alguns d’ells, a la vista d’imatges que no han agradat a una part dels partits independentistes. Parlo de l’existència de l’exèrcit, i la seva participació en la lluita contra la pandèmia. Això, em porta a parlar d’un debat que els partits independentistes han obviat, per la incomoditat que els genera, i les contradiccions que comporta, dir sí o no, a l’existència de les forces armades, en qualsevol país del món.
Hi ha qui per ignorància o per somnis pacifistes, molt respectables , creuen poder conformar un país independent, sense exèrcit. Tocant de peus a terra, és impossible un país, sense la seguretat que atorguen les forces armades. Només uns pocs països no disposen d’exèrcit, però sí compten amb la protecció d’altres estats. Es el cas d’Andorra, Mònaco, Costa Rica, Islàndia, Aruba, Illes Caiman, i pocs més.
De fet, la participació en qualsevol agrupació d’estats, comporta la obligació de tenir exèrcit. I no solament això, sinó tenir-lo plenament operatiu, amb un nivell de composició en personal i material, adient al territori que ha de protegir. Per entendre’ns, formar part de la Unió Europea, suposa una participació en els seus òrgans de govern, aportar finançament, i disposar d’exèrcit, per la defensa d’aquest territori. Del propi i del conjunt . Es més, es recomana una dedicació del 2% del PIB, com a mínim, al sosteniment de les FFAA.
Son pocs els Estats de la UE que compleixin aquesta recomanació, de fet només ho fan Regne Unit ( 2,56 % ) , França ( 2,01 ), la resta estan per sota, Països Baixos ( 1,43 %), Itàlia ( 1,40 ), Espanya ( 1,34 %) igual percentatge que Alemanya. Però fins i tot el més petits de tots , Malta, també ha de disposar d’exèrcit, ni que sigui amb una dedicació del 0,71 % de seu PIB. Aquest incompliment de la majoria de països, ja ha motivat la queixa i l’exigència dels EUA d’augmentar-la, per no haver de sostenir ells, la major part de la despesa militar en el marc de l’ OTAN.
Aquesta llarga introducció ve a tomb, per a aclarir i exposar un tema que cap dels partits independentistes, ni de les entitats que els hi donen suport, hi ha entrat mai. Almenys en cap moment, de manera clara i definida. Molts, es queixen de la presència de l’exèrcit, en tasques que consideren no els hi son pròpies, però les fan servir quan fa falta ( cas d’incendis, inundacions, destrosses en territoris, o ara, amb la pandèmia) . Aquesta doble manera de fer i actuar, molt pròpia, del nostre país, obvia la obligatorietat de la seva existència.
O és que algú pensa en un país independent , sense exèrcit ? Qui es faria càrrec de la defensa de les aigües territorials ?  qui de la protecció dels cels catalans ? i de les fronteres ? O és que el nou país, prescindiria de tot plegat ? Podria el nou país, quedar fora de tothom , de manera que ni formés part de la UE, ni de l’OTAN, ni de cap altra agrupació de països ? Algú ha pensat en com de difícil, complex, i costós, és la formació d’unes FFAA ?
Ho dic per a tots aquells, que creuen que amb quatre rals, es pot resoldre un tema. Si Catalunya té 228.682 milions de PIB, la dedicació d’un 2% , suposa la xifra de 4.573,64 milions d’euros a l’any. Evidentment que aquest import suposa el manteniment, però la constitució d’un exèrcit de nova planta, suposaria aquesta xifra multiplicada per vuit o per deu. I, tot seguit ve el més difícil: trobar personal, per a constituir aquest exèrcit. No és fàcil disposar dels efectius necessaris per a cobrir els llocs, quan alguna revista especialitzada, proposava entre els trenta-cinc i els quaranta mil efectius. Es trobarien aquests efectius, o s’haurien d’anar a buscar en altres indrets ?
Estem encara batallant contra la pandèmia i seria realment incomprensible no fer ús de personal i material, adequat i preparat per a fer-hi front. Puix que hem de tenir exèrcit, com millor el tinguem, millor per a tots. Cada país, n’ha fet ús, i si una cosa ha deixat la seva intervenció, és la rapidesa i eficàcia en la seva acció. Si algú creu que disposar d’exèrcit va a criteri del govern de torn, viu en un altre món.


Thursday, May 21, 2020

 

LA PANDEMIA EN EL MON RURAL - art. Diari de TerrassaLA PANDÈMIA EN EL MON RURAL.
La pandèmia que patim, ha servit per a mostrar, si algú ho dubtava, l’enorme distància física i mental, entre el mon de ciutat i el món rural. Em refereixo a l’oblit i al desconeixement, per part dels centres de decisió, del que passa , a pagès.
No té cap lògica, la decisió de confinar de manera global i total , a tot el país, sense distincions de lloc ni població. Mirem com es composa el país. Espanya consta de 8.131 municipis, dels quals 5.002 tenen menys de 1.000 habitants. Catalunya amb 947, en té 450 de menys de 1.000. Poso el límit en els 1.000 com podria haver-hi posat els 2.000, per dir que amb aquesta població, un municipi no pot produir aglomeracions ni concentracions de gent, en cap cas, ni en cap moment, sobretot si els bars i restaurants estan tancats.
Comprenc perfectament la necessitat de confinar la gent, a casa seva i reduir la mobilitat al màxim, si així ho dictaminen els tècnics. En els meus quaranta anys, en un ajuntament o en altres càrrecs, sempre he fet cas de les propostes dels tècnics. Per això, hi son. Ara bé, si el problema és la mobilitat, cap problema en prohibir els desplaçaments fora del municipi, però , era necessari globalitzar aquesta prohibició, a nivell de tot el país ? No es podia haver fet, per trams de població ?
He complert amb la resolució, sortint cada dia , només a buscar el pa i els diaris, però en un poble de cinc-cents habitants i un terme municipal de 44 km2 , algú podia esperar aglomeracions ? No es podia haver limitat el confinament a no sortir del municipi ? Ni tant sols es podia anar al bosc que tenim a deu o quinze metres de casa ?
Aquestes i moltes altres reflexions ens fem els que vivim a pagès. O si voleu, en el mon rural. Obligar a sortir amb mascareta, anar a comprar amb mascareta , no permetre més de tres persones dintre d’un establiment, mantenir distàncies...tot és adequat , però no poder anar a caminar, anar a buscar “múrgoles” al bosc, ni llenya o fer altres activitats, com “manar l’hort”, em varen semblar poc coneixedores de la vida rural.
Sé el difícil que és , fer-ho bé per a tothom. De fet, és impossible, perquè tothom es converteix en expert en tota mena de pandèmies, però, la reflexió d’avui, és fer entendre la problemàtica dels pobles petits, quan els que manen son tots de ciutat. D’aquí que sempre hagi defensat la presència de regidors i alcaldes de petits pobles, en el Parlament, Congrés i Senat. O millor encara, compatibilitzar el càrrec amb altres de més amunt, com Consellers i Ministres. Es el que fan a França i en alguns altres països, i això suposa no caure en situacions com les que descric aquí.
A la gent de pobles petits, se’ns podia haver dit, no anar cap a altres municipis, però deixant amplis espais de llibertat de moviment, dintre del terme municipal. Puc assegurar, que una vegada desconfinats de casa, he anat a caminar per llocs on no he trobat ningú. Fins i tot ens podem permetre anar carretera amunt i avall, amb la sola presència de 3 o 4 cotxes, en una hora de caminada. Son impossibles les aglomeracions perquè no hi ha gent per fer-les.
Per últim, ja ho vaig manifestar la setmana passada , en aquestes mateixes pàgines del Diari de Terrassa. Considero un error, el desconfinament per regions sanitàries, perquè trenca les relacions habituals i normals entre territoris. A més, no permetran, fer ús de les segones residències, a multitud de persones, produint un doble efecte negatiu. Els de ciutat no podran anar a descansar a les zones rurals, i les botigues i comerços de les zones rurals, no tindran els ingressos que proporcionen aquests segons residents. Algú pensa en els pobles i la seva gent?Wednesday, May 20, 2020

 

ENS ATREVIREM ? EL GRAN REPTE PENDENT.- art. El 9 Nou

ENS  ATREVIREM  ? EL GRAN REPTE PENDENT.
Les coses son com son, i no com voldríem, de manera que ens podem lamentar de la crisis, o reflexionar com s’haurien d’haver fet les coses, aquí, allà o més enllà, però no serveixen de res les lamentacions, sinó van acompanyades, de reflexions, i sobretot d’actuacions, en conseqüència.
No és descobrir res, si dic que de les crisis se’n pot sortir destrossat, o impulsat, per a fer canvis substancials com per evitar repeticions semblants, i encarar el futur, cap a camins molt diferents dels que s’havia previst. Soc partidari d’aquesta segona opció, sobretot perquè és la única que ens pot permetre superar les destrosses i recuperar el temps perdut, a més de posar el país, en millor situació, per a les generacions futures.
En anteriors escrits, he fet referència a la ineficàcia del model d’administració que tenim. Es va copiar el model centralista espanyol, en tot i per tot, de manera que la inflació en personal, burocràcia i despesa, és insostenible. El que dic, pel cas de Catalunya, es pot dir pel cas del govern central. Però , ara i aquí, el que m’interessa, és Catalunya.
Quaranta anys després, d’aquell primer govern, es té la gran oportunitat de transformar tot el sistema administratiu, com per fer-lo modern, auster i eficient. Si en altres moments, el president Pujol havia buscat model en diferents països, en el meu cas, tinc sempre en el cap, el model suís. Sense cap mena de dubte, el més eficient i més auster, de tots els existents.
Aquí, ningú ha estat capaç d’aprimar l’administració. Tots els governs, en aquests quaranta anys, han reconegut les deficiències, però , cap s’ha atrevit a resoldre-les. Tampoc, el Tripartit, en els set anys de govern. Al contrari, cada quatre o vuit anys, s’han incrementat plantilles, creat nous tinglados i buscat nous destins, per a col·locar persones o col·lectius, sense cap justificació concreta.  Hem arribat a un punt insostenible. Qui cregui que pot continuar amb aquest model, s’equivoca plenament. Perquè ? Doncs, perquè no es pot pagar, a no ser que algú cregui que doblant o triplicant impostos, ho podrà mantenir.
Cal saber que Catalunya té un deute de vuitanta mil milions d’euros, xifra increïblement elevada com per pensar en continuar gastant, sense liquidar, poc a poc aquest deute. La roda ja no dona més voltes, de manera que el canvi radical, s’ha de fer ara. I, la crisis ajuda a portar a terme el repte pendent: la simplificació , reducció i modernització de tota l’administració pública.  Es a dir, aprimar les administracions , fer-les molt austeres, i molt eficients. Oblidar somnis passats, no voler competir en imatges ni estructures d’estat, i centrar se en aprofitar al màxim, els recursos existents.
Per entendre’ns, toca emprendre la gran reestructuració pendent. Vol dir, acceptar la realitat, i aprofitar-la per treure’n el màxim rendiment. Traduït en fets, equival a mantenir i enfortir els ajuntaments, deixant clares les seves competències i serveis. Reduir les superestructures de la Generalitat, en tot allò que no li és propi o no justifica el seu cost, i finalment millorar la coordinació i finançament de la Generalitat, amb l’Estat. Tres nivells d’administració, basats en la coordinació i la cooperació.
Què queda pel camí ? Els consells comarcals. Tal com son ara no tenen raó de ser, ni es poden mantenir.  En tot cas, dissolguem-los i que els ajuntaments s’agrupin en mancomunitats de serveis, per a millor servir als ciutadans.
Oblidem-nos de les regions o vegueries. No gastem més diners, ni temps, en unes estructures inservibles, de molt elevat cost i que no resolen res. Som a temps, d’evitar més despeses de les ja fetes. Oblidem també institucions que no han servit per a res, com Sindicatura de Greuges i la de Comptes que es podria incloure dintre de Economia i Finances.  Son despeses inútils, a l’igual que un centenar de consorcis, organismes, delegacions , etc. Pel que fa delegacions, a fora de Catalunya, es justifiquen la de Brussel·les i la de Madrid, les altres son xiringuitos per aparentar el que no es té.  Pel que fa mitjans públics com TV3, Catalunya radio, i altres, el millor és privatitzar-los i evitar centenars de milions anuals de despesa injustificada.
Per últim, a nivell de Generalitat, s’imposa una reducció dràstica de departaments i serveis insostenibles. Un petit país com el nostre, podria funcionar amb menys d’una desena de departaments ( vull recordar que Suïssa té només set ministeris, amb la mateixa població que nosaltres). Feta la reestructuració, equivalent a una autèntica revolució, implantem models innovadors i àgils de gestió. La crisis justifica, no,perdó facilita, impulsar el gran repte pendent que tenim com a país .  Qui cregui que pot continuar com si res no hagués passat o somniant en altres móns, veurà ben aviat que ja no és, ni possible ni viable.
Tuesday, May 19, 2020

 

FALTEN VOCACIONS, FALTA COMPROMÍS - art. Endavant Digital


FALTEN VOCACIONS, FALTA COMPROMÍS.
Des de fa anys, faig un seguiment de diversos temes, per a futurs articles, o simplement per a informació personal. Un d’ells, és el relacionat amb el relleu d’equips directius, de tota mena. Aquí, hi entren des d’associació de veïns, comissions de festes, clubs esportius, entitats socials i culturals, AMPA’s, equips de govern, associacions de comerciants, ...fins a d’altres en ONG’s, plataformes, i  moviments ,de tot tipus.
Què passa ? Doncs, que el relleu no es produeix, o només en uns pocs casos, cosa que comporta la desaparició de multitud d’entitats i organismes del teixit associatiu català. Portem ja uns anys de crisis de vocacions, però el problema s’ha agreujat en els darrers anys, fins el punt de posar en perill , entitats “històriques”.
Perquè passa ? Després dels llargs anys de franquisme, l’arribada de la democràcia va suposar un esclat de vocació i compromís, en multituds d’àmbits i sectors. En primer lloc, el polític, però al seu costat, naixeren centenars, milers d’entitats de tota mena, arreu del país. Hi havia fam de sortir, d’organitzar, de participar, i era molt fàcil trobar presidents, secretaris, vocals i voluntaris, en general, per a constituir juntes directives, i entitats, per a cobrir tots els àmbits imaginables.
Aquella primera generació, bona part de la qual provenia de la lluita antifranquista, va donar pas a una nova generació “menys entusiasta”, però encara activa, ni que fos per no deixar perdre el que havien heretat. Son els que ara tenen cinquanta o seixanta anys, i ja en porten vuit, deu o quinze , al capdavant de les entitats. Mostren ja cansament i un cert desgast per les implicacions i complicacions de tota mena, que suposa estar al capdavant d’una entitat. No solament per les hores dedicades, sinó per les responsabilitats de tota mena que s’adquireixen, fins el punt d’haver-ne de respondre amb el propi patrimoni personal.
Conscients del desgast, preparen el relleu i es troben, repetint càrrec, perquè no en troben. Al cap d’un cert temps, decideixen tirar la tovallola i plantar-se davant el conjunt de l’entitat per donar un ultimàtum: o relleu o sortida, sense relleu, amb les conseqüències que això comporti, siguin les que siguin. Comprensible i raonable. Algunes entitats aconsegueixen “in extremis” trobar un equip provisional, a l’espera d’un de definitiu que es trobarà o no. Sinó es troba, es plega. Punt i final.
Així estem, arreu del país. Es molt preocupant perquè les noves generacions, amb les excepcions de sempre, no accepten implicar-se a mitjà i llarg termini. Falten vocacions, falta compromís, ferm i constant. Encara es troben ajudes puntuals, en moments puntuals, però manca el més important per la continuïtat d’una entitat: la constància, l’esforç quotidià que dona seguretat i garanteix l’existència.

Aquesta és una situació molt generalitzada, contra la qual es fa difícil lluitar i sobretot vèncer o convèncer de que tot el que es perd, pot ser que mai més es recuperi. La riquesa i varietat del teixit associatiu de Catalunya, era una de les nostres grans senyes d’identitat. L’estem perdent a marxes forçades, i sinó s’hi posa fre, veurem desaparèixer entitats que porten més de cent anys a l’espatlla. De tot tipus, i de tot arreu. Aquest és un debat que convé tenir, al mateix temps que simplifiquem normatives i exigències, en determinats temes i funcions. 

Sunday, May 17, 2020

 

GESTIONAR L'INCERTESA - art. Nació Digital Solsona


GESTIONAR L’INCERTESA.
Si en un país com el nostre,  és molt complicat, gestionar la normalitat, com no ha de ser difícil, gestionar la incertesa. Produeix indignació , el permanent qüestionament de les decisions, procedents del govern central, siguin quines siguin. Ni s’espera a tenir-les totes al davant, per a desacreditar-les, sense, però, aportar cap alternativa viable.
Aquesta constant i permanent dialèctica , causa molt de mal a totes les institucions, i per descomptat a la ciutadania, perquè envia missatges de derrotisme i desconfiança. Sembla una batalla de tots contra tots, sense un mínim comú denominador que ajunti esforços per a millor lluitar contra l’enemic comú.
A cada roda de premsa del govern central, surten comentaris i desacords, de partits, presidents i alcaldes que consideren inadequades les mesures adoptades. Si se’ls demana quines serien les alternatives, no en donen, o simplement diuen que aquestes, no. Ja està.
Ens ha de preocupar, i molt, la falta de visió d’Estat, dels líders de la oposició, i la deixadesa de funcions, dels partits independentistes. Els primers, fan por, si algun dia arribessin a governar, perquè a banda de la falta de preparació, s’uneix un partidisme i radicalisme exacerbats. Es la vella i atrotinada dreta, capaç de resoldre els grans i complexos temes, amb una senzillesa que fa fredor. Pel que fa els independentistes, sembla com si no anés amb ells, el problema de la pandèmia. Es pot ser independentista, i alhora solidari i cooperatiu, en buscar solucions a un problema que no coneix ideologies ni fronteres. Però, no. Un mira l’altre, i en funció del moviment, actua.  Normalment, a favor de la no implicació en cap solució. Després ja faran servir la tribuna del govern de la Generalitat per a desacreditar el que s’hagi aprovat, sigui el que sigui. Es l’infantilisme, fet govern.
Tornant al títol de l’article, el més difícil és, llevar-se cada dia, sense tenir clar quina ha estat l’evolució de la pandèmia, i quins seran els resultats al final del dia. Es evident que ningú pot fer previsions ni planificacions, a tant curt termini. No ha d’estranyar tantes decisions , a curt termini, tantes propostes, amb un grapat de dubtes, possibles retrocessos o avenços , agafats amb pinces. No tenim un gran savi, pronosticador segur, de l’evolució. Tenim un immens nombre de científics, carregats de dubtes que van temptejant , sobre el terreny, les formules de sortida. Cap certesa ni cap garantia.
Davant d’aquesta situació, ens pertoca a tots nosaltres, ser comprensius i altament responsables de les nostres accions. Rebutjar solucions ràpides , sense cap aval científic, ni propostes forassenyades. Tinguem clar que estem en bones mans, mereixedores que fem cas, a les seves propostes i decisions, i situem-nos en contra de la demagògia , la inconsciència, o el passotisme, d’alguns partits de l’oposició, inclosos alguns govern autonòmics, com el nostre.
Fins no tenir, vacuna o algun medicament protector, l’ incertesa dominarà l’ambient. Tinguem-ho en compte a l’hora de valorar i seguir les instruccions dels que tenen la responsabilitat de decisió.Friday, May 15, 2020

 

PER PROVINCIES O PER REGIONS ? art. Regió 7


PER PROVÍNCIES O PER REGIONS ?
Aquest temps de pandèmia, ha servit per obrir debats, vells debats, que alguns crèiem ja superats. Doncs, no. L’ interès dels partits independentistes, per amagar les greus deficiències de gestió, carregant tots els errors al govern central, ha suposat agafar qualsevol decisió, com un més, dels innumerables greuges de l’Estat, envers la Generalitat.
N’hem vist moltes de polèmiques, però ara n’agafo una, com exemple de les contradiccions que presideixen el govern de la Generalitat i amb ell, el dels dos partits que el conformen. Em refereixo a la proposta de desescalar el confinament, prenent com a base, la província. Paraula maleïda per a molts independentistes, tot i que és una realitat, més que consolidada, en la majoria de gestions i tramitacions, però com en molts altres temes, la realitat no es té en compte.
Que hi hagi quatre diputacions, i que els partits independentistes es barallin, fins extremes insospitats,  per a presidir-les, no obsta perquè diguin que no voldrien existissin. Bé, com en tants altres temes, les paraules se les emporta el vent, i el que queden son els fets, la realitat.
I la realitat és que l’Estat, es desconcentra, sota una base autonòmica i una provincial. Per entendre’ns, aquí a Catalunya, hi ha una Delegació del Govern Central, a Barcelona, i quatre subdelegacions provincials, coincidents amb les quatre províncies històriques: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Pot agradar més o menys, però així està establert, i així funciona.
Mirem ara, la desconcentració de poder de la Generalitat. De fet, parlo de desconcentració i evito la de descentralització, perquè el govern de la Generalitat, és tant o més centralista que qualsevol altre. Deixem clares les coses. I qui vulgui comprovar-ho, que ho faci, veurà la crua realitat.  
Contra la decisió de Madrid, de desescalar per províncies ( després modificada) s’alçaren veus reclamant que fos per Regions sanitàries. Això, em porta a mostrar el caos total que impera a nivell de Generalitat, quan tractem el tema territorial, cosa que espanta als defensors de la racionalitat i la planificació.
A Catalunya, tenim, vuit vegueries i quaranta – dues comarques, però set regions sanitàries, deu serveis territorials d’ensenyament, onze comissions territorials d’urbanisme, nou regions de seguretat ( Mossos d’Esquadra), set delegacions de govern, sis serveis territorials d’agricultura, ramaderia i pesca, ...podria seguir, demostrant el caos total , en el qual res coordina amb res. Es el triomf de la xauxa, en el qual, cada departament fa el que vol i com vol.
Aquesta caòtica situació, suposa un trencaclosques per als ajuntaments, consells comarcals, ciutadans, en general, a l’hora de relacionar-se amb la Generalitat. Per un tema, pot pertànyer a una regió, per un altre, a una altra, i així, successivament, fins arribar marejat, al final dels tràmits. Aquesta pèssima planificació, a més d’enrevessada, i caòtica, és extraordinàriament costosa, cosa que enllaça amb un meu article anterior, reclamant una remodelació en profunditat de l’estructura de la Generalitat. A més de molt cara, és molt ineficient.
Per acabar-ho d’arreglar, han augmentat en dues més, les regions sanitàries, de manera provisional. Això fa que ara en tinguem nou, en comptes de set. Trossejar Catalunya en nou territoris suposa trencar les relacions habituals i normals entre tots ells, de manera que es produeixen incongruències com que nosaltres no podrem anar a Barcelona ni ells podran venir aquí. Quan dic Barcelona, vull dir tota l`’àrea metropolitana. O Terrassa , Sabadell i moltes altres ciutats no podran anar a la capital, ni a l’inrevès. Té lògica aquesta divisió ?. En absolut. Era més fàcil i pràctic el desconfinament per províncies que no pas per regions sanitàries, que poca gent coneix i encara menys, utilitza. Però, com que s’ha de dir a tot que no, ho farem així encara que ens perjudiqui greument. Així, anem, així estem.


Thursday, May 14, 2020

 

LES REGIONS SANITÀRIES - art. Diari de Terrassa


LES REGIONS SANITÀRIES.
D’aquesta pandèmia en sortirem amb un Màster en geografia física i política, a la vista de les polèmiques, absurdes , que obren i tanquen ,els partits independentistes, aplegats en un govern de la Generalitat, més ocupat en baralles internes que no pas en solucions externes.
Desconfinament, per províncies o per regions sanitàries ?. De cap manera, per províncies, diuen els independentistes, imposades fa 187 anys, pel govern central d’aleshores. Qualsevol altra cosa, excepte la província.
Estimats lectors i lectores. Estic convençut que tots i totes, sabeu a quina província pertanyeu. Tenim les quatre províncies històriques: Barcelona, Girona , Lleida i Tarragona. Doncs bé, sabríeu dir-me a quina Regió sanitària pertanyeu ? Estic segur que pocs, molt pocs me la sabreu dir, i encara menys, me la sabreu delimitar. Perquè passa això ? Doncs, perquè son divisions territorials, poc arrelades, poc conegudes i poc lògiques. Tenen més una vigència administrativa interna, que no pas externa.
Us explico la divisió administrativa de la Conselleria de Salut, en 7 regions sanitàries: Alt Pirineu i Aran, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central, Girona, i Barcelona. Aquí teniu les 7 regions. Ara bé, el Govern, pel desconfinament ha improvisat una altra divisió, afegint-ne 2 més, de manera que a dia d’avui, per Decret, en tenim 9 en comptes de 7. D’on surten aquestes dues noves ? Doncs, de la Regió de Barcelona que tenia 3 Àmbits: Àmbit Metropolità nord, Àmbit Metropolità Sud, i Barcelona – ciutat. Així, doncs, durant un temps, els 3 àmbits es converteixen en Regions. No sé si em seguiu, però ànims, que hi ha moltes més complicacions, en aquesta proposta que en la de províncies.
Si prenem la ciutat de Terrassa, com exemple, abans pertanyia a la Regió sanitària de Barcelona, en canvi ara, per un cert temps, serà la Regió sanitària Metropolità nord. Què es això ? Doncs, aquí esteu amb el Barcelonès nord, el Maresme, Vallés occidental i Vallés oriental. Si el desconfinament es fa per regions sanitàries, us podreu moure molt poc. Qui vulgui anar a dinar a Mura, que se n’oblidi perquè està a la Regió sanitària de la Catalunya Central. I tampoc a Barcelona perquè està en una altra Regió sanitària. Abans no, però , ara sí.
En resum, era molt millor el desconfinament per províncies que no pas per regions sanitàries, massa petites i massa desconegudes, com per ser pràctiques. A més, dividir un petit país com el nostre en 9 àmbits territorials, és portar la confusió a uns límits insospitats. I tot per no voler acceptar una realitat evident i palpable com és l’àmbit provincial.
Però, és que la Generalitat, ha complicat tant, la seva organització interna que l’ha convertit en un sistema caòtic. Us poso uns pocs exemples per mostrar la situació. Catalunya té un govern amb 13 Conselleries. Ha dividit el país en 8 Vegueries o Regions, 42 comarques amb els seus corresponents 42 consells comarcals. Té 7 Delegacions de Govern, 11 Comissions territorials d’urbanisme, 9 regions de seguretat ( Mossos d’Esquadra), 6 Serveis territorials d’Agricultura, 10 Serveis territorials d’ensenyament....podria seguir, però crec que és suficient per a demostrar que res coordina amb res, i que cap regió coincideix amb cap altra.
Hem fet el cim, a nivell de despropòsits territorials, convertint l’administració de la Generalitat en una maranya de divisions i subdivisions, impossibles de fer-les funcionar. Un sistema enormement car i poc eficient que, en comptes de simplificar-se, s’ha anat ampliant fins els límits actuals. Un altre dia, explicaré la ruïna econòmica que suposa el seu manteniment. Però, tornant al principi, en la negativa a acceptar la província com a territori pel desconfinament, la Generalitat ha proposat una alternativa, absolutament més complicada i enrevessada. Així anem, així estem.
Wednesday, May 13, 2020

 

DINAMITAR PONTS, LA LÒGICA D'ERC - art. Endavant Digital

DINAMITAR PONTS – LA LÒGICA D’ERC.
Cada partit té una història i una composició que explica la seva història. Pot semblar una descripció enrevessada, però aviat l’entendreu. I si algú vol comprovar els arguments, res millor que llegir la seva trajectòria, des de la fundació fins els nostres dies.
La seva fundació  fou força improvisada, arran la convocatòria d’una Conferència d’Esquerres, entre els dies 17 i 19 de març de 1931. Tingué Francesc Macià com a primer president, i des d’aleshores, la seva trajectòria ha estat plena d’alts i baixos, moments sorprenents i moments deplorables, fruit d’una constant i permanent inestabilitat dels seus òrgans de govern. De fet, la seva composició inicial, contenia un gran nombre d’incongruències, que entraven en contradicció amb ser d’esquerres, i fins i tot, en ser republicans.
Tot i la llarga trajectòria, hi ha el gran parèntesis de la postguerra fins la recuperació de la democràcia, en que el partit simplement va subsistir, amb ben poca notorietat, en comparació amb els partits més potents, PSOE i PSUC.
Recuperada la democràcia, el partit recuperà presència a les institucions, si bé, de manera molt minoritària, i de seguida mostrà les incongruències, pròpies de la seva existència. Pacte amb Jordi Pujol, i acceptació de càrrecs de president del Parlament i entrada en el Govern. Eren els temps de Joan Hortalà, com a president que feia i desfeia com li donava la gana.
Els anys posteriors, es caracteritzen per aquesta permanent inestabilitat, pròpia d’un partit que practica el que jo en diria “el canibalisme polític”, entès com la permanent lluita per menjar-se els líders del partit. Es el problema d’un funcionament molt anàrquic i caòtic, en el sentit de que tothom pot intervenir a tot arreu, i qualsevol decisió pot entrar en crisis, l’endemà de la seva aprovació. Res és segur, res és fiable, perquè el que avui interessa pot ser descartat l’endemà.
Només cal veure el reguitzell de lideratges “cremats” en aquests 40 anys de democràcia recuperada, per donar-se compte del que dic. I poden aparèixer personatges realment sorprenents, com foren Angel Colom, Pilar Rahola, o ara, mateix Gabriel Rufián, cara estatal d’ERC, en substitució de Joan Tardà. O fitxatges com Ernest Maragall, Alfred Bosch, i altres, simplement interessats en ocupar càrrecs institucionals. En el passat han quedat noms com Joan Puigcercós, Carod – Rovira, Joan Ridao...menjats per assemblees anàrquiques que podien canviar de la nit al dia, els principis del partit.
Arribats al punt en que estem, no és gens estrany, veure com ERC passa del recolzament en l’elecció de Pedro Sánchez com a president del Govern, a votar en contra d’una nova pròrroga a l’estat d’alarma. Les raons son el de menys. Ni ells mateixos moltes vegades saben els motius exactes del canvi de posicionament. Poden ser per no quedar malament, amb una part de les bases. O per marcar diferències amb Junts x Cat, o per preparar millor una campanya electoral. Es igual. El país, els ciutadans, son secundaris. Si cal es pot defensar una cosa i la contrària, al mateix temps.

I així estem i així anem. Tenim dos partits independentistes en el govern de Catalunya, sense cap visió d’Estat, ni cap guió concret per a Catalunya ni per als seus ciutadans. Estan a l’espera de les properes eleccions i qualsevol cosa que pugui posar en perill uns bons resultats, serà esbandit i rebutjat. Aquesta ha estat la constant en la vida d’ERC, i que ningú cregui en un possible canvi perquè mai l’ha dut a terme. 

Tuesday, May 12, 2020

 

AQUÍ, HI HA GANA - Art. Blog personal


AQUÍ,  HI HA GANA.
Formar part de Creu Roja, em permet tenir informació directa i fiable, de la situació dels col·lectius més desfavorits, en un moment tant crític com el que estem vivint, per culpa del Covid 19.
Fa una vintena d’anys , em vaig fer voluntari , per a dur a terme les activitats que creguessin més oportú. Em varen proposar donar classes de català a immigrants, i així ho vaig fer durant un bon nombre d’anys. A Berga, a l’antiga seu del carrer Barcelona. Des de fa cinc anys, exerceixo de professor de castellà, pel col·lectiu de refugiats, acollits per Creu Roja i Ajuntament de Berga.
En aquests moments, a l’espera del canvi de fase, no puc donar classes. Em dedico a redactar un nou llibre d’ensenyament del castellà per a estrangers, per aconseguir un element pràctic i ràpid, per defensar-se en aquest idioma. També he resolt alguns temes de material, destinat a aquest col·lectiu.
En tant que voluntari , rebo periòdicament, informació sobre les necessitats i actuacions de Creu Roja, en múltiples indrets, i un dels més impactants, és la constatació de la fam, a casa nostra. Quan parlem de fam, ens imaginem altres països, altres mons, força llunyans, però no aquí mateix, al costat de casa.
I, tanmateix, així és. A dia d’avui, la principal urgència, és disposar d’aliments bàsics, per a poder repartir entre els més necessitats. La pandèmia ha aflorat milers de famílies que vivien precàriament, en l’economia submergida, o en l’economia oficial i han anat a l’atur. Parlem d’una gran generació que no tenen altra sortida que l’accés a les ajudes d’entitats com Creu Roja, i altres de característiques similars.
Les peticions, en molts casos s’han multiplicat per cinc o per deu, sobrepassant de molt, els recursos per a fer-hi front. D’aquí, les campanyes especials i urgents, endegades per a recaptar diner, o aliments, per així poder resoldre problemàtiques que no poden esperar. No es pot dir a una família sense res per a menjar que torni un altre dia. S’ha de poder resoldre, la petició de forma immediata.
Em sumo a la crida de Creu Roja i us animo a entrar per qualsevol mitjà tecnològic, a buscar la campanya DONATIUS CREU ROJA COVID19. Allà, per una via ràpida i pràctica, podreu fer el donatiu que cregueu oportú. La gran experiència i desplegament de Creu Roja, permet arribar a tot el país, amb la seguretat de que tot el diner té el millor destí. La batalla del Covid19 té un component mèdic, però també un assistencial, en el més ampli sentit de la paraula. Les destrosses que ha fet, les hem de poder pal·liar, si entre tots hi participem.Sunday, May 10, 2020

 

HISTÒRIA INVENTADA, I MALGRAT TOT, SUBVENCIONADA - art. Nació Digital Solsona


HISTÒRIA, INVENTADA, I MALGRAT TOT, SUBVENCIONADA.
Tots els nacionalismes, necessiten crear fonaments “històrics” excepcionals. Sinó es tenen, s’inventen. Així de senzill, així de pràctic. Sempre hi haurà il·luminats i fanàtics que se’ls creuran.
Així ha passat i així passarà fins el finals dels temps. El que alguns no sabien ni sospitaven era l’ús i abús d’aquestes pràctiques aquí, a casa nostra. I, davant la demostració dels invents i manipulació de la història, son ben pocs, els historiadors, intel·lectuals i polítics que ho hagin blasmat i criticat. Un espès i dens silenci ,ha estat la resposta.
Pels no informats, em refereixo als “treballs històrics” de l’Institut Nova Història, relacionats en la demostració d’una història oculta, en contra de la “veritable història” de Catalunya. Una història esplèndida, excepcional, plena de personatges únics i irrepetibles, que la “pèrfida Espanya” havia amagat.
Així, doncs, aquest Institut, degudament subvencionat, amb el diner de tots nosaltres, s’ha dedicat durant anys a investigar i difondre “veritats” ocultes que mai ens hauríem imaginat. La seva gosadia ha anat tant lluny com afirmar que personatges com Cristòfol Colón, Miguel de Cervantes, Shakespeare, Erasmus de Rotterdam, El Gran Capitán, Ponce de León, Americo Vespuccio, Nicolás Copérnico, Hernán Cortés, i fins i tot Leonardo da Vinci, eren catalans, o d’arrels catalanes.
De fet, gairebé tots els grans noms, i els grans esdeveniments, a nivell mundial, varen tenir com a protagonistes, catalans o pseudocatalans de pro. No sabem si, fins i tot el cristianisme, nasqué d’algun esdeveniment previ, procedent de les nostres terres. Per aquests originals “historiadors” tot és possible, i sinó hi ha proves, s’inventen que per això , cobren.
Alguns dels lectors /es, poden pensar que m’invento aquests fets. En absolut. Es més, puc assegurar que mai publico res, que prèviament no hagi comprovat, degudament. I si algú vol trobar més informació, pot buscar-la, fent ús de les noves tecnologies, al seu abast.
De fet, ja fa un grapat de mesos vaig llençar el repte, a qualsevol historiador seriós, perquè demostrés un altre dels invents, dits i repetits, pels nacionalistes i molt especialment, pels independentistes, com és la no existència de 131 presidents de la Generalitat. Només n’hem tingut 10, els restants 121, son un invent.
Ara, acaba d’aparèixer un llibre, sota el títol “Pseudohistòria contra Catalunya. De l’espanyolisme a la Nova Història” Eumo Editorial. Els autors son 8 historiadors i filòlegs, coordinats per Vicent  Baydal i Cristian Palomo, els quals, cansats d’escoltar “bestieses” històriques, tant d’aquesta banda de l’Ebre com de l’altra banda, varen decidir posar-se a la feina, i buscar la “veritat”, la “certesa”, en comptes de fer elucubracions i viure de disparar perdigonades a tort i a dret.
El resultat és un llibre clar, transparent i contundent. Deixa en ridícul totes les afirmacions i versions d’un nacionalisme històric, que res té a veure amb la realitat. Els catalans, som de carn i óssos, com qualsevol altre ser mortal d’aquest món, i no hi ha veritats ocultes que elevin aquesta realitat, per a convertir-la en un poble excepcional, cridat a portar a terme, una missió sense parangó en el devenir de la història . En resum, el llibre ens fa tocar de peus a terra, sacseja les consciències, i ens obliga a acomiadar vividors que es volen fer passar per historiadors.

Nota: Les investigacions obertes, per saber la quantia de les subvencions rebudes, parlen de tres milions procedents de la Generalitat, de dos milions de l’ajuntament de Barcelona, de diferents contractacions per part de TV3, i s’estan supervisant altres possibles aportacions de diputacions i ajuntaments. Veurem quin és el resultat final. 

Saturday, May 09, 2020

 

URGENTS CANVIS - art. Regió 7


URGENTS CANVIS .
Si abans de la crisis, ja era important, procedir a una reestructuració general de les administracions, a tot Espanya, i a Catalunya, en particular; els danys produïts, obliguen a convertir aquella importància, en urgència. M’explico.
Catalunya , ha assolit un deute de vuitanta -mil milions d’euros. Una xifra increïblement elevada, que produeix un increment diari de 3 milions, en interessos, i que suposa haver perdut tot marge de maniobra. Depèn de tot i per tot, dels fons estatals, i de l’aval del govern central, per a qualsevol despesa extra que pretengui dur a terme. Alguns ho justifiquen en base a un mal finançament, o a la retòrica de que Espanya ens escanya, altres considerem la mala gestió, com a principal problema, i en part, a deficients negociacions del sistema de finançament que ha de ser modificat.
Les coses son com son, i a dia d’avui, és impensable mantenir el sistema que tenim. Un sistema copiat, al peu de la lletra, pels governs de Jordi Pujol, del sistema central. Madrid, va ser el model elegit, per edificar la Generalitat recuperada, l’any 80.  Un sistema burocratitzat, envellit, poc eficient, molt poc auster i ampliat, al llargs dels anys, fins a dia d’avui.
 Tenim : ajuntaments – consells comarcals – vegueries – diputacions – Govern.  Aixó no s’aguanta, perquè no es pot pagar , el seu manteniment. Qui cregui que sí, ha de fer-se pagues de doblar o triplicar els impostos. Sinó volem anar per aquest camí impossible, la crisis justifica un canvi total de model. Es un bon moment perquè la situació ho justifica. I quin model podríem copiar ? Doncs, el suís, sense cap mena dubte, per ser el més eficient i auster.
Suïssa té 41.290 kms2, Catalunya en té 32.108. Molt semblants, perquè si al primer li traiem la superfície dels nombrosos llacs i altes muntanyes, li queda una superfície útil, semblant a la nostra. Allà , 8,5 milions d’habitants, aquí, 7, 5. Allà, 7 ministeris, aquí, 13 conselleries. Allà, 3 nivells d’administració : ajuntaments, cantons , govern federal. Aquí, 5, més l’estatal. Allà, agilitat, eficiència i austeritat, aquí, lentitud, burocràcia exagerada, i cost elevat. Allà, plena coordinació i participació dels tres nivells, aquí, descoordinació i competència deslleial, entre els sis nivells,...podria seguir, però , tornem al tema.
No queda cap altre remei que procedir a un canvi radical de sistema i organització administrativa. L’actual, és inviable, per malbaratador de recursos. Què tocaria fer ? Doncs, potenciar ajuntaments, dissoldre consells comarcals, facilitant la seva reconversió en Mancomunitats de serveis, dissoldre les vegueries que no serveixen per a res, i encara hi som a temps. Es poden mantenir diputacions, en tant que ajuda als ajuntaments, però aprimant estructures, i finalment, procedir a un aprimament radical de les estructures de la Generalitat.
No té cap lògica, en un petit país com el nostre, tenir 13 departaments. Amb 9, com a màxim, podríem funcionar. I eliminar sindicatures, organismes, consorcis, patronats, delegacions, etc, que no tenen altra funció que aparentar estructures d’estat, sense ser- ho,  a un cost brutalment elevat.  Privatitzar mitjans com TV3, Catradio i altres, que suposen més de tres – cents milions d’euros a l’any i no exerceixen de serveis públics. Les noves tecnologies permeten altres vies, diferents de les actuals.
Sinó ho fem ara, no ho farem en molts anys, i continuar per la via actual és inviable. Qui cregui que pot anar acumulant deute, sense retornar-ne , viu en un altre món. Ara i aquí, estarem obligats a ser molt austers, molt eficients i molt pràctics. Deixem enrere, somnis impossibles, i centrem-nos en el bon govern. La crisis que tenim ja aquí, parlo de l’econòmica, obliga a dur-ho a terme, de forma urgent. I , ara, he parlat de casa nostra, però a nivell d’Espanya, toca fer el mateix. L’enorme i envellida estructura, ha de donar pas, a una altra molt més prima i molt més eficient i austera. Copiem model , ben proper, i no altres de llunyans.
Thursday, May 07, 2020

 

EL REGISTRE CIVIL, EN QUESTIÓ ? - art. Diari de Terrassa

EL REGISTRE CIVIL, EN QUESTIÓ ?
L’actual sistema de Registre Civil, es va implantar a tota España, el dia 1 de gener de 1871, a resultes de la Llei provisional 2/1870, i l’aprovació del Reglament de 13 / 12 / 1870. Aquella fou una data, realment històrica, per ordenar un dels elements essencials, per a tota la ciutadania. Fins aleshores, qui feia aquestes funcions era l’església catòlica, amb tot el que significava de control, i supeditació a les seves normes.
El sistema posat en marxa, copiava altres sistemes similars de països propers,  i ha funcionat molt bé, fins a data d’avui. Cada municipi disposa del seu Registre Civil, repartit en tres seccions. La secció de naixements, la de defuncions i la de matrimonis, de manera que cada persona, consta en cadascuna de les seccions, en funció del trajecte de vida que hagi portat.
Els Registres Civils, depenen dels Jutjats de Pau, en tots aquells municipis petits o mitjans que no disposen de Jutjats de Primera Instància. A Catalunya, en concret n’hi ha 898, repartits per províncies : 286 a Barcelona, 212 a Girona, 224 a Lleida i 176 a Tarragona. Habitualment ocupen alguna de les dependències de l’Ajuntament, tot i que en alguns casos, poden situar-se en edifici, a part.
El funcionament està perfectament regulat, i les noves tecnologies han acabat d’ajudar, en matèria de rapidesa i fiabilitat. De totes maneres, el sistema ha estat un bon model de funcionament, al llarg de tota la seva existència.
Aquesta llarga introducció ve a tomb, d’uns fets inexplicables, pels qui portem molts anys, en un càrrec  públic municipal i coneixem el rigor de les inscripcions, a qualsevol de les tres seccions. Em refereixo al ball de xifres, en un tema tant sensible, com les defuncions ocorregudes a Catalunya, durant els mesos de pandèmia.  Unes xifres, totalment errònies, durant setmanes, que no permeten, ni a dia d’avui, considerar-les fiables. Com pot ser ? Es que el Registre Civil, ha deixat de ser fiable ? Algú el posa en qüestió ?
Cal saber, que qualsevol defunció, comporta obligatòriament la intervenció d’un metge /metgessa, que certifica la mort, i les seves causes. Causes segures, o causes probables, però certificat oficial. Aquesta obligació val tant per les defuncions en hospitals, residències, centres sociosanitaris, en domicilis, al carrer , a la fàbrica o a la carretera. Cap familiar no es pot fer càrrec d’un difunt, sense aquest document, document que servirà per inscriure en el Registre Civil del municipi on ha mort. Posteriorment , s’enviarà notificació, al Registre Civil del municipi on vivia ( on estava empadronat), de manera que el circuit queda tancat. I no es pot procedir a cap incineració ni enterrament que no compti amb un altre document d’autorització de l’ajuntament corresponent.
Les inscripcions en els registres, s’han de fer dintre de les 24 hores, següents, de manera que les dades sempre son , en temps real. I aquestes dades, van a parar al registre central, de manera que és ben fàcil saber quantes defuncions s’han produït en el país, cada dia. Altra cosa son les causes de la mort. Si parlem del Covid 19, es pot donar el cas de tenir clara la causa de la mort, en els testats, però tenir dubtes, en els no testats, però el que no pot haver-hi, és disparitat de xifres, en el recompte total.
No pot ser que quinze dies enrere, la Generalitat, digués que per un canvi de sistema de recompte, passés de 3.855 defuncions, a 7.097 ¡¡¡¡ Es a dir, de cop i volta n’afegeix 3.242 que no havia tingut en compte, perquè no havien mort en hospitals ¡¡¡ La xifra total no la va treure dels registres civils,  sinó de les funeràries. Encara més indignant . Com pot ser que les dades no s’obtinguin dels registres civils ? Com pot ser que no hi hagi un control diari ? Com pot ser dependre de les funeràries, quan la legalitat, obliga al contrari ? I, ara amb més de 10.300 defuncions, continuem tenint xifres no fiables.  Inexplicable, i ningú ha dimitit ni ha estat cessat ¡¡¡Wednesday, May 06, 2020

 

UNA VOLTA PER BORREDÀ - Nota pel meu blog

UNA VOLTA PER BORREDÀ.
Després d’un mes i mig tancat a casa, dona gust poder anar a donar una volta pel poble, i veure com han quedat algunes obres que havia vist començar , però no acabar, amb tots els ets i uts.
Ahir ho vaig poder fer, amb calma i tranquil·litat, de manera que a la vista estan unes quantes obres i instal·lacions que havíem programat en el passat mandat, i s’han fet realitat, en aquest. La pista de pàdel, està ja totalment acabada, i a punt per jugar-hi. L’anterior equip de govern, havíem plantejat la pista més enrere, però trobo encertat el canvi d’ubicació, posant-la més amunt, just a tocar del pas d’entrada a la zona esportiva. Pel que he pogut saber, l’equip de govern ha decidit instal·lar un parc infantil en l’espai sobrant, entre la pista i el final del camp de futbol. Es un bon lloc, amb prou d’espai com perquè hi hagi un parc multifuncional, tant per a nens com per a gent gran, similar a l’existent en altres indrets de la comarca.
També vaig recórrer el pas de damunt del camp de futbol, una vegada acabat i amb cinc faroles que garanteixen la il·luminació per a tota la gent que hi vulgui anar a passar unes hores, o per anar més directa cap a les escoles i piscines.
Més amunt, ja en la zona nord i els carrers Lleida i Camí de Cal Gall, vaig comprovar el canvi de faroles, per altres de similars a les existents en la resta de la zona. Les primeres tenien ja 20 anys, i convenia renovar-les i aprofitar per canviar-les per altres de menor consum.
També s’ha dut a terme l’ampliació de potència per garantir el funcionament de totes les instal·lacions ubicades, en el recinte propietat de l’ajuntament, on hi ha un dels dipòsits generals d’aigua. Teníem 8 kw  i varem demanar ampliar a 15 kw. Igualment s’ha provat un sistema de descalcificació de la canonada d’aquest dipòsit, al dipòsit de Campalans amb un sistema innovador, per ones elèctriques, que eviten que la cals s’agafi a la canonada.
I per últim, s’està tramitant el permís de Carreteres de la Generalitat per travessar la carretera de Borredà – Ripoll, a l’alçada de Rocatrencada per a poder renovar la canonada d’aigua, del dipòsit de Subirà a aquesta zona. Es una canonada molt vella, i per això varem demanar i aconseguir un ajut de 15.000 euros de la Diputació. M’imagino que en els propers mesos aquesta obra es podrà dur a terme.
En resum, tot i la pandèmia, es van duent a terme, les actuacions previstes, com per anar equipant i millorant les instal·lacions del poble. Aviat farà un any, del canvi de Consistori, i es pot comprovar com el ritme d’actuacions s’ha pogut mantenir, malgrat les dificultats imposants per una crisis com mai havíem conegut.

Borredà, 7 de maig de 2020.

 

CENTRALISME, DE QUI ? art. Endavant Digital


CENTRALISME, DE QUI ?
En aquesta llarga etapa de pandèmia ,hem pogut veure, el gran interès del Govern de la Generalitat, en protestar per a totes i cadascuna de les decisions preses pel Govern central. De fet, podríem resumir l’actuació de la Generalitat, en fer, tot el contrari del que decidia Madrid. Pel que es veu aquesta és la manera de distanciar-se i marcar diferències.
Una de les grans crítiques, ha estat contra la centralització de decisions, en un comitè d’experts, i en el propi Consell de Ministres. Pel que sembla, el nostre Govern és molt propens a les decisions col·lectives, i a fer consultes, amb tots els estaments del país. Això, de paraula, en realitat, el centralisme de la Generalitat, és més radical que el de Madrid.
Si algú no ho creu així, que parli amb els alcaldes i alcaldesses que tingui a mà, o amb els consells comarcals, diputacions, o amb els agents socials i empresarials. Tots, li diran que no han tingut cap oferta de diàleg i menys de negociació per a acordar accions conjuntes, en la lluita contra la pandèmia i encara menys, per parlar del futur immediat.
Però, el tema que vull destacar, és, fins a quin punt el centralisme de la Generalitat, oblida l’existència de tot un immens rere país que veu com es prenen decisions, sense ser tingut en compte. Resulta sorprenent, la batalla, per aconseguir dur a terme la desescalada, per regions sanitàries, en comptes de per províncies. Aquí, els partits independentistes, n’han fet una gran causa de no sotmetre’s a les províncies. Paraula maleïda que no poden acceptar ni que sigui la millor solució. Ningú coneix els límits de les regions sanitàries, i tothom coneix els de les províncies, però, vaja, tornem al tema.
El que sorprèn és que ningú hagi pensat en tenir present la composició del país, a l’hora de decidir com fer la desescalada. Algú ha pensat en que es podia fer per trams de població ? O és que algú creu que en tots els municipis de menys de 1000 habitants, pot haver perill d’aglomeracions o  concentracions nombroses ? Perquè no haver deixat àmplia llibertat, a uns 400 municipis de Catalunya, de menys de 1000 habitants ? Cadascun d’aquests municipis té uns 25 o 30 kms2 de terme municipal, de manera que mai hi haurà aglomeracions, si a més, els bars i restaurants estan tancats.
Son curioses les crítiques contra les decisions estatals, i en canvi, he trobat a faltar les crítiques que haurien d’haver caigut contra un Govern que desconeix la composició del seu país. La immensa majoria d’aquests petits municipis, no han tingut cap positiu, i si n’hi hagués algun, és ben fàcil d’aïllar i traslladar a l’hospital més proper.
Així, doncs, fa dies que 400 municipis, podrien fer vida gairebé normal, si s’hagués tingut en compte les seves característiques. I parlo dels de menys de 1000 habitants, perquè realment son molt, molt petits, però segurament es podia haver pujat el llistó fins els dos o tres mil, sense cap perill per al conjunt de la població.
En fi, el nostre Govern veu cada dia la palla a l’ull de Madrid i no veu la biga ni l’arbre que té en el seu seu. Així anem. Un autèntic desgavell de tots contra tots, buscant marcar distàncies amb els altres, per a poder amagar el desastre propi.
Tuesday, May 05, 2020

 

BORREDÀ - PREPARACIÓ INICI OBRES CARRER DE LA FONT- nota pel blog


BORREDÀ- PREPARATIUS INICI OBRES CARRER DE LA FONT.
Avui, he vist els primers preparatius, per a poder començar les obres de Condicionament del Carrer de la Font. Una de les grans obres d’aquest mandat, gracies a un ajut de la Diputació de Barcelona, per import de 192.000 euros, que varem aconseguir en el passat mandat.
El Carrer de la Font, és el carrer més antic del poble, i és per on entra la canonada principal de subministrament d’aigua potable, de manera que les obres s’hauran de fer amb un plus de vigilància i seguretat per evitar talls en el subministrament.
De fet, avui la brigada procedia a buscar la canonada, a l’alçada de Cal Bardolet, per a fer una connexió que permeti servir aigua, prescindint de la canonada general. Feta aquesta nova distribució, mitjançant mangueres per les parets de les cases, es podran començar les obres que suposo duraran uns cinc o sis mesos.
Tinc una especial curiositat per veure l’aixecament de tot el carrer per a comprovar l’estat en que es troba la canonada general d’aigua que ha superat els 60 anys d’existència, així com les velles clavagueres que en bona part, també tenen aquests anys.
Pel que he pogut saber l’empresa adjudicatària, és la mateixa que va fer les obres del carrer Manresa. Una empresa que disposa de prou maquinària com per fer les parts més delicades de les obres, i amb prou experiència en aquest tipus d’obra, com perquè hi hagi garantia de fer-les bé.
El paviment de pedra del país, serà canviat per un altre de la casa Breinco, per tal de complir la normativa vigent, en matèria de mobilitat i accessibilitat. Varem poder elegir el tipus de paviment, fa un parell de mesos, mitjançant votació popular.
En fi, no ha estat fàcil arribar fins aquí, perquè tots els tràmits son prou llargs i delicats com perquè tot compleixi els requisits legals. Però, si tot va segons previst, en pocs dies podrem veure l’inici formal de les obres, i les podrem seguir, guardant les distàncies degudes. Serà el moment en que podrem veure, la necessitat i urgència d’una obra com aquesta.
El vell Carrer de la Font, recuperarà el seu esplendor, posant-se al dia, i agafant nova vida per unes quantes generacions més.
Borredà, 5 de maig de 2020.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?